Když Pán spatřil mzdu služebníků státu tohoto, odvrátil se a hořce zaplakal ...

Ten nadpis se tváří sice biblicky, ale v Bibli ho nenajdete ... Šlo mi jen o to, abych tenhle článek nenazval tak, jak je na desítkách různých webů postupně přebírán a nazýván -- Informace o daňovém zatížení pracujících. Stojíme tu sice na mostě do Říše snů, ale na té straně mostu, kde se zdržujete ve chvílích, kdy nesníte, se musíte přece jen nějak živit -- a to nejen sebe, ale i svou rodinu. Hmmm ... poněkud sebejistě předpokládám, že čtenáři těchto stránek jsou lidičky živící se prací poctivou ... No a kdo jiný by sem chodil, že ...

Když tam mladý človíček bere rozum a odsedí si ta svá školní léta, vrhne se do života praktického s optimistickým výkřikem ... Konečně si budu vydělávat !!! Nebudu odkázán na různé kapesné, stipendia či jiné ne zcela stabilní zdroje příjmů ...  A vydělává, myslíce si naivně, že existuje přímá úměra mezi prací vykonanou a mzdou obdrženou ... Čím lépe a poctivěji bude pracovat, tím lépe se bude mít ... No ... ale smetana na dortu čerstvého daňového poplatníka začne rychle kysnout ... pořádnou porci kyseliny tam chrstne zjištění, že nejlépe se i teď mají ti, kdo pokud možno nepracují vůbec ... No a tak to kysne a kysne ... a každý rok je třetím měsícem březen, kdy sice přichází krásné jaro, ale také je termín k podání daňového přiznání a člověk si v tu chvíli hrozně hořce uvědomuje, kolik si vlastně z té své poctivé vydělané mzdy vlastně doopravdy smí nechat ... a chce se mu z toho plakat a hlavou honit pořekadla, že mzda je ne odměna, ale trestem za vykonanou práci a jiná a jiná ... A ono je to možná ještě trochu horší než si myslíme, takže teď už konečně k těm číslům -- skutečnost je to smutná přesmutná, obvykle si ji ani moc neuvědomujeme a co je horší, ani se nemůžeme bránit. Neb zákony jsou, jak známo zakroucené, takže dobře slouží tomu, kdo je vydává.

Mějme tedy roční fiktivní příjem 100 000 Kč ... touto částkou si vás firma cení za práci, kterou pro ni děláte. Ano, máte jistě víc, ale přece jen se to s touto částkou bude lépe počítat, ne?

Z těch výchozích 100 000 Kč musí firma odevzdat státu tři položky:

To máte dohromady 23 003 Kč. které musí státu zaplatit firma za to, že pro ni pracujete. O těchto penězích vy vůbec nevíte -- a na vaší výplatní pásce se objeví jako hrubá mzda tedy již jen 73 997 Kč. Z této částky se dále strhne, teď již na váš účet:

Z hrubé mzdy se tak ukrojí dalších 9 240 Kč a zbývá 64 757 Kč jako základ pro výpočet daně ... Stát si teď urve jako daň z příjmu nechutných 32 % z této částky ... (počítáme-li tu nejvyšší sazbu)

... a vám zbývá 44 035 Kč jako čistá mzda .... Jinými slovy -- z vámi vykonané práce se k vám ve formě čisté mzdy dostává teoreticky jen 44 % ...

Ano, v případě nižších příjmů a zdanění nejnižší sazbou daně z příjmu -- těmi 15 % -- je čistá mzda 55 043 Kč. Ale to není zase tak moc velký rozdíl (a vy berete v tom případě dost málo, takže to žádná výhra není. Takže nám z toho plyne závěr, že absolutní zatížení všech příjmů, vysokých i minimálních, je drtivé.

