Kapitoly o Islámu I. - Co je to Korán?

Korán nelze srovnávat s jinými náboženskými texty, například s Tórou, Biblí, Mahábháratou a Ramájánou, protože není vyprávěním o dávných lidech – přestože obsahuje některé příběhy o prorocích a dřívějších národech. Není to „lineární text“ s chronologickým uspořádáním nebo s „logickým“ začátkem, prostředkem a koncem. Je to rytmická próza, epická báseň a symfonie, to vše v jednom velkolepém textu.

Celý text je rozdělen do 114 kapitol neboli súr a obsahuje celkem 6 236 veršů. Má tedy mřížovou strukturu, která vzájemně spojuje jedno slovo s druhým prostřednictvím rytmu, rýmu a významu. Struktura Koránu zajišťuje, že v textu nelze změnit jedinou tečku, neboť i ta nejmenší změna naruší rytmus textu.

Jedinečnost Koránu

O Koránu se říká, že je díky své zvláštní struktuře, pevně propojené podstatě každého slova a verše, výmluvnosti a kráse jazyka a přesnosti, úspornosti a jemnosti stylu „nenapodobitelný“. Změnit nebo zkazit Korán je nejen technicky nemožné, ale je dokonce nad lidské možnosti vytvořit byť i jediný verš podobné literární hodnoty. Samotný Korán vyzývá své čtenáře, aby vytvořili jedinou súru, která by se rovnala kterékoli části Koránu: „Jste-li na pochybách o tom, co jsme seslali služebníku svému, tedy přineste súru podobnou této a předvolejte si svědky své kromě Boha, jste-li pravdomluvní! Však neučiníte-li to – a vám se to věru nepodaří – pak střezte se ohně, jehož palivem jsou lidé a kamení a jenž připraven je pro nevěřící.“

Díky svému zvláštnímu jazyku a struktuře je Korán relativně snadno zapamatovatelný. Jazyk vede přednášejícího od slova ke slovu, struktura se vyznačuje představivostí a barvitým stylem a vede od verše k verši. Přednášení Koránu je vysoce rozvinutou uměleckou formou. Má dvě obecně přijímané techniky: hudebně krásný přednes zvaný tadžwíd a pomalé a úmyslně jednoduché předříkávání tartíl. Mladí muslimové se od útlého věku učí přednášet Korán a učí se celý text zpaměti. Korán je tedy jedinou knihou v dějinách lidstva, kterou se lidé učí zpaměti od prvního do posledního slova. Na světě jsou doslova miliony lidí, kteří si říkají háfíz – znají Korán zpaměti.

Smysl Koránu

Korán je určen všemu lidstvu bez rozdílu rasy, místa a času. Jeho hlavním tématem je Bůh, lidé, společnost, příroda, rozum, proroctví a zjevení. Korán hovoří o transcendenci Boha a o skutečnosti, že Bůh přesahuje veškeré lidské vnímání, a tedy i omezení druhu; popisuje jeho atributy a obsahuje vhodné způsoby jeho velebení. Popisuje odpovědnost člověka jako jednotlivce i člena společnosti, neboť člověk je vyslanec Boha na zemi. Korán se často a opakovaně vyjadřuje o přírodě a zdůrazňuje význam, stabilitu a pravidelnost přírodních jevů. Asi 750 veršů, tedy téměř jedna osmina Koránu, velebí přednosti rozumu. Korán obsahuje 250 legislativních veršů, které udávají pravidla vztahující se ke společenskému a ekonomickému životu, trestnímu a mezinárodnímu právu.

 Podstata Koránu

Obsah a poselství Koránu je shrnuto v první kapitole. Označuje se jako Fátiha nebo umm al-Kitáb, Otevíratelka knihy. Tato krátká súra o sedmi verších tvoří první část každé muslimské modlitby a je opakována nejméně sedmnáctkrát denně, když muslimové odříkávají svých pět povinných denních modliteb.


Ukázka z knihy Islám

Islám je jedno z největších světových náboženství, jež v průběhu bezmála 1500 let přispělo nepřehlédnutelným způsobem k rozvoji humanity.
Toto náboženství, které vyznává přibližně pětina lidstva, je v západním světě vnímáno stále více jako fundamentalistické, bigotní a násilné, a je často spojováno s vlnou světového terorismu posledních let.
Kniha Islám ukazuje odlehčenou, současně však fundovanou formou komiksu, že skutečné poselství tohoto světového náboženství je zmíněnému obrazu vzdáleno. Zpřístupňuje čtenáři dějiny islámu od působení proroka Muhammada až po rozvinutí tohoto náboženství v globální kulturní a politickou sílu dnešního světa. Seznamuje se základními myšlenkami koránu i islámského právního systému. Ukazuje také hledání současných muslimů jak žít dnes svou víru a ideály islámu v globalizovaném světě.

Autoři: Sardar, Malik; vydalo nakladatelství Portál, rok vydání: 2004, rozsah: 176 stran, vazba: brožovaná, ISBN: 80-7178-882-1, cena 225,- Kč.

Informace připravila Veronika Vašková, nakladatelství Portál.


zpět na Úvahy a zamyšlení

Zpět k Mostu ?