Střetnutí civilizací, multi-devastace a kulti-destrukce

Následující text je převzat z blogu Oldřicha Lukáše na stránkách Czech Free Press.

Bude pozdě, až na vlastní kůži pochopíme pravdu! Ničitelé světa vyslali na srdce euro-atlantské civilizace hordy barbarů, kteří mají Evropu definitivně zničit!

(z cyklu rozprav Ing. Oldřicha Lukáše, ekonoma, ekologa a pedagoga o temném poselství islámské invaze)

„Islám musel přijít, abychom se probudili a vzepřeli paktům a svazkům, které nás dlouhá desetiletí poznenáhlu uvrhují do otroctví Světovlády!“

Láska, pomoc a soucit! Důstojný život v bezpečí a míru! Vzdělání, poznání a moudrost z vyšších úrovní Bytí! Umění, bohatý citový a duchovní život! Sociální jistoty, zdravotnictví školství! To a další tisíce rozměrů evropské civilizace, to vše vsadili pomatení hazardní karbaníci u bruselských stolů v herně Budoucnost proti šejdířům nejhoršího zrna a veskrze nepoctivým hráčům, kteří chtějí točit kolem osudu naší civilizace, aniž by sami vsadili jediný žeton, a to na základě pozvání kohosi, kdo chce Evropu navždy zničit. V řeči policie bývá takový postup nazýván loupežným přepadením, v řeči dementně korektních politiků však multi-kulti obohacením.

Pokusme se být také korektní, leč nikoliv politicky, ale jen lidsky, a letmo nahlédnout, s jakými že to kartami obě strany nad ruletou naší budoucnosti vyrukovaly, co vkládají do osudí vytouženého multi-kulti soužití kultur. Podotýkám, že následující náčrty vkladů naší i muslimské kultury jsou čistě náhodné, zdaleka ne vyčerpávající a v očích oficiální propagandy pochopitelně veskrze vylhané a zmanipulované. Kolik mají společného s realitou, nechť tedy posoudí každý sám:

Bude už pozdě …

Ano, slyším vás, přežvykovači euro-hesel, že hrdlořezové nejsou mohamedáni, že muslimové jsou slušní a přizpůsobiví, vzdělaní a pracovití, pokřtění a věřící v Ježíše! A v nejednom případě máte i pravdu. Dokud však oni sami nevystoupí ze stínu a nezmění základní příčinu barbarství islámu – tragické omyly v jejich učení, které hlásá nenávist k nemuslimům, povinnost dobýt svět, sebevražedný atentát jako cestu k Alláhovi, bezcenné postavení žen, totální neúctu k životu, o lásce k bližnímu a odpuštění nemluvě, do té doby budou irelevantní! Stejně jako hodní Němci, kteří svou pasivitou umožnili nástup

Hitlera, mírumilovní Rusové řádění Stalina, loajální Číňané kulturní revoluci atd. Nechte je udělat alespoň malý krůček - podepsat Prohlášení imigranta, ve kterém pod trestem vyhoštění závazně akceptují vše, proti čemu islám bojuje, co na evropské kultuře nenávidí. Nechť bezpodmínečně přijmou náš systém zdravotnictví, školství a výchovy k nenásilí, pracují a odvádějí daně jako ostatní, podřizují se našim kulturně-společenským zvyklostem (odhalený obličej, vstup do bazénu v plavkách, klid a pořádek na veřejnosti aj.). Ať svým životem prokáží, že takový závazek dodržují, pak ať přijdou se žádostí o trvalý pobyt či azyl. Až začnou muslimové naši společnost a kulturu obohacovat něčím vyšším, čeho bychom sami nedosáhli, potom se pro nás stanou obohacením. Do té doby vlny imigrantů s nulovými povinnostmi (ignorace našich zákonů a zvyklostí) a absolutními právy (vše je Alláhovo, tedy jen jejich) nemůžeme vnímat jinak, než jako invazní vojska nebo nájezdy desperátů, kteří chtějí odcizit, co nevytvořili. (Pozn.: neplatí o rodinách vzdělaných Syřanů, zejména křesťanů!)

Ano, „sluníčkáři“, slyším váš řev o xenofobii, islamofobii, rasismu a fašismu! Křičte však sami na sebe, neboť není větších rasistů a xenofobů, než jste vy vůči občanům této země! Ve své nestoudné kolaboraci a fanatické nenávisti k původnímu obyvatelstvu a naší kultuře si zjevně neuvědomujete, že jste prokleli každého, kdo si troufne pojmenovat realitu, kdo vidí dál než vy a nebojí se říkat nahlas holou pravdu, a to včetně samotného prezidenta naší země!

Ano, zkorumpovaní kolaboranti washingtonsko-arabských ničitelů světa, slyším vaše bláboly o tom, že není, čeho se bát, že se zatím u nás nic nestalo, že žádná vlna k nám ještě nedorazila! Jste jako „lékaři“, kteří uprostřed žloutenkové epidemie říkají pacientům, že si nemusejí mýt ruce, jelikož žloutenku ještě nedostali. Jste „experti“, kteří uklidňují turisty na pobřeží, že zemětřesení žádnou tsunami nevyvolalo, že ustupující moře je toho důkazem a že se mají jít po obnaženém dně sami přesvědčit, že tam žádná voda navíc není!

Podceňování, odkládání na zítřek a politická korektnost, spolu se zbabělostí, chamtivostí a kariérismem Evropu zničí, pokud to jejím samozvaným vládcům (a jejich poskokům ve vedení naší země) dovolíme. Bije už hodina dvanáctá!


Vlk Samotář, převzato ze stránek Czech Free Press

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?