Ponurá ranní sprcha

Je 27. srpna 2013. Ponuré ráno, v tak ostrém kontrastu ke vzpomínkám na letošní rozzářené léto, mě zase jednou naladilo nevesele, truchlivě. Jak jsem se už asi zmiňoval, snažím se automobilovou dopravu co nejvíce ze svého života eliminovat. Proto při dojíždění z Brandýsa nad Labem do Prahy využívám vlakovou příměstskou linku S9 na trase z Horních Počernic na hlavní nádraží. V klídku a pohodě se vezu 15 km a kolonám aut kolem se mohu tak leda smát. Ona se ta cesta dá rozdělit na dvě části - úsek  z hlavního nádraží do Vysočan a úsek z Vysočan ven z Prahy, do Horních Počernic.

Ta první polovina v sobě sdružuje snad všechny prvky železničního stavitelství ... je tu velký tunel, spousta nadjezdů, podjezdů, terénních úprav, zářezů, náspů, vícekolejné traťové úseky ve dvou úrovních, trati odbočují a kříží seí, všude spousta výhybek, návěstidel, symfonie barevných světel různých návěstí ... prostě tu má fanda na "mašinky" pořád na co koukat ... a všechno je to poměrně nové či renovované, takže úpravné a na pohled "čisté". A když člověk zvedne zrak trochu výše, uvidí panoramata Prahy s jejími historickými skvosty ... Je to prostě takový nadčasový pohled, kde se mísí historie od románské basiliky sv. Jiří, tušení keltských a praslovanských božišť v jeho blízkosti - až po futuristické prvky dopravního uzlu 21. století.

Ale již vjezdem na nádraží ve Vysočanech se vše mění. Opuštěný a zarostlý objekt stavědla St.2 a jeho nejbližší okolí se stal předsunutou baštou útočišť bezdomovců. Žijí tu na poměrně slušném místě a jak to vypadá, nijak neškodí. Ale je otázkou času, jak dlouho tu ještě budou trpěni. Magistrát hlavního města chystá proti nim tažení - ale to jen proto, aby se zbavili svého vlastního svědomí. Protože kdo z obyčejných lidí ty bezdomovce udělal, když ne naše vládnoucí kruhy? A teď je budou chtít odstranit z očí, aby jim nepřipomínali jejich vlastní hříchy.

Hned za roztřískanou věží druhého stavědla - St.1 začíná oblast výčitek - obraz likvidace našeho hospodářství. Na jedné straně velké budovy mlýnů a pekáren Odkolek - opuštěné, bez jediné známky života. Dávaly obživu a potraviny spoustám lidí - teď se potraviny raději dovážejí - kde na to bereme peníze? Na druhé straně trosky bývalých strojírenských závodů ČKD, Pragovky ... následují tu v rychlém sledu, němé pomníky připomínající doby, kdy jsme ve strojírenství bývali na světové špičce a práci a obživu tu nacházely celé generace ... tisíce lidí. Teď raději vše dovážíme. Kde na to bereme peníze?

Shodou okolností jsem našel na stránkách Hnutí DUHA článek, ze kterého vybírám tyto odstavce ...

Škodí to našemu zdraví, zemědělství i krajině. Český obchod s potravinami meziročně opět stoupl. V první polovině roku 2013 jsme podle statistik ČSÚ dovezli potraviny za 73 miliard korun, do zahraničí jsme současně vyvezli potraviny za téměř 56 miliard. Je to o několik miliard více než za stejné období roku 2012. Evropou i světem bude tedy křižovat ještě více potravin než loni - bude více dopravy, exhalací, nemocí a méně pracovních příležitostí pro naše zemědělce.

Už loňská statistika byla varující jak objemem, tak složením potravin. V roce 2012 jsme dovezli potraviny v hodnotě 145 miliard Kč a vyvezli potraviny za 110 miliard. Potravinám dovezeným z Evropské unie poprvé vévodilo maso a masné výrobky, jejichž import převýšil i zeleninu a ovoce, které do té doby převládaly.

