Otvírání brány do pekla

Převzato ze stránek Czech Free Press, napsal Emil Kalabus

Mám pocit, že mnoho lidí to nechce vidět, nechtějí na to myslet. A přesto tím, že zavíráme oči události nikam nemizí. Jdou svou vlastní cestou, navíc cestou, kterou někdo pečlivě připravuje a dláždí...

Mluvčí Pentagonu potvrdil zvýšení vojenského kontingentu USA a NATO u hranic Ruska.

Počet vojáků NATO v pobaltských zemích – Lotyšsku, Litvě a Estonsku – se v tomto roce zvýší.

Zvýší se také americká přítomnost a samozřejmě počty kusů vojenské techniky v těchto oblastech. Vojenská cvičení budou stíhat jedno druhé. Kdo má zájem otevírat bránu do pekla?

Za klíčové „problémy“ považují dnes USA Čínu a Rusko. Čína je hlavně ekonomickým problémem, kdežto Rusko vojenským. Pouze jeho jaderné zbraně a systémy jejich dopravy mohou soupeřit s americkými.

Všechny tyto přípravy vůbec nesouvisí s hrozbou ze strany Ruska, poněvadž žádná podobná hrozba pro Evropu ze strany Moskvy neexistuje, řekl poslanec Státní dumy RF Dmitrij Vjatkin:

- Politika, kterou dnes provádějí USA a jejich evropští spojenci, je zaměřena nikoli na odpor hrozbě, ale na vytvoření zdání. Budování nových základen NATO, rozšíření vojenské infrastruktury paktu, častější manévry v Evropě mají donutit evropské státy k dodatečným výdajům a zasít neklid v řadách evropských spojenců. Stratégové NATO využili ukrajinské krize mimo jiné k tomu, aby přesvědčili veřejnost 28 členských států Evropské unie a také významnou část jejích politických elit o tom, že zvýšení výdajů na zbrojení v příštích dvaceti letech je nevyhnutelné.

V podmínkách České republiky to bude znamenat zvýšení podílu na zbrojení ze zhruba 1 % HDP na 2 % HDP. Takže pokud jde dnes na zbrojení 42 miliard korun ročně, tak za 20 let by to měl být ve státním rozpočtu zhruba ekvivalent dvojnásobku této částky.

Málokdo je dnes ochoten zpochybnit fakt, že žijeme ve vysoce dynamickém a nestabilním světě. Zkušenost několika posledních let a desetiletí ukazuje, že tradiční recepty a přístupy selhávají, nebo nevedou k očekávané stabilitě, a to jak stabilitě ekonomické tak politické.

Rusko je tlačeno do kouta, ustoupit už nemá kam. Příprava na otevření dveří do pekla 3. světové války se právě odehrává.

Tak to alespoň vidí ruský analytik V. Pjakin, ale také pravá ruka Vladimíra Putina člen Ruské akademie věd, dnešní ekonomický poradce V. Putina a zároveň bývalý kritik ruského prezidenta, ekonom Sergej Glazjev ve svém rozsáhlém strategickém článku „Jak neprohrát válku“ publikovaném na webu Worldcrisis.ru.

Glazjev do podrobností analyzuje ukrajinskou krizi z pohledu globálních hospodářských vztahů, které stojí podle jeho názoru v pozadí celé krize, a poukazuje na příčiny, kvůli kterým se konflikt nedaří zastavit a které umožňují prognózovat její přechod ve světovou válku.

Glazjev, který je na sankčním seznamu osob, které nesmějí cestovat do USA, dává do souvislosti vnitřní a vnější příčiny ukrajinského konfliktu se současným stavem světové ekonomiky a jejím tzv. technologickým režimem, strategií USA udržet svoji hegemonii ve světě a se strategickými hospodářskými a sociálními úkoly, které stojí v této souvislosti před Ruskem. Glazjev potom ve svojí analýze ukazuje tři možné scénáře dalšího vývoje řešení globální krize. První povede k východisku z krize pomocí nové vlny ekonomického růstu. Tento scénář by znamenal uřízení krize a znamenal by podle něj nové uspořádání globálního finančního systému, který by se stal mnohovalutní, a dále potom k posílení rolí států v regulování ekonomik. Druhý je potom katastrofický scénář, který by vedl k rozpadu současného finančního systému, jeho rozpadu na regionální části, zničení velké části světového kapitálu, snížení životní úrovně v zemích „zlaté miliardy“, hlubší recesi a vznik protekcionistických bariér mezi regiony. Třetí scénář je setrvačný, který bude typický nárůstem chaosu a rozpadem řady institucí v centru i na periferii. Růst se potom bude týkat jenom vybraných stran, které budou schopné předehnat ostatní a „osedlat“ si novou vlnu ekonomického růstu.

Současná situace odpovídá podle Glazjeva setrvačnému scénáři, který v sobě má prvky prvního i katastrofického scénáře, a k tomu, aby došlo k přechodu k prvnímu, optimistickému scénáři, je třeba zformovat především globální regulační instituce, které budou schopné regulovat turbulence světových finančních trhů.

I když se podaří zabránit internacionalizaci konfliktu na Ukrajině a nedopustit začátek války proti Rusku v Evropě, bude podle Glazjevova názoru stále existovat vysoký risk války do té doby, dokud vedení USA nepřestane mít tendence ke světové nadvládě.

