Zajímavosti o naší Zemi…

Planeta Země je největší (terestrická) planeta sluneční soustavy, jejímž ústředním tělesem je Slunce, vzdálené od středu Mléčné dráhy (Galaxie) 33 tisíc světelných let.

Nejprve pár čísel Poloměr Země na rovníku je 6 378 kilometrů, na pólu 6 357 kilometrů. Kdybychom se rozhodli obejít Zemi po rovníku museli bychom ujít 40 075 kilometrů. Kdybychom šli kolem Země po poledníku museli bychom ušlapat jen o trochu méně - 40 008 kilometrů. Povrch Země má 510 065 605 kilometrů čtverečních. Země si navíc nepotrpí na žádnou dietu a tak je její hmotnost neuvěřitelných 5.972.1024 kg.

Rekordy

Kauai na HavajiO Zemi jako o planetě, která se nás bytostně dotýká, by se dalo napsat mnoho. Zajímavé jsou však její "rekordy":

Nejdeštivějším místo světa je havajský ostrov Kauai v s průměrnými ročními srážkami 12 090 mm.

Nejsušší místo je Asuán u řeky Nil. Uvádí se však i Údolí králů ležící u Théb nebo oblast západního pobřeží Chile, konkrétně poušť Atacama. Průměrné roční srážky na těchto místech dosahují pouhého půl milimetru.

Nejzasněženější místo se nachází v Mount Rainier v USA ve státě Washington s ročními sněhovými srážkami 31,1 metru.

Mount Rainier

 

Vstoupíme-li z pevniny do světa oceánů a moří, tak největší hloubky dosahuje Tichý oceán v mariánském příkopu s hloubkou 10 924 metrů. V žebříčku největší hloubky patří Tichému oceánu prvních devět příček. Největší moře je Filipínské s rozlohou 5 726 000 kilometrů čtverečních. Největší záliv na světě je Bengálský s rozlohou 2 172 000 kilometrů čtverečních.

Nejvyšší mořské útesy jsou v Milfordském zálivu na Novém Zélandě, kde břehy vystupují do výše 1584 metrů nad hladinu a pod ní ještě klesají do hloubky 400 metrů.

Největší jezero je Kaspické moře s plochou 371 000 kilometrů čtverečních. Je přístupné z Ruska, Kazachstánu, Turkménie, Íránu a Ázerbajdžánu. Primát v sladkovodních jezerech má komplex Velkých kanadských jezer. Nejhlubší jezero je Bajkal v Rusku, které dosahuje hloubky 1637 metrů. Nejdelší řekou je africký Nil s délkou 6 685 km. Největší řeka je Amazonka v Jižní Americe, která je dlouhá 6 437 a široká 20 km, přičemž v ústí až 250 km. Nejvyšší vodopád je Angelův vodopád ve Venezuele - voda zde padá z výšky 979 metrů.

Největším ostrovem je Grónsko s plochou 2 130 750 kilometrů čtverečních. Nejodlehlejším ostrovem je Velikonoční ostrov vzdálený asi 3 300 kilometrů od pobřeží Jižné Ameriky. Největším poloostrovem je Arabský poloostrov s rozlohou 2 780 000 kilometrů čtverečních.

Nejvyšší horou je známý Mont Everest s 8 848 metry.

Avšak největší absolutní výšky dosahuje Mauna Kea (Bílá hora) na Havaji. Vrchol hory ční 4 205 metrů nad hladinou moře, podmořská část je však ještě dalších 6 000 metrů, takže celková výška hory je úctyhodných 10 205metrů!

Další NEJ ...

... se týká knihy, jejíž název vás nepřekvapí - Země. Tento nejrozsáhlejší výpravný obrazový průvodce zachycuje drama, sílu a krásu procesů utvářejících Zemi, bere čtenáře na cestu od podmořských hlubin po deštné lesy, přes pohoří světa i vyprahlé pouště. Kniha obsahuje jedinečný přehled nejpůsobivějších pokladů zemského povrchu. Klíčové útvary pevniny a moří i atmosférické jevy jsou podrobně popsány v poutavých profilech, doplněných vynikajícími fotografiemi a názornými mapami. Kniha zohledňuje i působení člověka na životní prostředí ve zcela unikátních kapitolách o zemědělské, průmyslové a urbanizované krajině. Grafická schémata a nákresy, stejně jako srozumitelný a fundovaný text seznamuje čtenáře i s počátky Země a silami, které dodnes ovlivňují tvář naší planety. Knihu vydal Knižní klub a její cena je 999,- Kč.

Planeta Země

Tak se jmenuje šestý svazek cyklu Svět, v němž žijeme. Zabývá se formováním naší planety a popisuje její dnešní fyzicko-geografickou tvář, mohutná horstva, úchvatné pobřežní krajiny, aktivní sopky, hluboké oceány, tiše plynoucí řeky i zaledněné oblasti a pouště. Pozornost je věnována rovněž klimatu a pozoruhodným klimatickým jevům, stejně jako postavení Země ve vesmíru a jejímu nejbližšímu vesmírnému sousedu - Měsíci. Knihu vydal Knižní klub a její cena je 199,- Kč.

Omyly v dějinách Země

Planeta Země se utvářela miliony let a její vývoj stále pokračuje. Z tohoto i jiných důvodů se vědci na základě svého bádání dopouštěli omylů a nepřesností…Tato knížka obsahuje odhalující fascinující fakta, svědectví a okolnosti a předkládá materiál, který zpochybňuje základní pilíře našeho vědeckého obrazu světa. Složité vztahy jsou vysvětleny srozumitelně i pro laika, do argumentace jsou zpracovány fakta a námitky z různých oborů. Četba nás zavádí do minulosti Země, do scenerií, jež se bude neustále měnit - od kosmologických aspektů až do prehistorie - a nevyhne se ani možným perspektivám pro budoucnost... Knihu vydal Knižní klub a její cena je 199,- Kč.


Zpět na Úkazy na nebi a ve vesmíru

 

Zpět k Mostu ?

VEZA