Hodina velkého trestu se přiblížila

Hodina velkého trestu se přiblížila, Kelišová ...

Amen, velebnosti!

Předposlední říjnový den roku 1938 se nesporně zapsal do historie rozhlasového vysílání. Tehdy uvedl teprve třiadvacetiletý dramatik Orson Welles rozhlasovou hru na motivy klasického příběhu žánru science fiction, románu  H. G.Wellse "Válka světů" z roku 1898. Hra ovšem byla pojata na tehdejší dobu velmi netradičně - ve formě "živé reportáže" s inscenovanými "aktuálními zpravodajskými vstupy". Ozývaly se tam zprávy, jako například:

„Dámy a pánové, mám pro vás důležité oznámení. Ať se to zdá jakkoliv neuvěřitelné, vědecké důkazy i naše vlastní pozorování nevyhnutelně vedou k doměnce, že ony podivné bytosti, které dnešního večera přistály v zemědělské oblasti Nového Jersey, jsou předvojem invazní armády z planety Mars!“

Živě vysílaná rozhlasová relace na stanici CBS vyvolala paniku v celých Spojených státech.  Málokdo si uvědomoval, že jde o hru, málokdo se podíval do rozhlasového programu či zavolal do studia. Ti, kdo si stanici vyladil až v průběhu vysílání - a byly jich statisíce - skutečně uvěřili tomu, že v americkém městečku Grovers Mill přistál předvoj marťanské invazní armády a že gigantické marťanské bitevní stroje nyní táhnou na New York.

Podobně sugestivní formou byla hra vysílána později ještě několikrát. V roce 1944 byla ve městě Santiago v Chile kvůli fiktivní marťanské invazi zmobilizována armáda. O pět let později, v roce 1949, vypukla při rozhlasovém vysílání vysílání stejné hry v ekvádorském městě Quito panika, která vyvrcholila podpálením rozhlasové stanice a redakce místních novin, při němž zahynulo dvacet lidí.


Přenesme se do únorových dnů roku 2013. V amerických státech Kalifornie, Michigan, Montana a Nového Mexiko se ze státem zřízený poplachový systém určeného pro včasnou výstrahu před živelními pohromami začala ozývat zpráva:

"Místní úřady ve vašem regionu oznamují, že těla mrtvých vstávají z hrobů a útočí na živé. Nepokoušejte se přiblížit ani zadržet tyto bytosti, jsou považovány za mimořádně nebezpečné."

V podobném duchu dostávali nic netušící občané i zprávy mobilní sítí. Scéna z horroru nebo skutečnost? Ne, to jen hackeři pronikli do systému včasné výstrahy a zavtipkovali si. Člověk si řekne - je to jen hloupý vtip. Jenže se tu skrývá velké nebezpečí. Průnik do systému se zdařil - a jistě se může zdařit kdykoliv příště. Smyšlenka o oživlých zombiích mohla být jen zkouškou, testem před možným příštím útokem, který by mohl být daleko závažnější. Jak je vidět z výše popsaných reakcí na "Válku světů", není moc velký problém vyvolat davovou psychózu přerůstající v paniku, kdy se lidé během několika okamžiků změní v bezhlavé stádo. Člověk si snadno dokáže představit, jak by dopadla taková panika dnes, když by se desítky tisíc lidí snažily v děsu opustit své město v automobilech.


Zhruba ve stejné době naplnily média zprávy, nesoucí se v následujícím duchu:

Benedikt XVI. se při konzistoři obrátil ke svolaným kardinálům s prohlášením v latinském jazyce, že jeho síly z důvodu pokročilého věku již nestačí k výkonu služby.  ... Benedikt XVI. zůstává plně ve své funkci a službě až do 28. února do 20 hodin. Od toho momentu začne tzv. sede vacante neboli uprázdněný papežský stolec.

Člověk by si řekl ... no co, to se dá pochopit. Nestává se taková věc často - naposledy někdy před 600 lety, ale co se dá dělat. Jenže - odchod právě tohoto papeže je neobvyklý. Existují totiž vize, známé pod souhrnným názvem Proroctví svatého Malachiáše.

Malachiáš je skutečná osoba - správně se jmenoval Maelmhaedhoc O’Morgair a byl mnichem a biskupem diecéze v irském Armaghu. V roce 1143 se stal v Derry opatem prvního cisterciáckého kláštera na irském území. Podle legendy vykonal v roce 1139 nebo 1140 pouť do Říma. Během ní měl mít několik prorockých vizí, na jejichž základě sepsal seznam 112 budoucích papežů. Ten seznam je konečný - k pontifikátu posledního papeže se vztahuje toto proroctví:

"Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci "Petrus Romanus" (Petr Římský), který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Amen."