Podle jeho prognózy bude možnost válečného konfliktu kulminovat v letech 2015-2018, a to v podobě velkých regionálních konfliktů. Příčinou bude, že tehdy bude docházet ke změnám ve světové ekonomice a přechodu k modernizaci ekonomiky, což bude jednak vytvářet nové tlaky na dosavadní lídry a jednak bude mít dopady na mezinárodní vztahy. Tato fáze by měla být dokončena podle odhadů mezi roky 2020-2022.

Glazjev věří, že jediným způsobem jak přimět USA, aby se vzdaly plánů na zahájení nové studené války, je rozbít dolarový systém.

Zatažení evropských zemí do nových závodů ve zbrojení a vojenských operací proti Rusku zvedne americký politický vliv nad Evropou a USA to pomůže donutit Evropskou unii, aby přijala americkou verzi Transatlantického obchodního a investičního partnerství, tj. obchodní dohody, která EU v podstatě transformuje na obrovskou ekonomickou kolonii pod USA. Glazjev věří, že rozdmychání války v Evropě přinese prospěch jedině Americe a problémy jen Evropské unii. Washington v minulosti opakovaně využíval globálních a regionálních válek ve prospěch americké ekonomiky a teď Bílý dům zkouší využít občanské války na Ukrajině jako záminky k zopakování těchto starých triků.

Glazjevova soustava protiopatření se speciálně zaměřuje na jádro síly americké válečné mašinérie, tj. na tiskárničky Fedu na peníze. Putinův poradce navrhuje vytvoření „široké proti-dolarové aliance“ zemí ochotných a schopných vylučovat dolar z mezinárodního obchodu. Členové takové aliance by se rovněž zdržovali udržování měnových rezerv v instrumentech denominovaných v dolarech. Glazjev radí zacházet s instrumenty denominovanými v dolarech jako s brakem mezi cennými papíry a věří, že regulátoři by měli vyžadovat za takové držby plné záruky. Proti-dolarová koalice by byla prvním krokem k vytvoření protiválečné koalice, která by mohla pomoci zastavit americké agrese.

Vůbec nepřekvapuje, že Sergej Glazjev si myslí, že hlavní roli při vytvoření takovéto politické koalice by měla sehrát evropská business komunita, protože Američané se pokouší rozpoutat válku v Evropě a studenou válku proti Rusku, která ohrožuje zájmy velkého evropského byznysu. Uvážíme-li nedávné úsilí k zastavení sankcí proti Rusku za účasti německých, francouzských, italských a rakouských vůdců byznysu, má tento Putinův pomocník ve svém odhadu pravdu. Válka o Ukrajinu by se brzy k určitému překvapení Washingtonu mohla stát válkou za nezávislost Evropy na USA a válkou proti dolaru.

V nedávno vydaném článku zde na CFP - Podoba finanční světové architektury se změní, jsem psal, že k Asijské rozvojové bance se připojují i klíčové země eurozóny. Zopakuji, že Německo, spolu s Francií a Itálií oznámily, že se připojí k nově vznikající Asijské rozvojové bance. Německo, Francie a Itálie oznámily svůj krok přibližně týden poté, co podobný krok oznámila i Velká Británie spolu s Austrálií a Novým Zélandem.

Právě ento krok představuje významný posun na misce vah. De facto tím padá snaha Spojených států izolovat tuto banku a vydávat ji za „projekt pár zemí bez globálního přesahu“.

Co z toho všeho můžeme vyvodit. Dle mého soudu státy BRICS v čele s Ruskem a Čínou zahájily válku s dolarem. Pozice USA ve světě slábne, což je pro Washington nepřijatelné. Vznikají domácí politické roztržky a vzniká jakási protiobamovská koalice.

Navíc bývalý ředitel FEDu, A. Greenspan, vystoupil s tvrzením, že v USA nastanou velké otřesy a to tak velké, že USA mohou v podstatě padnout. K názoru ředitele Greenspana se připojil bývalý poradce amerického FEDu Walker Todd. Ten při svém vystoupení v rádiovém pořadu v noci na čtvrtek 12.3. 2015 prohlásil, že ekonomika USA má životnost tak 60 – 90 dnů, neboť dolar se nachází na hraně kolapsu.

Také z tohoto důvodu jsou v USA určité politické kruhy, které chtějí organizovat a rozpoutat 3. světovou válku. Proto podle analytika V. Pjagina zmizel prezident V. Putin na týden z médií. Putin aktivně řešil s vedením své země dle analytika, právě tyto závažné státnické problémy.

Ano dnešní analýza na mém blogu není žádnou Ruskou propagandou. Je to prosté vyjádření skutečnosti, která se odehrává za oponou světové geopolitiky, skutečnosti, která může otevřít brány do pekel všem nám, bez možnosti návratu.

Pokud by někdo nazýval článek ruskou propagandou musel by vystoupení bývalého ředitele FEDu a jeho poradce hodnotit jako vystoupení ruských špionů...

Situace na geopolitické scéně je vážná a brána do pekel se se skřípěním otevírá... Jen na lidské rozvaze a zodpovědnosti státníků záleží zda tuto bránu dokážeme ještě včas zabouchnout.

Doporučuji video: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 16.03.2015 Titulky CZ

Zdroj:

Nová republika - NATO hodlá bránit Pobaltí do naprosté porážky Ruska

Parlamentní listy - Válka proti Rusku potrvá, dokud USA budou mít vedoucí roli. Ostatní světe, spoj se. Zde je řešení 

AC24 - Putinův poradce navrhuje „proti-dolarovou alianci“ k zastavení zahraničních agresí USA  


Vlk Samotář, převzato ze stránek Czech Free Press

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?