Je cosi shnilého v kotlině české ...

Následující text sestávající z očíslovaných bodů se objevil na mnoha místech webu; zveřejněn byl teď ve WM magazínu č.94 a je rozesílán hromadně elektronickou poštou. Bez uvedení autora (ten není uveden ani ve WM magazínu). Z pošty tedy jeho text mám i já. Napřed jsem si řekl - to zas bude nějaká pěkná kravina, jak tak tyhle hromadné zásilky bývají. Ale potom jsem si to přečetl důkladněji a zjistil, že ono je na tom spousta pravdy. Tak se na ten text podívejme ...


Dvacet let je jedna generace člověka. I pro naši novodobou historii je období 20 let rozhodující. Roky 1948 a 1968 jsou notoricky známé. Letos uplynulo 20 let od "sametové" revoluce". Stojí za to se ohlédnout, co naši vyvolení, mimo jiné, stihli:

 1. Rozprodat většinu největších výrobních kapacit (pivovary, sklárny, textilky, strojírny, automobilky) do rukou převážně zahraničních "investorů", kteří zpravidla po uplynutí daňových prázdnin výrobu zastavili jako nežádoucí konkurenci jejich zahraničních firem. Část národního majetku rozkrást. Teď jsou na řadě aerolinie.
 2. Nenávratně zlikvidovat textilní průmysl zaplavením trhu asijským zbožím bez celních bariér, zlikvidovat světoznámý sklářský průmysl, zlaté ruce českých sklářů poslat na pracovní úřady, zlikvidovat tradiční výrobu^obuvi, motocyklů, sirek a řadu dalších pro ČR tradičních oborů. Zbourat nebo nechat zchátrat továrny.
 3. Nekoncepční, nesmyslnou zemědělskou politikou nechat zdecimovat stáda skotu, pěstování ovoce, zeleniny a tradičních lukrativních plodin, jako chmel a cukrovka, a nahradit je řepkou pro výrobu bionafty. Domácí produkty nahradit dovozem ze států, kde je výroba dotována. Tím zlikvidovat soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami.
 4. Důsledkem této do pekel vedoucí politiky (zčásti hloupé a zčásti promyšlené k vlastnímu prospěchu) vzít lidem práci, vytvořit více než půlmiliónovou armádu nezaměstnaných, závislých jen na prázdné státní pokladně. Dopustit i ztráty na životech bezvýchodně nezaměstnaných včetně vražd ze zoufalství. Lidé, kteří nepracují a nevydělávají, nenakupují výrobky, a to vede ke krachu další výrobce.
 5. Zcela zvrátit morální hodnotovou stupnici člověka. Osobním příkladem politiků vytvořit obecné mínění, že práce je tou poslední možností, jak vydělat peníze. Vytvořit vrstvu zbohatlíků, kteří bez práce žijí lépe, než tvrdě pracující špičkoví odborníci.
 6. Zadlužit stát na několik generací 1,24 bilionu Kč gigantickými daňovými úniky a nesmyslnými výdaji. Dluh roste každou vteřinu o více než 6 000 Kč. Dopustit téměř bilionové zadlužení jednotlivých občanů lživými reklamami a nabídkami půjček. Dojit státní pokladnu předraženými státními zakázkami firem, v jejichž vedení a dozorčích radách sedí bývalí i současní politici. Připravit tento stát k ekonomickému bankrotu. Dopustit finanční oligarchii s diktátem bank, které odírají klienty formou lichvářských úroků, zejména hypotéčních úvěrů, nízkými úroky vkladů a naopak zpoplatněním faktu, že jim klient svěřil své peníze pro jejich hospodaření.
 7. Dále omezit státní suverenitu. Vyměnit diktát RVHP za dokonalejší diktát EU, jejíž úředníci rozhodují o našich syrečkách, guláši, vinohradech, počtech skotu i tvaru okurek.