Přitom běžně dovážíme potraviny tradičně pěstované na našem území - a tytéž potraviny zároveň exportujeme. Například loňský import brambor činil 90 tisíc tun, export necelých 48 tisíc tun. Česneku jsme dovezli 7 tisíc tun a do zahraničí jej putovalo 1,5 tisíce tuny. Jablek jsme koupili 83 tisíc tun a prodali 108 tisíc tun. Z analýz ČSÚ navíc vyplývá, že dynamika dovozů potravin je výrazně rychlejší než celková spotřeba potravin.

Na tomto vývoji tratí především čeští zemědělci a zpracovatelé potravin. V letech 2000 až 2011 ubylo v českém zemědělství 15 % skotu, 53 % prasat a 31 % drůbeže. Více než třetina lidí zaměstnaných v zemědělském odvětví musela změnit zaměstnání nebo přišla o práci.

Má to smysl komentovat?

Ale vraťme se na koleje. Všude jsou tu výhybky, funkční a namazané - ale koleje z nich odbočující jsou rezavé, zarostlé býlím a jejich pražce práchnivějí. Po těchto vlečkách odjíždělo zboží ... a nám, lidem této země, to dávalo peníze a obživu. Teď jsou tu jen trosky, torza důkazu české dovednosti a šikovnosti, kterou svět obdivoval. A teď se nám svět naopak škodolibě posmívá pro ty zaprodance, co zemi stačili dovést za něco málo přes dvacet let do toho neutěšeného, rozprodaného a rozkradeného stavu, v jakém je. A posmívají se nám, jak dychtivě dovážíme ty jejich nekvalitní šunty a nepoživatelné potraviny - vše sice zabalené v pozlátku, ale to je tak všechno.

Když popojedeme kousek dál, můžeme v sadech s ovocem, o které se nikdo nestará, vidět jak se rozrůstají doslova celé osady stanů a všelijakých přístřešků, kde žijí desítky lidí, co se ocitli - byli vyhnáni - mimo meze slušného života. Opět je to zhmotnělé zlé svědomí společnosti a jejích vládnoucích garnitur. Docela by mě zajímalo, co si myslí cestující všech těch vlaků, co tu denně projíždějí. Ale bojím se, že v jejich duších by se většinou našla jen a jen lhostejnost. Svět za oknem vagónu je jako obraz v televizi - pomine a člověka, pokud ho vůbec vnímá, se osobně netýká.

Nevím, co s tím, rád bych to věděl, ale akorát mě napadá jediné. A to, že pokud v těch následujících volbách budeme volit kohokoliv ze spektra současné "nabídky", nic se nezmění, prostě NIC. A i když se začínají "rodit" nové strany - je to jen přebarvená a převlečená část toho, co tu máme teď - je a bude úplně stejná jako ti ostatní. A pokud se bude volit systémem, že raději volit TYHLE, aby se tam nedostali TAMTI - pak si opravdu jen zasloužíme, aby se nám ***** na hlavu ... Jinak řečeno ... když máme hromadu fekálií,  z ní se vyčlení menší hromádka a pojmenuje třeba "Křišťálová studánka" - budou to zase jen fekálie.

Cože s tím chci dělat? Odpovím protiotázkou - Proč mají svět řídit politikové? Na to mi obvykle lidé odpoví - pokud vůbec - To přece jinak nejde ... A proč by nešlo? Chápu, že je to představa na první pohled absurdní, ale snad opravdu jen na první pohled. Vždyť je to šílený masochismus, vydržovat si dobrovolně a ze svých peněz desetitisíce tvorů, kteří nic užitečného nedělají, jen vysávají ty, kdo na rozdíl od nich něco opravdu vytvářejí.

Ach jo, co ve člověku dokáže evokovat tohle blbý počasí. A spousta lidí kolem zalezou do toho jejich digitálního světa a bude jí to všechno jedno. Jich se přece nic netýká ... A to bohužel asi platí pro desítky procent lidí kolem, co jim je vše fuk, hlavně když na nic nemusí myslet, nic se od nich nechce, kromě toho, aby bojovali o svou kariéru - a tím zvyšovali zisky těm, co pak způsobují to, že již za pár týdnů budou na kraji města žít lidi ve stanech v mrazech, v podmínkách, kam by "psa nevyhnal" ...

