Týden mozku ... hmmm, ale co to ten mozek vlastně je?

... V týdnu od 13.do 19. března se již poosmé v naší republice slaví Evropský týden mozku. Není to "svátek" nijak starý - Evropskou aliancí DANA byl roku 1998 nejprve vyhlášen Evropský den mozku a od roku následujícího se slaví Týden mozku. ...

... V rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku (Brain Awareness Week), pořádané rovněž od 13.do 19. března 2006, se i v České republice koná Národní den trénování paměti. ...

Když tak čtu tyhle zprávy, tak mi připadá, že "oficiální věda" přistupuje k mozku jako k jisté formě počítače - založené ovšem na biologické bázi. Snaží se pochopit a popsat jeho činnost, předstírat že ho umí seřizovat a opravovat a v neposlední řadě se ho snaží tajně zneužívat k násilné změně v opravdového biologického robota, měnícího člověka v bílkovinnou loutku, poslušnou v rukách svých pánů k účelům, pro které ji právě potřebují - k práci, k boji nebo i k vlastnímu obveselení.

Tohle ovšem jsou funkce srovnatelné s dnešním pojetím počítače - snažit se co nejefektivněji, nejlevněji a nejrychleji zvládat nějakou práci. Optimalizovat procesy tak, aby někomu přinášely co největší zisk. Na mozek je pohlíženo jako na výkonný nástroj, který něco má ovládat, řídit ... Je tohle ale skutečným posláním mozku?

To, čemu říkáme věda, se na nic lepšího nezmohlo a asi ani nezmůže. Popsat, zaškatulkovat, rozdělit na různé části a dát jim latinská jména. Jenže mozek asi pracuje trochu jinak. Vezměme si už to, že ty nástroje, přístroje a další věci, které mozek ovládá, musel i on sám vymyslet. Kdyby to byl bezduchý biologický stroj, asi by vymýšlel čím dál tím dokonalejší nástroje, které by mu umožnily vytvářet nové a dokonalejší věci a tím by opět vznikla potřeba dalšího vývoje dalších a lepších prostředků ... atd. Ovšem, kdybychom takový model biologického "stroje" podrobili, alespoň v myšlenkách, procesu evoluce - vznikly by v něm myšlenky na ničení jiných podobných subjektů, myšlenky na honbu za ziskem, myšlenky na to, aby ovládal jiné subjekty?

To je to, co se asi vědcům nemůže nikdy podařit popsat a vysvětlit. Kde se v mozku berou city, emoce, kde a proč vzniká láska? Nanejvýš se dozvíte, že "je to chemie". No, při vší úctě k chemii ... já si lásku představuji jinak.

Znamená to ale, že vedle materiálního "já" je v mozku ještě další "já" rázu duchovního? Je tedy to, co dělá člověka člověkem symbiózou mozku s něčím, co se třeba nazývá duše? Skutečného biologického "počítače" s nepopsatelnou a nezachytitelnou duchovní entitou? Proč ne... Nakonec, když si vezmeme všechny ty náznaky informací o tom, že člověk má kromě hrubého materiálního těla ještě několik těl energetických, obalujících to viditelné tělo jako slupky cibule ... můžeme být blíže k pravdě, jak ten náš mozek vlastně funguje. Nakonec i ten počítač je jen bezduché hmotné hardware, které oživuje softwarová "duše". Nabízí se tu k zamyšlení zdánlivě žertovná otázka - kdybychom nasypali na hromadu pár set tisíc tranzistorů (a dalších součástek) - dokázal by se z toho sám od sebe sestavit funkční počítač? Noooo ... řekněme že ano. Ale potom ... dokázal by sám od sebe vymyslet to, co by ho oživilo, tedy celý ten operační systěm včetně různých BIOSů, CMOS-RAM a dalších částí? Jak by ho vlastně "napadlo", že to má vymýšlet a čím by to vymýšlel, nemajíce zatím tu "duši"? Jak tomu tedy bylo a je u živočichů a rostlin? A kdo ví ... snad i u kamenů, skal i celé naší planety a planet jiných. I takové názory se dnes zcela vážně prezentují, které považují planety za určité jednotky nadané darem vlastního uvažování. A s trochou nadhledu ... je to snad tak nemožné?

Jo, na tohle téma by se daly vymýšlet věci ... Ale vraťme se na Zemi. Tady by nás asi mohla pálit jedna otázka. Jak je to možné, že u některých jedinců se jejich "vědomí" ubírá cestami destrukce, ničení a zmaru. Jejich mozek je žene k touze ovládat a vlastnit co nejvíce - nejlépe celou Zemi a ještě k tomu trochu navíc. Přitom asi všichni podvědomě cítíme, že TOHLE není to pravé. Já říkám - není smyslem života plnit cizí peněženky. Smyslem života by snad měla být láska k ostatním tvorům i celému prostředí, ve kterém se momentálně nacházíme. Některé mozky ale fungují opačně. Proč, co je k tomu vede?

Je to zase jen ta "chemie", je to bludný kořen na cestě vývoje nebo zkouška pro ty ostatní, zda si opravdu zaslouží jít po cestě pokojného vývoje? Nebo je to vliv "dálkového ovládání" odněkud zvenčí? Ale i kdyby to bylo to dálkové ovládání, pak by to znamenalo jen další slupku - někde existující mozky s myšlenkami, která se "odněkud vzaly" ... atd.

Schválně se vyhýbám otázce "Co bylo na počátku...". Nás by měly teď snad - už i u příležitosti toho Týdne mozku - zajímat nejen otázky, jak mozek vypadá a jak funguje, ale také PROČ tak funguje. Ale samozřejmě to neřešit chemií a implantáty ...


JL

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?