Pomoc přírodě

Lidé by se měli zamyslet, proč se příroda najednou mění. Proč jsou zemětřesení, záplavy, povodně, velké kroupy, sucha a zimy tam. kde nikdy nebyly ...

Měli by se zamyslet .... a zkusit přijmout myšlenku, že naše krásná modrá planeta Země je živý tvor, který má také duši. Naše žití jí dostalo do úzkých ... Vzpomeňte si na těžbu ropy a uhlí, ničení čistého moře  nehodami trajektů s naftou a vypouštěním splašků ... a také všemožnými  válkami. Naše Matka Země již uznala, že tak už to dál nejde, že se musí také bránit.

To, co se děje s přírodou, je zatím jen upozornění ...  „Lidé, neničte mě, jsem vaše matka !!!

Uvědomme si, že lidé produkují víc a víc negativity – všechny ty hádky, války, hamounění ... atd. Ale pozor - všechna ta vyprodukovaná negativní energie se jen tak neztratí.... Její důsledky se pak mohou projevit právě v těch formách, o kterých teď stále slyšíte a čtete -  zemětřeseních, záplavách, nezvykle velké sopečné činnosti, obdobích horka atd.

Měli byste se naučit, že máte prosit. A i prosit planetu Zemi a přírodu. Začít můžete třeba hned ... Jsou velká vedra v této části planety a tím pádem začíná zde chybět voda. Budou-li tato vedra zde stále, bude tu najednou úplně jiná krajina, která bude vyprahlá. Vždyť se můžete podívat do historie, Egypt byl kdysi také úrodnou částí Země. Začněte prosit za déšť pro tuto zemi. Začněte prosit planetu za odpuštění a proste ji, ať vyrovná to co je zde tak moc narušené a pokusí se vyvážit to  nevyvážené. Co jí můžete slíbit na oplátku? Je to jednoduché ... svou lásku, kterou budete posílat s radostí a nezištně ...

Toto všechno asi nepochopí materialista sobecky myslící, toto je hlavně prosba lidem, co jim není lhostejný ničení přírodního bohatství a ničení této planety.

Prosba

Zkuste Matku Zemi oslovit třeba takto :

Prosím tě duchu přírody, je potřeba, abys udělil milost a spustil krásný déšť bez následků a přírodních katastrof. Na oplátku posílám tobě a planetě Zemi lásku a nabízím svou pomoc.

Jak dále pomáhat?

Pomoci můžete tím např. že budete sbírat odpadky tam, kde je nezodpovědní lidé ohazují – projděte parky a lesy, obhlédněte potoky, říčky, tůňky atd. Ti, kdo mají již  větší cítění a chtějí skutečně pomoci ještě více – mohou někde v klidu sedět a posílat lásku planetě Zemi. Pomoc může být i v uvědomění toho, za čím se vlastně honíme. Stačí si přece uvědomit, že až umřu, nic si s sebou nevezmu. Pokud se budeme méně honit za mamonem, budeme vlastnit sice méně hmotných statků, ale zůstane nám čas si život opravdu prožít.


Zdenka Květinka

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?