To, co jsem zase jedním dechem napsal, to je takové povídání ... jako záznam myšlenek v reakci na podněty, které přicházejí očima za těch několik minut jízdy vlakem - a samy "protékají" do prstů a ve formě písmenek se tu řadí na papír. Mívám pocit, jako by mi to někdo diktoval. Takže to asi tak má být, asi jsem to měl prostě napsat a nabídnout pár lidem, bez nějakého velkého přemýšlení a emocí. Prostě to tu je ... Kdo máte zájem, berte si.


Ohlasy čtenářů

... Politika je věc, která mne nikdy nepřekvapí, myslím že jsme jako bytosti vyšší, zklamaly a bohužel pořád patříme mezi zvířata, ač si myslíme, že jsme inteligentní. Ale nic jsme nepochopili, nikam nahoru jsme nepostoupili.

Jestli nás spojili někdy s bytostmi z jiného světa s nadějí, že budeme lepší, že jejich geny z nás udělají lidmi, bez zvířecích pudů a instinktů, tak se zmýlili a až to zjistí - buď budou pokus opakovat (možná že nás někde lokálně testují) a nebo nás zkrátka vyhladí a zkusí to jinak nebo jinde.

Myslím, že pokud se člověk nerozhodne, že politickou situaci nezmění radikálně - nevyjde do ulic, nesežene demonstranty a není ochoten za to dát i svůj život, pak se má cenu rozčilovat. Pakliže jen takhle píšeme, vůbec to nemá smysl, jsme jako ti, co pokřiveným znovu dávají hlasy. Je to jedno, nic se nezmění a ani já a ani ty pro to nehneme brvou, jsme stejní a nepovedení.

Proto si myslím, že nemá vůbec smysl o politice tímto způsobem žvanit. Protože jenom slovo v tomto případě nestačí a já nejsem ochotná utratit tak drahocennou věc, jako je život za boj - proto jsem stejná a patřím ke stádu hus jako všichni ostatní. Proto jsem nepovedenej experiment a tudíž jsem zvíře tupé, tak se o politiku raději nezajímám abych nedostala infarkt.

(Spoluautorka těchto stránek vystupující pod pseudonymem Vlk na Stránkách bylinkových ...)

 

... Lidi se rádi vymlouvají na nedostatek času. "Nestíhají" - tohle nedokonavé sloveso nebylo dříve používané. Vždy se používal výraz dokonavý - nestihnout něco. Osobně mám dojem, že lidi si často vymýšlejí různé činnosti navíc, aby byli IN - tj. všestranní a hlavně rychlí a uspěchaní. Ono stačí si povšimnout, jak lidi rychle chodí. Jestliže dříve se považovalo za běžnou chůzi 4 km/hod, teď je to nejméně 5 km/hod. Lidi lítají po eskalátorech v metru už i nahoru. Mám také dojem, že lidi pomalu nevnímají nic jiného než sebe, nedovedou se rozhlédnout kolem. Jsou jako stádo ovcí, co se žene bezhlavě někam, ale kam?...

A zase se vrátím k Itálii, kde jsou lidi zdravější než u nás. Je to nejen stravou, ale hlavně tím, že nespěchají - jídlo je pro ně téměř posvátné, udělají si na ně čas a ještě po obědě mají siestu, kterou dodržují.

Pokud jde o Tvoje pozorování z vlaku, vůbec se nedivím, že ty změny, které se udály v posledních dvaceti letech, na Tebe působí depresivně. Vidět lidi živořit v bídě je vždycky smutný pohled. Nerozumím ekonomice a také nechápu, proč se po revoluci nenavázalo na to, co nám zanechala první republika, a naopak se to likvidovalo - strojírenské podniky atd. Proč se vše, co je na dosah u nás, se dováží a vyjde asi levněji, proč je ekologické zboží dražší než různě upravované (vždyť ty úpravy a chemie také něco stojí). Už mi to bylo vysvětlováno, ale já to stejně nechápu.

Máš pravdu, až ať bude zvolen ten nebo ten, nic moc se nezmění. Takový jedinec se nenajde a ani by to nebylo v jeho silách a skutečně i dobrá myšlenka se často zneužije.

(Spoluautorka těchto stránek Jana Vesuvanka, kterou znáte především ze stránek Poezie a jako autorku skvělých obrázků)


Vlk Samotář

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?