Sluneční soustava

Slunce

Pro nás nejdůležitější hvězda, bez ní by nebylo života. Slunce je od nás vzdáleno 149,6 mil. km a má průměr 1 390 000 km. Do slunečního průměru by se vešlo 109 Zemí. Na povrchu panuje teplota 5500°C a uvnitř, v jádru, 12 – 13 milionů °C.

Slunce se otáčí kolem osy jednou za 25 dní. Při pozorování ze Země pak trvá otočka zdánlivě 27 dní, protože Země obíhá kolem Slunce ve stejném smyslu, jak se ono otáčí. Slunce se skládá z 81,76% vodíku, 18,17% hélia, 0,6% železa, 0,2% vápníku a niklu, 0,3% kyslíku atd.

 

Min. vzdálenost od Země - 147100000 km

Max. vzdálenost od Země - 152100000 km

Stř. vzdálenost od Země - 149597892 km

Hmotnost Slunce - 1,987x1030kg

Gravitační zrychlení -
273,98m/s-2

Hustota -
1,41g/cm3

 

Slunce

Planeta MERKUR

Planeta Merkur má oběžnou dobu 87,97 dne. Jeho průměr činí 4 878 km. Rotační periodu kolem osy má 58,7 dne a jeho hmotnost je 3,30×1023 kg, to je 0,06 Země – Země je 1. Planeta je vzdálená od Slunce 45 – 70 milionů km, to se rovná 0,302 – 0,466 AU. Merkur nemá žádný měsíc.

Poznámky : pomalá rotace a blízkost Slunce způsobují extrémní denní horka a noční mrazy. Merkur má velmi slabou a řídkou atmosféru, na jeho povrchu je mnohem více kráterů než na Měsíci.

Planeta VENUŠE

Venuše má oběžnou dobu kolem Slunce 224,7 dne. Její průměr je 12 104 km a rotační perioda kolem osy je 243 dní. Hmotnost Venuše činí 4,57×1024 kg, to se rovná 0,82 hmotnosti Země. Od Slunce je vzdálaná 107 – 109 milionů km, to je 0,718 – 0,728 AU. Venuše je druhou a poslední planetou naší soustavy, která nemá měsíc.

Poznámky : otáčí se pomaleji, než obíhá kolem Slunce, vždy zahalená do mraků, tlak na povrchu je více jak 100× větší než na Zemi, panuje tam i vysoká teplota, okolo 450° C.

Planeta ZEMĚ

Naše Země má průměr 12 756×12 714 km, zploštění na pólech. Kolem Slunce oběhne za 1 rok. Hmotnost Země je 5,98×1024 kg. Otočka kolem osy trvá 23h 56m a 4s. Vzdálenost od Slunce je 147 – 152 milionů km, což činí 0,983 – 1,017 AU. Má jeden měsíc – Měsíc.

Planeta MARS

Mars má oběžnou dobu kolem Slunce 1,88 roku a jeho průměr je 6 790×6 750 km. Kolem osy se otočí za 24h a 37m, jeho hmotnost je 6,4×1020 kg, to se rovná 0,11 hmotnosti Země. Od Slunce je vzdálen 207 – 249 milionů km, to je 1,38 – 1,67 AU. Mars má dva měsíce – Phobos a Deimos.

Poznámky : nejpříznivější podmínky pro člověka mimo Zemi, červená barva hornin je způsobena oxydů železa a jeho příměsí, štítové sopky, hluboká údolí a polární čepičky, tvořené zmrzlým čpavkem. Mars má nejvyšší horu celé Sluneční soustavy – sopka Olympus Mons 24,5 km, rozloha kolem 600. km.

Mezi Marsem a Jupiterem se nachází pás planetek a asteroidů s průměrem od 10. do 100. km. Počet planetek k 13. 10. 2006 je 134 339.

Planeta JUPITER

Jupiter oběhne okolo Slunce za 11,8 roku a jeho průměr je 143×134 tisíc km. Kolem osy se otočí za 9h a 55m. Hmotnost planety je 1,9×1027 kg, což je 318 Zemí. Od Slunce je Jupiter vzdálen 740 – 815 milionů km, to je 4,95 – 5,45 AU. Počet známých měsíců - 63, nejznámější jsou tzv. Galileovské měsíce, IO, Europa, Ganymed a Calisto. Průměrem je Ganymed největší měsíc naší soustavy.

Poznámky : největší planeta Sluneční soustavy, plynný obr s atmosférickými pásy. Největší úkaz na jeho povrchu je Velká rudá skvrna, která je pozorovatelná od roku 1665. Planeta má nevýrazné prstence. Od roku 2005 je na Jupiteru pozorovaná druhá rudá skvrna, má oficiální označení OVAL BA (RED JR), její průměr je poloviční než průměr Velké rudé skvrny.

Planeta SATURN

Kolem Slunce oběhne Saturn za 29,5 roku, průměr má 121×109 tisíc km. Kolem osy se otočí za 10h a 40m. Jeho hmotnost je 5,7×1027 kg, což je 95 Zemí. Vzdálenost od Slunce je 1 350 – 1 510 milionů km, to se rovná 9,0 – 10,1 AU. Počet známých měsíců je 59.

