Úvaha neukázněná jazyková

Říká se, že jméno předznamenává povahu člověka, že se z něj dá odhadnout, jaký ten člověk je a bude - dělají se různé numerologické rozbory a ono to někdy až podivuhodně funguje. Je možné, že takové "hraní se slovy" lze zobecnit. Co třeba takové názvy povolání? V dobách minulých se tu a tam některá slova přejímala z ruštiny a vznikaly tak zvané rusismy. Vzpomeňme si na slova chozrasčot či subotnik ... Ale obecně vzato, moc se tu toho neporuštilo, i když ruština a čeština jsou slovanské jazyky podobné jeden druhému určitě mnohem víc než třeba čeština s angličtinou. A o tu tady teď jde. Protože za těch pár let "svobody" se náš mateřský jazyk natolik zaneřádil anglosaskými slovy, že tomu leckdy sám našinec přestává rozumět.

No a nepřipadá vám, že se ta slova trochu ... trochu dost ... podepisují na lidech, co je užívají, ba jsou jimi i sami označováni?

Jsou to jen takové asociace ...  hraní se slovíčky ... a samozřejmě, že s tím nemusíte souhlasit. No ale zkusím si jen tak pro zábavu pár takových slov trochu rozebrat.

Manažer

Začnu tímto slovem, neb mívám pocit, že co Čech, to ne již muzikant, ale ... manažer. Slovník hovoří o tomto slovu asi tak, že Manager = ředitel, vedoucí, hospodář a podobně.

Hele, já se v tuto chvíli omlouvám všem slušným manažerům (a i těm ostatním, co o nich bude níže řeč). Nekritizuji je osobně, jistě se snaží svou práci dělat, jak nejlépe umí - jde mi opravdu jen o tu hru se slovíčky. Nakonec (běda falešným prorokům! ) - i já sám mám někde určitě v podnikové hierarchii to slovíčko u svého jména ...

Vedoucí, ředitel, hospodář ... to všechno by mohlo vypovídat o člověku, který je odborně a psychicky na výši toho, aby řídil a koordinoval nějakou činnost, vedl svými zkušenostmi a odborností nějaký tým lidí, pracující pod jeho vedením na určitém úkolu.

Ale pod tím slovem manažer ... je slušet to tvrdé žer ... , od kterého lze odvodit spoustu hanlivostí ... nenažranec a podobně. Korunu tomu nasazují různá více a více se vžívající  spojení, jako manažerské platy, manažerská třída (v dopravě), manažerské auto, manažerský oblek ... vyvolávající už svou podstatou vlny antipatie. V takovém podání se manažer stává pohůnkem, nahánějícím svým nadáním a schopnostmi svým "majitelům" tučné zisky - tvrdě, bezohledně, zkrátka přes mrtvoly. A shrabující od stolu Olympanů neméně tučné drobty .... Tvor, jehož svět se scvrkl na běh za měšcem po překážkové dráze plné dedlajnů, které musí překonávat ASAP ...

Developer

Slovník praví zhruba to, že v kontextu, který mám na mysli ... Developer = stavitel, projektant zástavby a podobně.

Zkusme si pohrávat se slovem stavitel ... je v něm slyšet slovo stavba, odpovědnost za to, aby všechno klapalo jak má, aby se dodržel schválený projekt i časový harmonogram a při tom se nepřekročily přidělené prostředky ... aby lidé pracovali efektivně, šetrně ke svému okolí  a v neposlední řadě bezpečně a aby za svou práci dostali odpovídající mzdu. Však také, když se o někom řeklo že je pan stavitel - tak v tom označení byla slyšet pořádná porce úcty ke znalostem a schopnostem.

Naproti tomu developer ... chvíli si to hláskujte ... to slovo zní tvrdě a nekompromisně. Je v něm cítit napřažený ukazovák přikazující - tady! a slyšet řev buldozerů a bagrů zakusujících se do země, hrubě a bezohledně, udusávající živou zem na mrtvou hlínu a následně ji zalévající asfaltem a betonem. Je v tom slyšet zákulisní boj o to, kdo více urve pro své pány a kdo výhodněji dokáže jejich peněženkám přihrát největší zisk. Vůbec není důležité, že stroje rvou zemi tam, kde býval krásný kout krajiny nebo postavené budovy zničí jej ráz a charakter. Rychle - levně - efektivně ... rychle a levně se stavěla panelová sídliště ... o efektivitě by se už dalo polemizovat. Ano, jistě, lidé museli někde bydlet ...

Kouč

Podle slovníku má toto anglické slovo v našem kontextu význam jednoznačně Coach = trenér (sport.). Také je to kočár, dostavník či dálkový autobus, jenže takový význam by v daném kontextu byl velmi žertovný.

Slyšíme-li slovo trenér, je z něj cítit pot, poctivá dřina, hodin, dny a léta práce člověka sama na sobě... a také mnohdy opravdově lidská koordinace týmu ... v dobách, kdy se sport dělal snad ještě kvůli radosti z vítězství, ale hlavně kvůli radosti ze sportu samotného.

