Poselství ... a ještě něco k němu

Předkládám vám takovou kompilaci několika textů ... Spousta lidí cítí, že v našem světě není všechno v pořádku a že tu houstne jisté napětí ... jako by se mělo "něco stát", co by ty problémy mohlo a mělo nějakým způsobem .... vyřešit? Nebo prostě odstranit původce těch problémů? Co vlastně? Kamarádce Zdence přišlo poštou Poselství Země ... ta ho poslala mně a já pak zareagoval a poslal vše ještě přítelkyni Falce, kterou znáte jako autorku mnoha našich článků ... Všichni jsme se nad problematikou tak či onak zamysleli a to, co vzniklo, vám teď nabízím ... třeba k zamyšlení ... to už je na vás ...

Začínáme původním "poselstvím"; to bylo zveřejněno také na stránkách Wahlgrenis - a najdete pod ním řadu reakcí. Já však vycházím z textu zaslaného Zdence mailem.

Poselství Země

Teď je sváteční chvíle ... venku hřmí...tak jak jednou zahřmí a změní se tvářnost země.Ta doba není zas tak daleko milované zlaté dušičky. Vy, které slyšíte a nebojíte se, je třeba měnit vibrace, jak jsme několikrát sdělili.Dáváme vám do rukou moc, působit na dálku otvírat vibrační pole ostatních lidí. Naše působení může být větší...Záleží na počtu lidí, kteří se k vám připojí. Štít byl ochrana. Teď je třeba duše otevřít světlu. Neboť tma začíná býti příliš hustá a duše se v té tmě ztrácejí.Hodně duší k vám najde cestu. Slibte jim komunikaci. Učte je rozumět andělům. Co říkáme, co radíme, co po vás lidech chceme. Vesmír je jiný, než si ho mnoho lidí představuje. Nemáte přesné informace. Je tam více života.Může pro vás přijít ale také z vesmíru smrt. Na planetě zemi nastala disharmonie, taková, jaká zde ještě nikdy nebyla.Spousta uší je hluchých a očí slepých. Dlaně se nevztahují k prosbě a k díkům , ale vztahují se po bohatství.Propůjčují se smrti a destrukci.Klíčové slovo je obnova. Je třeba obnovy a určitého posunu kupředu. Čas se zrychluje.

Způsobily to vibrace jiného druhu. Proto je času méně a méně. Budoucnost země už  není v rukou lidí, ani andělů. Ale mnoho lze změnit. Změnit láskou a porozuměním.

Jsme šťastni, že alespoň někdo slyší. Ta doba přijde. Bude to jako když se z balónku najednou vyfoukne vzduch...bude zde určitá rotace v protisměru. Jako když na dálnici vjedeš mezi rychle jedoucí auta. Kdo nebude připraven...toho smetou. Nemilosrdně, tvrdě.Hromadná havárie - blesky s nebe - tma, která nepustí světlo...zašli jste příliš daleko, porušili nespočet daných zákonů. Již se otevřel soudní spis. Má název OBNOVA ZEMĚ .Obžaloba je přísná a tvrdá....obhájce se zatím nenašel.Nikdo nenajde slova, aby obhájil tu nepravost, která si na zemi našla místo.

To je poselství, které je znamením, že doba obnovy je započata.Proste toho, kdo ve svých rukou pomalu otevírá soudní spis. Milovaný Stvořiteli. Voláme k tobě my, kteří s pokorou obýváme tuto planetu. Víme, že tvůj hněv je spravedlivý. Ničí se tvoje veledílo. Prosíme, za obnovu země a duší, které zde jsou a volají ke svému otci.Skryj nás do své náruče. Smiluj se.Nedovol tmě, aby pohltila světlo, které jsi sám stvořil. Dovol nám, abychom Tvé světlo mohli šířit dál. Nikdy nepřestaneme volat a prosit o milosrdenství.

Děkujeme za posly světla, které jsi nám poslal. Jsi náš milující otec. Věříme, že naše prosby vyslyšíš. Ve jménu dobra, v které nepřestáváme doufat.
Amen.

Poněkud optimističtější náhled

Na nadnesený problém má poněkud optimističtější názor kamarádka Zdenka, jíž bylo poselství adresováno. Ta autorce odpověděla toto:

Děkuji za poselství, ale nedá mi to, abych k tomu neodpověděla. Ano je to zpráva někde z vrchu. Nemyslím si, že by nám chtěli ublížit, ale určité varování pro lidi je potřeba. Sama vím, jak jsem se nedávno u bouřky modlila. Také vím, co dokáže, určitě se mi otevřely zážitky z minulých životů. Jenže neztrácím hlavu, to v této době prostě nejde a je zajímavé, že na takové články dovedu mít optimistický náhled, i když jinak u mě převládají pesimistické názory. Vím totiž, že vyšší síly budou dělat cokoliv, aby se tento svět zachránil. Na to jsme tady všichni my světelní inkarnovaní, abychom také pomáhali i když vědomě to moc nevíme. Vy tam samozřejmě patříte také, takže je potřeba, aby k tomu dostali tito světelní pomocníci informaci, že jich se to moc netýká, protože oni pracují na tom, že svět se má skutečně zlepšit a obrátit k dobru a k lásce. Jen nevím, jak tyto uklidňující informace dostat k světelným pomocníkům, aby se zbytečně nestresovali, ale dokázali plnit svůj úkol tzn. úkol rozsévat lásku, štěstí, radost, harmonii prostě to vše dobré. Světelný pracovník se sám pozná už tím, že si připadá, že do tohoto světa moc nezapadá, že je jiný. Samozřejmě většinou je láskyplný a proto snáší tento svět jinak, protože tento svět je plný hrubých vibrací. Další odpovědi najde v knížce od Doreen Virtue "Pozemští andělé" a také " Poslové světa."

Takže Vám přeji hodně optimismu k takovým zprávám. Zdenka

Další pohled, trochu rezervovanější

Takto podané informace pak dorazily ke mně ...  Jsem při čtení tak trochu pateticky podaných textů vždy spíše ostražitější; proto jsem Zdence napsal ...

Já ti nevím, co si o tom mám myslet .... Nemohu se prostě zbavit dojmu, že tohle povídání je tak nějak tendenční, vykonstruované. A naplní to člověka pesimismem .... a třeba i myšlenkami, jako že - když stejně to už máme spočítaný a všechno bude v háji, tak proč si ještě neužít ....

Víš, mně to připadá, jako výhrůžky spojené s hraním na vojáky .... My jsme hodné bytosti a myslíme to s vámi dobře ... a když nepůjdete s námi, tak vás ty zlé bytosti sežerou .... Prostě je to jak ideologická propaganda mocností přetahujících se o naši Zemičku ... Zdenko .... pokud existuje opravdu Pán a Stvořitel tohoto Vesmíru, v což pevně doufám, jsme my jeho součástí a on je v nás ... Není potřeba žádných Vesmírných bytostí ani .... no a teď se to skoro stydím napsat - "boje za vykoupení". Každý jsme sám za sebe a naše dušičky jdou od zkoušky ke zkoušce. A nikdo nám nic neporadí, nedá opsat, nemáme taháky, prostě je Zkouška .... a až na konci života bude znám její výsledek. A podle toho postoupíme "výš" ... nebo budeme opakovat .... a znovu a znovu, dokud se míra dobroty v dušičce nenaplní a ona bude na výši svých dalších poslání o stupínek výše ... na cestě ke Stvořiteli.

Obnova Země ... ale co je naše Země, jak vypadá doopravdy? My ji svými smysly vnímáme jako trojrozměrný objekt připomínající kouli. Ale dimenzí je mnohem víc - jak vlastně vypadá naše Matka doopravdy? To ale nejsme v této podobě schopni pochopit - a to bude odměna pro duše, co postoupí na vyšší schůdek.

Spousta uší je hluchých a očí slepých. Dlaně se nevztahují k prosbě a k díkům , ale vztahují se po bohatství. Propůjčují se smrti a destrukci.

Jo, tohle je jádro problému .... A myslím, že je naším úkolem ty oči otevřít a uši pročistit ... Tady a teď, na této úrovni. Jen my sami. A také pro sebe ....

Co říkáme, co radíme, co po vás lidech chceme.

Co po nás lidech chceme ???? To zní podezřele, ne? Napřed po dobrém, pak ultimátum a nakonec ..... trest? To se mi nějak nechce líbit. Kdo je to "my" ... co po nás chtějí to ono ?

Vibrace, zrychlování času .... to se teď rádo říká. Ale co jsou to ty vibrace? Jaké zákony jsme porušili - propaguje se tu princip kolektivní viny ... a potrestáni nebudou jen ti, kdo "půjdou s námi" ... Hmmmm ... Soudní spis, obžaloba, obhájce .... patetická slova, nelíbí se mi to .... Ale je věcí každého z nás, co a jak vidí a jak to chce interpretovat. Ale pravdu je třeba hledat uvnitř sebe, tan je přece Bůh skryt ... a ne někde kolem a z úst jiných. Měli bychom se naučit naslouchat sami sobě, ale dokázat právě odfiltrovat ty vnější rušivé vzruchy, všechnu tu propagaci násilí, reklamy, cíleně psané články o "mocných" .... a tam někde uvnitř pak najdeme Světlo ... A andělé .... snad jsou jen vnějším projevem toho zdravého JÁ uvnitř nás, beroucí na sebe podobu nám srozumitelnou - právě abychom věděli, kdy jsme se dobrali něčeho pravdivého a pozitivního ... kdo ví. Anděl strážný ... vlastně by to mohl být pud sebezáchovy, který v jistě chvíli zesílí natolik, že jej vnitřním zrakem vidíme ve formě andělské bytosti .... To si myslím já. Ale jestli je to tak a jak je to doopravdy .... ???