Poznámky : plynná planeta s nejnižší průměrnou hustotou - menší než voda, největší zploštění, největší a první známý systém prstenců. Objevil je v roce 1855 G.D.Cassini a rozdělil je na několik částí, dodnes se tomu říká Cassiniho dělení.

Planeta URAN

Uran oběhne Slunce za 84 roků a jeho průměr je 51,1×49,9 tisíc km. Otočka kolem osy trvá 17h a 15m. Hmotnost Uranu je 8,7×1025 kg, což je asi 14,5 Zemí. Planeta j vzdálená od Slunce 2 740 – 3 000 milionů km, to je 18,3 – 20,1 AU. Počet známých měsíců – 27.

Poznámky : rotační osa leží téměř v rovině ekliptiky (zdánlivá dráha Slunce), na velké části jeho povrchu Slunce nezapadá ani nevyhází po mnoho let, má velmi slabé prstence.

Planeta NEPTUN

Neptunova oběžná dráha kolem Slunce je 165 roků a průměr je 50,5 – 48,7 tisíc km. Kolem osy se otočí za 16h a 7m. Hmotnost planety je 1,1×1026 kg, to se rovná 17,1 Zemí. Od Slunce je vzdálený 4 450 – 4 540 milionů km, což je 29,8 – 30,4 AU. Neptun má 13 měsíců.

Poznámky : modrá barva atmosféry je složená převážně z metanu, má největší hustotu z plynných planet, proměnlivé tmavé skvrny v atmosféře, část oběžné ráhy se nachází za drahou trpasličí planety Pluto.

 

Sluneční soustava

Trpasličí planety - 2008

(1) CERES : oběžná doba je 4,6 roků, průměr činí 949×909 km. Rotační perioda je 9h, 5min. Ceres má hmotnost 9,5×1020 kg, to je 0,00016 hmotnosti Země. Vzdálenost od Slunce je 380 - 447 milionů km, to se rovná 2,54 - 2,99 AU. Ceres nemá žádný měsíc, obíhá v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem.

(134340) PLUTO : oběžná doba - 248 roků, průměr planety je 2 300km, rotační perioda je 6 dní a 9 hodin a hmotnost činí 1,3×1022kg, to je 0,0022 hmoznosti Země. Vzdálenost od Slunce je 4 440 - 7 380 milionů km, to je 29,6 - 49,3 AU. Pluto má měsíc Charon a od roku 2005 další dva - Nix a Hydra.

(136199) ERIS : objevena v roce 2003, původní označení – 2003 UB 313, má oběžnou dobu 557 roků. Její rotační perioda je neznámá, hmotnost je asi 1,5×1022 kg = 0,0025 hmotnosti Země. Od Slunce je vzdálená 5 650 – 14 600 milionů km, to se rovná 37,8 – 97,6 AU. Eris má 1 měsíc, Dysnomia. Její dráha leží daleko za drahou Meptuna.

(136472) MAKEMAKE : objevena 31.3.2005, původní katalogové číslo 2005 FY 9, status trpasličí planety byl IAU přidělen v červnu 2008. Název má svůj původ v mytologii obyvatel ostrova Rapanui a představuje jméno bohyně stvoření a plodnosti. Z pozorování se podaříilo zjistit, že povrchová replota dosahuje jen 30 Kelvinů (-243,15º C). Je velice pravděpodobné, že se na ní vyskytuje led tvořený metanem, etanem a dusíkem. To způsobuje, že těleso odráží až 80 procent dopadajícího slunečního záření. Dráha planety je velmi protáhlá - přísluní leží ve vzdálenosti 38,5 AU (5 759 544 175 km) a odsluní 53 AU (7 928 723 150 km). Jeden oběh kolem Slunce proto trvá 310 roků. Přesný rozměr není zatím znám, pohybuje se v rozmezí od 1300 do 1900 km.

(136108) HAUMEA: pátá a zatím poslední trpasličí planeta s katalogovým číslem 2003 EL61. Je to jméno havajské bohyně plodnosti. Podobně jako Makemake, tak i Haumea obíhá také po velmi protáhlé dráze, Přísluní planety je 35 AU (5 235 949 250 km) a odsluní je 51,5 AU, což je 7 704 325 325 km. Rychlost oběhu je velmi nízká, asi 4,5 km/s. Není proto divu, že jí trvá jeden oběh 285 roků.Těleso má tvar elipsoidu o rozměrech přibližně 1960×1518×996 km a kolem osy rotuje velmi rychle - jednou za necelé 4 hodiny. Vědci z toho usuzují, že těleso je tvořeno buď čistým ledem nebo má kamenné jádro, pokryté tenkou ledovou vrstvou. Haumea má dva měsíce pojmenované Hi'iaka a Namaka. První z nich má rozměr asi 310 km a oběhne kolem planety za 49 dnů. Druhý měsíc oběhne planetu za 18 dnů, ale jeho rozměr není znám.

 

Trpasličí planeta Haumea a její měsíce

Snímky byly použity ze zdroje : www.nasa.gov -

 


Aries

Zpět na Úkazy na nebi a ve vesmíru

 

Zpět k Mostu ?