Ale když tak člověk slyší slovo kouč, co se tak pod tím slovem může skrývat ... vykuk ... vypočítavé mnutí rukou ... úlisná slova na popředí maskující chladné finanční kalkulace ...  Před televizní kamerou plynně odříkává nic neříkající slova vysvětlující cokoliv, protože za jistých okolností musí být jasné, že i ten, kdo prohrál je vlastně vítězem, přeje-li si to tak sponzor. Všichni musí být spokojeni ... a to dělá koučovi vrásky na čele.

Lídr

O slovu lídr se ve slovníku dozvíme, že Leader = vůdce, vedoucí (osoba, vedoucí stranické skupiny), předák a podobně. Slovo vůdce bych až tak neprotěžoval, neb souvislost s jistým führerem Adolfem je ještě příliš živá ... No ... u nás by tomu asi spíš odpovídalo ne tak dávno užívané označení tajemník ... okresní ... krajský ...

Ale to slovo lídr, hlavně když ho člověk vidí takhle počeštěně napsané ... Já nevím jak vy, ale mně to navozuje takovou nějakou asociaci s kluzkým hadem, co celým tělem uhýbá hned tam, hned sem, každé ano znamená ve skutečnosti možná i ne a případně i cokoliv jiného, co je právě třeba ... Bezpáteřní charakter, neb pro lidi s rovnou páteří není v politice místo. Ale to už by se dalo vykládat jako zaujatost, proto raději dosti tohoto slova...

Lobbysta

Tohle slovo osobně považuji za nejstrašnější ... Ani není tak úplně jasné, zda se píše s měkkým i nebo s ypsilonem. A jestli s jedním nebo dvěma béčky ... nebezpečně je blízko zdomácnění. V Prodané nevěstě vystupuje postava Kecala ... to je snad takový předobraz tohoto typu tvorů. Ale ve srovnání se dneškem ... něžný čajíček.

Ve slovníku má toto slovo význam poměrně neškodný ... zájmová skupina nebo seskupení sledující a prosazující společný zájem. No, kdyby tím společným zájmem bylo to, aby nám všem dohromady na této planetě bylo lépe a příjemněji ... bylo by to docela prima.

Jenže v tom smyslu, jakém se toto slovo používá ... točí se v tom politika a hlavně prachy. Ukecat kohokoliv k čemukoliv a použít k tomu argumenty šité na míru ... aby se manažeři mohli dát v klus a developeři

Takže, podíváme-li se dále, pak najdeme ještě lobbismus (lobbizmus), což je cílené ovlivňování poslanců, zákonodárné i výkonné moci ... a jsme u toho.

Cílené ovlivňování zákonodárné moci. V tom to je - cokoliv je možné, pokud je to někde odklepnuto a uzákoněno. Prostě se něco musí dělat takhle, je na to zákon. Ono by se to mohlo také dělat úplně jinak - kdyby se zákon změnil. A on se pak za čas, až se zatáhne zase za jiný provázek, ten zákon změní nebo upraví... výklad se trochu přiohne (ne náhodou má paragraf tak klikatý symbol) a černá se stane bílou a bílá černou, dohromady však vyjde z toho všeho šedá, barvící tváře lidí znechucením, nezájmem a smrtelnou únavou.

Celebrita

No tak tohle slovo raději rozebírat nebudu ... Skutečně nějak nedokážu pochopit, proč existuje určitá relativně nepatrná skupinka lidí, které se všichni ostatní chtějí podobat a jejíž chování a činy jsou  bůhvíproč pro ostatní důležitější než vlastní názory a selský rozum.

Mějte hezký ... (večer, den... atd)

Mějte hezký den je podle mého názoru doslovným překladem slovního spojení Have a nice day, což podle slovníku má významy: mnoho štěstí; měj pěkný den; na shledanou ...

Čeština je jazyk velice košatý a pro cizince opravdu není snadné se ji naučit. Pro většinu pojmů a vjemů máme celou spoustu slov, která je popisují a naopak - některá slova mohou v daném kontextu znamenat to a v jiném zas něco úplně jiného, což někdy může působit žertovně a jindy pro chytlavé jedince i urážlivě.

Máme to zapotřebí?

Čím nás to krmí mainstreamová masmédia, jejichž redaktoři na webové stránky implementují potenciálně sofistikované články, tvářící se relevantně dějům, postrádjící však empatii a jejichž kognitivní přínos je mizivý ... A lidé pak ... neumí césky ... neumí césky ... neumí césky ... A jak je vidět, tak i profesionálům, jimž je jazyk český nástrojem pracovním, nepomohou ani softwarové nadstavby (jejich počů, kompů či písidel ...) kontrolující pravopis i gramatiku.

A to vůbec nemluvíme o troše kreativnosti ... pardon - nápaditosti ... při tvorbě vět. Slovní zásoba se redukuje ... košatost a barvitost jazyka se vytrácí a texty  začínají bohatostí výrazových prostředků připomínat spíše zápis v programovacím jazyku.


JL

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?