Připadá vám to nechutné? Ale to ještě není všechno ... Teď sice máte peníze a můžete je jít směnit za zboží -- ovšem s ďábelským chechotem se na vás vyřítí další netvor jménem DPH.  A ten vám z kupní síly vaší mzdy zhltne další procenta ... takže ... raději to nebudeme komentovat. Do práce chodíte proto, abyste  mohli  vydělané peníze směnit za určité hodnoty -- zboží, poplatit různá inkasa ... V této formě odvedete prostřednictvím prodávajícího nebo služby poskytujícího jedince státu daň z přidané hodnoty o kterou jsou prodávané zboží i služby pochopitelně dražší. Pokud byste na vše nasadili vyšší sazbu DPH, k čemuž se stejně evidentně směřuje, pak vám z vaší práce zůstane čistá kupní síla kolem pětatřiceti tisíc ... no a to je žalostné, porovnání s tím výchozím stem tisíc, ne?

Není to žádný trik ani manipulace, je to prostý souhrn faktů, který stát zahaluje houštím tisíců stránek zákonů, vyhlášek a pokynů. Kromě těchto daní stát vybírá ještě mnoho dalších daní od lidí, podniků a podnikatelů -- namátkou vzpomeňme daně z nemovitosti, daně z prodeje nemovitostí, darovací daně, daně dědické, daně z příjmů, daně silniční, atd., atd. Pak tu máme spotřební daň,která je uvalena na prodej alkoholu, benzínu, cigaret -- ta je ve většině případů 30% a více. Teď tu máme ty různé doplatky na léky a zdravotní péči vůbec (s těmi zrůdnými poplatky) ... atd. A ještě ... a dále ... a potom ....

Dobře -- řekněme tedy, že stát dostane, co vyžaduje. Ale ... kde ty peníze jsou, kam jdou, když stále kolem sebe slyšíte hysterické výkřiky, jak je zdravotnictví je v krizi, školství zanedbané, po silnicích se skoro nedá jezdit, atd. atd. ?

Platíme daň za své sociální jistoty, ale ve skutečnosti spíše sponzorujeme "jistoty" státních úředníků a také jistoty těch, kterým se nechce pracovat vůbec. A počet úředníků roste, míra nezaměstnanosti rovněž je znepokojivě vysoká ... stát tedy má výdaje také vyšší. A vyšší zdanění práce samozřejmě prodražuje pracovní sílu a vedle zdražování výrobků a služeb ... zaměstnanci jsou propouštěni, neb zaměstnavatelé nemají na to, aby je platili ... firmy a podnikatelé krachují a tím se dále zvětšuje počet lidí bez práce ... a kolotoč se točí. Veřejným tajemstvím je, že spousta peněz se zašantročí v neprůhledných, pochybných a často předražených státních zakázkách a v korupci spojené s jejich realizací ... no znáte to -- udělá se výběrové řízení na míru ... někdy se zpochybní, když někde něco praskne, všechno se musí dělat znovu a naše penízky se kutálejí sem a tam ... 

Ve všech těch článcích na Internetu je dále pokládána otázka ...

Proč je to lidem jedno? Proč se neptají, jak je možné, že v Chorvatsku postaví 100 km dálnice za jediný rok a za poloviční cenu než u nás, proč se neptají, kam se ztrácí stovky miliard ze státního rozpočtu, proč se neptají, kdo jednou bude platit ty ohromné dluhy a úroky z těchto dluhů tak špatně hospodařícího státu, jak dlouho nám porostou daně?

Těžko odpovědět ...  Tak snad si můžeme místo toho přerecitovat jednu z posledních písniček, co nám tu ještě nedlouho před smrtí v roce 1994 zanechal Karel kryl ... Jmenuje se Demokracie.

 

Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou,
ti kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou.

Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce -
a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.

Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky,
brbláme spolu u piva jak brblali jsme vždycky.

Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,
my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda.
Baštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda.

Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,
pod střechou velký partaje se u koryta sejdem.

Demokracie panuje od Aše po Humenné.
Samet a něha v pánu je a zuby vylomené.

Dali nám nové postroje, a ač nás chomout pálí,
zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

Demokracie dozrává do žaludečních vředů,
bez poctivosti, bez práva A hlavně bez ohledů.

A je to výtka soukromá snad z optického klamu,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

No a kdybyste na tu písničku potřebovali akordy, najdete je třeba na stránkách nazvaných Velký zpěvník ...


JL   (podle internetových zdrojů)

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?