Záhada letošního podivného počasí se vyjasňuje

Jistě vás také velice rozčiluje letošní podivné počasí, kdy uprostřed týdne je najednou několik dnů hezkých a pak vše upadne do studeného, šedého a mokrého průměru. Podařilo se nám získat zprávy přímo z Nejvyšších Míst (vztaženo ke kolmici k zemskému povrchu), které podivné jevy alespoň částečně vysvětlují.

Chod počasí na Zemi je řízen Božím Softwarem (Copyright God, Y0, Day2-6). Tento software je původní (předpotopní) a má slabou antivirovou ochranu. Vlastně původně antivirovou ochranu neměl vůbec, s takovými věcmi nebylo při Stvoření Světa (© God, Y0)  počítáno, ale vývoj se tvůrci poněkud vymkl z ruky a vznikla nutnost ochranu doplnit. Na tuto činnost byli najímány různé andělské i ďábelské pomocné síly na vedlejšák, takže celý systém podle toho dnes vypadá.

Na Zemi je v současnosti ovzduší velmi nezdravé. Mocenské choutky politiků a snaha zbohatlíků být ještě bohatší (což se vzájemně nevylučuje, ba doplňuje) se mísí se skřípěním zubů podvedených, vykořisťovaných a zotročených lidí a vytváří stresové rázové vlny stoupající k nebi. Tam dochází k interakci s holografickými paměťovými médii (ano, na ty se mohou citliví jedinci občas sami napojit a na principu morfických rezonančních polí čerpat informace). Černé myšlenky z touhy po ovládnutí světa se mění v záludné viry, zlovolně modifikující pracovní média Božského Computeru natolik, že se jim podařilo infikovat a z větší části  ovládnout program Summer. Ten se nyní nechová podle očekávání, ale vyvádí blbiny se známými důsledky.

Samozřejmě, že jev je diagnostikován a jsou činěny kroky k nápravě. Nejlepší programátoři z týmu Garden Paradise pracují na odstranění problému. V průběhu pracovních týdnů bývá spouštěna letní demo verze (Summer Time, Demo Version, © 2004 - Gates, Mates a dcery), která na několik hodin dokáže plně simulovat letní ráz počasí, což neinformované obyvatele Země mate a vzbuzuje v nich pocit, že konečně bude hezky. Jenže ve chvíli, kdy má být uskutečněn přechod z demo verze na plně provozní funkce, dochází ke zhroucení systému a k přechodu na nouzový režim vybraných podprogramů subsystému Spring.

Vnímavější jedinci mohou vidět systémové zprávy zobrazované na nebeské konzoli, která bývá viditelná kolem západu Slunce:

No a pak už přichází víkend, to se nedělá ani v nebi a počasí zase stojí za Starou Belu.

Jak se zdá, tak tento vývojový trend bude dále pokračovat. Díky nezdravému a otrávenému ovzduší této planety lze očekávat napadení dalších rutin Nebeského Programového Balíku a postupné zhroucení celého systému.
Amen.


zpět na Úvahy a zamyšlení

Zpět k Mostu ?

JL