 8. Z Ústavy státu udělat účelový pamflet a neskutečným množstvím zpackaných a neprůhledných zákonů, vyhlášek a jejich novel docílit legislativní džungle. Dosáhnout situace, že občané nevěří, že se dovolají svého práva. Dopustit nevymáhání práva. Soudy, pokud nejsou zkorumpované, vedou desetitisíce sporů do ztracena. V této džungli trvale rozšiřovat přebujelou administrativu, větší než má např. daleko větší Francie. Tato administrativa se stala soběstačnou a samobobtnající, nezávislá na potřebách obyvatel. Permanentně hrát hru "Škatulata hejhejte se", při které stále stejní lidé mění posty na různých ministerstvech, aniž by měli šanci alespoň pochopit problematiku resortu, který mají řídit. Jediným cílem občany zvolených vyvolených je udržet se co nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.
 9. Dopustit vyhazování milionů a spolufinancovat přihlouplé a lživé volební kampaně nepřehledného množství politických stran. Dopustit, aby politické pidistrany rozhodovaly o důležitých resortech ve státě cestou svých ministrů, tlupami poradců a "lobbistů".
 10. Vymýtit pocit odpovědnosti a oddanosti občana ke své zemi. Zlikvidovat armádu pro obranu země a nahradit ji polopolicejními složkami. Z hnízda Varšavské smlouvy se rychle schoval pod křídla NATO, "bránit" naši vlast v Afghánistánu a jiných pro ČR "důležitých" zemích.
 11. Zlikvidovat výkonné profesionální policejní složky a nahradit je z části zkorumpovanými lidmi, u kterých lze koupit téměř cokoliv, včetně svobody. Dopravní policii degradovat na výběrčí pokut, pořádkovou policii na asistenci při rvačkách cikánů, fotbalových fanoušků a jiných nátlakových skupin. Dosáhnout situace, kdy slušní lidé bydlí za zamřížovanými okny, balkony a trezorovými dveřmi panelových sídlišť, zatímco gauneři a zloději se okolo prohánějí v luxusních autech, za bílého dne vraždí beztrestně na ulicích, v lepším případě si užívají na vzdálených ostrovech.
 12. Zdraví lidí degradovat na byznys vysoce prosperujících farmaceutických firem s osobním podílem některých politiků. Dopustit zneužívání lékařů pro růst zisku těchto firem. Zlikvidovat preventivní dětskou lékařskou péči, zejména zubní. Zavřít řadu nemocnic a poliklinik. Z domovů důchodců, dětských ozdravoven, jeslí a podnikových rekreačních zařízení nechat vybudovat paláce vládních činitelů, ministerstev, bývalé šlechty a cizinců nebo je nechat zchátrat či spadnout.
 13. Zdecimovat osobní železniční dopravu, zlikvidovat levnou a ekologickou vodní dopravu. Silniční síť přeplnit drahou a přírodu devastující kamionovou dopravou. Zásadně snížit dopravní obslužnost venkova. Nesmyslným zdražováním jízdného bez ohledu na tržní mechanizmy nabídky a poptávky odradit cestující na železnici a následně zrušit spoje i tratě.14.
 14. Nechat ekologické teroristy brzdit výstavbu dálnic a vodních cest, rozvoj jaderné energetiky, naopak umožnit výstavbu obchodních a montážních kapacit na úrodné půdě, bezhlavě kácet lesy. Obdivované hluboké lesy šumavského i krkonošského národního parku nechat změnit v suché pláně sežrané kůrovcem.

Teď by se to slušelo okomentovat ... buď jako celek nebo bod po bodu ... Ale možná, že by to chtělo napřed nechat trošku uležet a promyslet si, než padnou nějaká slova. Když si to tak člověk přečte - a zjistí, že takto podané je to vlastně skoro všechno pravda a nic než pravda ... dostane vztek a prchlivost začne cloumat jeho majestátem.


JL

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?