Válka proti mediální svobodě

EU chce regulací vyhledávacích prostředků mařit činnost nezávislých alternativních on-line médií

Originál tohoto článku najdete na stránkách Global Research pod názvem - The War on Media Freedom: Undermining the Independent Alternative Online Media, EU to “Regulate” Internet Search Engines.

Byl zveřejněn koncem ledna 2013, ale jeho aktuálnost je bohužel čím dál větší ...


 

Nová zpráva napsaná pro Evropskou komisi doporučuje regulaci internetových zpráv, modifikaci vyhledávacích prostředků (enginů), aby bylo možné kontrolovat konspirační stránky, vytvořily se evropské vládní zpravodajské agentury a vycvičily se nové “kádry profesionálních žurnalistů … pro … vědu, technologie, finance a medicínu.

Zpráva rovněž na politiky EU a vůdce institucí EU naléhá, aby pořádali pravidelné zpravodajské konference, aby se vynořili ze stínů a zaujali pozice ve středu jeviště jako skuteční vůdci Evropy. Tohle značí začátek nové éry jak pro EU, tak pro jejich kontrolu médií. Pokud si tohle čtete v USA nebo v Kanadě, mějte na paměti, že to, co teď přichází do Evropy, by rovněž mohlo přijít do Severní Ameriky v důsledku Oblasti euro-atlantické spolupráce.

Tento proces konvergence, přes nějž Evropa a Severní Amerika přijmou podobné politiky „svobody“, spravedlnosti a bezpečnosti, má být realizován do roku 2014, takže to vypadá, že by se na to mohly vztahovat i ty poslední návrhy ohledně médií.

Zprávu (Svobodná a pluralistická média k udržení evropské demokracie) tento měsíc vydala Skupina na vysoké úrovni (HLG) vytvořená Evropskou komisí, do níž patřila bývalá litevská presidentka a bývalá německá ministryně spravedlnosti. Politika v pozadí za touto zprávou se k tomu už nějakou dobu vyvíjela. K záměrům popsaným už v roce 2011 patřila: - příležitost „znovu dobýt“ svobodu tisku se speciálním zacílením na určité země, k nimž patří Maďarsko, Francie, Itálie, Rumunsko a Bulharsko; aby se zvětšilo zpravodajství o Evropské unii, a zregulovat internet a sociální média, jako je Twitter a Facebook. Poslednímu z těchto cílů se dostává pozornosti EU už od bouří v Londýně. (Viz Tisk v Evropě: Svoboda a pluralismus v ohrožení – EurActiv)

Některé z klíčových bodů ze zprávy jsou uvedeny níže:

O výše uvedeném by se mohly uvést následující poznatky a komentáře:

Jak bychom na to měli reagovat?

Hlavní věcí je, nezůstat pasivní – tohle jsou pořád ještě jen návrhy a musí je ještě formálně akceptovat Evropská komise. Teď je čas pro protesty a opozici. Stojí při tom za to sledovat vývoj v Británii, protože o UK se věří, že je vůdčím protlačovatelem kyber-bezpečnosti a policejních metod v Evropě. Existuje převažující veřejný nesouhlas s návrhy na internetový dohled – parlamentní konzultace proti této legislativě obdržely 19 000 e-mailů oproti 0 v její prospěch. Ale ač ta legislativa možná (dočasně) uvázla, ty multimiliardové investice do programů internetového dohledu neuvázly. Vypadá to, že přístup vlády k demokracii dosáhl stadia typu „Tak, jak nás zastavíte?“ Uvědomují si, že opozice může být hlasitá, ale je také dezorganizovaná a nemá žádnou strategii proti realizaci tohoto postupu, ač to probíhá bez schválení veřejností. Jeden faktor, který vláda možná přehlédla, je to, že strategie dohledu nad internetem britské vlády vyžaduje partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a aktivní spolupráci komerčních operátorů, jako jsou poskytovatelé vyhledávacíh enginů (např. Google) a sociální sítě. Ač vládu možná nepůjde pohnout veřejným míněním, vypadá extrémně pravděpodobně, že komerční organizace by byly špatnou publicitou těžce postiženy a spadly by jim prodeje. Koordinovaný tlak spotřebitelů by snadno mohl vládním plánů vyvolat vyznaný zpětný ráz a pravděpodobně scénu přestavět pro naprosté stornování tohoto postupu – jen kdyby ta opozice moha být koordinovaná. Bohužel tento aspekt vládních analýz je správný - veřejná opozice je dezorganizovaná a převážně neúčinná. Je tomu tak hlavně kvůli pasivitě a sebeuspokojení. Autor tohoto článku, když se přidal k předchozí snaze o přehled v celosvětovém zavádění ID karet, četl i o opozici vůči těmto spiknutím národ po národu. A to i přesto, že zavádění těchto spiknutí bylo organizováno a koordinováno globálně, opozice byla dezorganizována a jen zřídka organizována byť i jen na národní úrovni – tak globalistická strana téměř už dosáhla naprostého vítězství, ještě než se obecná veřejnost vůbec probudila. I přes to, že článek si čtou statisíce lidí a byl přeložen do několika různých jazyků, sotva hrstka lidí reagovala na pozvání, aby kontaktovali autora. Tohle odráží úroveň pasivity, která překážela zorganizování skutečné opozice.

Pokud někde nějaká opozice bude, tak je čas zařídit si kontakty s ostatními, abychom do pole dostali nadnárodní opozici. Musíme vystavět skutečné mosty mezi lidmi – přímý, lidský kontakt, z očí do očí, všude, kde je to možné – dříve než EU začne s monitorováním, regulacemi a uzavírám přístupu k internetu. V současnosti je relativně snadné si číst a publikovat články, abychom našli odkazy na lidi, kteří nesouhlasí s mainstremovou globalistickou agendou – brzy by se to ale mohlo stát daleko těžším, až nebudeme moci komunikovat už vůbec snadno.

Je rovněž čas, abychom si stáhli a uložili informace z internetu, zvláště cenné znalosti o tématech jako je alternativní medicína, věda a skutečná historie naší společnosti. Uložit to trvale na disky nebe ještě lépe i na papír. Zajistěme, aby nám to nemohli vzít.

Je čas na zřízení alternativního internetu, který oni nemohou kontrolovat. V článcích z nedávné doby k tomu byly uvedeny tři hlavní cesty:

Rovněž stojí za to realizovat protidohledová opatření jako ta, která jsou popsaná v příspěvku Techniques For Avoiding Surveillance And The Censor (Techniky k vyhnutí se dohledu a cenzuře).

(Pozn. - tento příspěvek byl již bohužel, zřejmě z výše popisovaných důvodů odstraněn)

Nevíme, kolik ještě máme času – neztrácejme ho.


Vlk Samotář, z internetových stránek ... výchozí zdroj: Global Research

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?