Zde tedy seznam končí. Podle Malachiáše bude zničen Řím a zřejmě zároveň dojde k zániku světa a k Poslednímu soudu. Jak je to ale s historickou věrohodností spisu s proroctvím? Rukopis, kam Malachiáš své vize v polovině 12. století sepsal, byl údajně uložen v římském archívu, kde ležel zapomenut až do roku 1590. V roce 1595 pak bylo toto proroctví poprvé zveřejněno a vydáno. Je tu ale jeden háček -  v Malachiášově životopise od Bernarda z Clairvaux (v jehož náruči světec údajně zemřel) není o proroctví jediná zmínka; a proroctví samo není před rokem 1595 zmiňováno ani nikde jinde. Proto některé zdroje, včetně posledních vydání Catholic Encyclopedia naznačují, že proroctví by mohlo být podvrhem z konce 16. století. Důvodem vytvoření falzifikátu byla prý snaha ovlivnit průběh tehdejších papežských voleb.

Takové věci se děly, dějí a budou dít (vezměme jen naše Rukopisy) takže toto vysvětlení bychom mohli s úlevou přijmout. Ale je tu zase další háček - formulace popisující papeže 19. a 20. století jsou pozoruhodně přesné a odpovídající skutečnosti.

Jsou tu i zdroje, které připisují proroctví slavnému Nostradamovi, jenž ho měl připsat Malachiášovi proto, aby sám nebyl za jeho autorství pronásledován.

Existuje ještě ale jedna vize, která je optimističtější. V basilice sv. Pavla za hradbami jsou v medailonech pod římsou (pod kladím) mozaiky všech papežů, i zesnulého Jana Pavla II., ještě bez data smrti. Ale do konce basiliky je ještě 27 míst volných a teprve pak - v rozporu s Malachiášovým proroctvím - má nastat parusie, slavný příchod Krista na konci světa a Poslední soud, o němž nám Ježíš zanechal dost podrobností v evangeliu a apoštol Jan v knize Zjevení.

 

Příklad hologramu - The Sydney Morning Herald z roku 2008 - Ačkoliv je pan Hugh Bradlow fyzicky přítomen v Melbourne,
prezentuje svou účast pomocí hologramu na konferenci v Adelaide.


Taková je tedy situace. Uplynul termín nebezpečí konce světa podle Mayů ... a už tu máme nebezpečí další. Je otázkou, kdy se toho chopí média a začnou to velkolepým způsobem rozmazávat. Teď ale opustím historii se všemi jejími méně i více hodnověrnými závěry a pustím se na pole spekulací, "co by mohlo, kdyby ...".

Ona by se takováto situace, kdy se vhodně mediálně zpracované lidstvo začne bát takových záležitostí, jako je Poslední soud, Apokalypsa, druhý příchod Ježíše a dalších, by se dalo vhodně využít. Či spíše zneužít - právě k ovládnutí lidstva, a to na globální úrovni. Žijeme v době, kdy se víra jako taková začíná vytrácet, ale v podvědomí lidí jsou stále ještě zakódované určité archetypy. Nejlépe to vyjádřil Jára Cimrman - "Jsem takový ateista, že se až bojím, že mě za to pánbůh potrestá". Možná postačí určitý podnět a všechny tyhle podvědomé vazby se uvolní a zafungují tím směrem, kam je cíleně třeba.

O nastolení Nového světového řádu se toho namluvilo a napsalo již tolik, že snad ani není třeba psát, o co jde. Můžeme teď všechno spojit dohromady - pokusy o šíření poplašných zpráv, odstoupení papeže i vizi toho, že papež následující bude papežem posledním - a to vše s představou, že během jeho pontifikátu se stane cosi velikého. A Vatikán prý dokonce začal věřící připravovat na to, že existují "vesmírní bratři" a začíná pomýšlet na to, jak se vyrovnat s představou Boha a s dnešním pojetím víry v konfrontaci s možnou existencí mimozemského života.

Máme dost materiálu, ne? Lze si asi snadno představit, jak po náležité mediální přípravě by mohlo postačit pár věrohodných "úkazů" - a zmanipulované lidstvo by se změnilo v poslušné stádo ovcí směřující, kam jim kázáno.

Tvrdí se, že není prý technicky až tak velký problém na oblohu pomocí laseru promítat realisticky vypadající hologramy, kde může být ledacos - spekuluje se dokonce i s fingovaným návratem Ježíše - nebo teď klidně i ty výjevy z apokalypsy, jak je ztvárňují staří malíři. Po patřičném ozvučení by mohl být výsledný dojem dokonalý a věrohodný. K tomu trochu infrazvukových vln, vyvolávající vibrace vnitřních orgánů a tím i pocit úzkosti a paniky ... "Padni na kolena, člověče - a kaj se! Hodina velkého trestu udeřila".

Nelze samozřejmě tvrdit, že se to právě takhle stane a že se vůbec něco takového stane. Ale stát se to může - a domnívám se, že je lépe tu možnost předem znát a být na ni připraven.


Vlk Samotář (JL)

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?