A nakonec pohled realistický ...

Jako poslední se ke všem textům vyjádřila Falka ... s nadhledem Kelta informace vyhodnotila, učesala a okořenila trochou reality.

.Lidé nepotřebují žádná další varování, žádné - ještě naposledy tě zachráním. Na Zemi nedochází k hrabání mamonu zrovna v této době, ani se nechováme více "zle" než jindy. Tohle všechno tu už bylo. Před čtyřmi tisíci lety, když zanikaly staré kulty Berana a nastupoval sluneční Mitra a Býk. Před dvěma tisící lety, když padl Řím a přišlo křesťanství. Končí platónský měsíc a přichází období Vodnáře. Teď, v naší době. Přechodové období je plné zmatků, lidé nevědí, kterou cestou jít. Kdysi nám byl poslán Kristus. Před ním byli jiní prorokové a průvodci. Přijdou další, kteří nám budou ukazovat cestu. A Kristus i ti před ním chodí stále mezi námi. Síly živlů (nebo Duch svatý, jak kdo chce) nás slyší. Bůh nás slyší. Bohyně nás slyší. Proč se nemodlíme? Proč se jich nezeptáme? Vyhnali jsme je ze svých srdcí a pyšně si myslíme, že přijde ještě další varování? Nepřijde. Bůh není dětinský. Kdo žije v jeho jméně, až přijde před jeho trůn klidně řekne - buď vůle tvá. Nebude muset mít strach z toho, co přijde, protože bude vědět. Kdo však pořád hledá a bloudí v temnotách, kdo nemá životní koncepci a žije bez víry, tomu Bůh řekne - buď vůle tvá. A dotyčný bude ustrašeně kňučet v koutku a nebude vědět, co dál. Bude se bát toho, co přijde.

Lidé jsou koruna stvoření. Vrchol Božího díla. Jako jediní mají právo volby a to je stresuje. V psychologii se často mluví o tom, že někteří lidé odmítají dospět. Chovají se stále jako malé děti, hledají, kdo za ně všechno vyřeší, kdo za ně všechno udělá, kdo jim řekne, co mají dělat. Dnes se takto lidé chovají i ve víře. Ale Bůh nás nepovede za ručičku krok za krokem. Musíme za sebe i za druhé přijmout zodpovědnost, a to slovo dneska není zrovna populární. Ale bez ní to nejde. Bez ní nejsme hodni nazývat se božími dětmi. Proto nemám ráda tahle "poselství". Co z něj pro nás vyplývá? Jen zvyšuje zmatek našich duší nad současným světem. Proč by z bouřky k nám měly promlouvat světelné bytosti? Proč by nám měly zdůrazňovat naše spojení se Zemí? Proč varování? Proč další musíš? Vždyť je tak prosté najít si vlastní cestu ve víře. Bez vnucených svatých, andělů, bouřek, přísných otců. Ta cesta je každého z nás a je pro každého jiná. Ať už člověk věří v jakoukoliv podobu Stvořitele, má svoji cestu. Má své pevné místo. Pevně kráčí po vláknech pavučiny osudu. Nepotřebuje další hysterická poselství, protože ví, kudy vede jeho cesta.

Vodnář, ač tomu jeho název nenapovídá, je znamení vzduchu. Nestálé jako závan nad planinou a proměnlivé jako pouštní bouře. Způsobuje bouře v našich srdcích, bouře strachu a nejistoty. A přece máme v tomto přechodném období jednu jistotu. Staré končí, nové začíná. A naši cestu si určujeme my.

Různé názory, ale problém tu je ...

Tak to vidíte sami ... "Něco" se děje ... něco není kolem nás v pořádku ... v tom se asi shodujeme, ale máme každý jiný názor na to, jakým způsobem se bude svět vyvíjet a co z toho pro nás plyne.  Je tu řada pohledů na věc - od toho kdy se někde rozhoduje za nás a ti "hodní" budou zachraňováni nějako vyspělejší civilizací či rasou ... až po ten, že jsme na všechno sami a je už stejně pozdě.

No .... já osobně nikoho nechci ovlivňovat, ale na zásah dobrotivých bytostí z Vesmíru bych nespoléhal. Spíš bych vsadil na to, abychom si každý udělali pořádek sami v sobě ... to prioritně ... a při tom se snažili kolem sebe šířit informace pravdivé a pozitivní ... i to pomůže. Nemůžeme ale čekat "nemožné ihned a zázraky do tří dnů" ... ono se to špatné v tomto světě nechalo šířit opravdu asi hodně dlouho a náprava bude zdlouhavá. Ale věřme tomu, že je možná a že je v našich silách. V žádném případě bych nechtěl, aby vznikl dojem, že to výchozí Poselství nějak odsuzuji nebo zesměšňuji; to nemám v úmyslu. Jen jsem chtěl naznačit, že všechno lze vidět pod různými úhly a v různých souvislostech.


JL

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?