Měsíce Saturnu

V minulé části jsme si říkali o Saturnu a dnes si budeme povídat o jeho některých měsících. Nejdříve se Vám musím omluvit za drobnou chybičku, která se mi do článku vloudila. Saturn nemá 63 měsíců, ale jen 62.

Vybral jsem prvních deset měsíců, jak jsou uvedeny v seznamu.

Mimas

Mimas - je od Saturnu je vzdálen 185 520 kilometrů. Jeho poloměr je 196 kilometrů. Hmotnost měsíce je 3,80×1019 kilogramů. Objeven byl roku 1789 a objevitelem se stal William Herschel.

Téměř všechny dnešní poznatky získala sonda Voyager 1, která pořídila snímky s rozlišením až 2 km. Doba jednoho oběhu kolem planety měsíci je 0,942422 dne. Doba rotace je stejná a je tedy 0,942422 dne. Kolem planety obíhá rychlostí 14,32 km/s. Nepřehlédnutelnou dominantou měsíce je impaktní kráter na jeho povrchu, nazvaný po svém objeviteli.

Kráter má v průměru 130 km a je 10 km hluboký. Těleso, které svým dopadem kráter způsobilo, mělo průměr asi 10 km a příliš mnoho nechybělo k roztříštění měsíce po dopadu. Průměrná teplota povrchu je 73 K. Při tak nízké teplotě se led na povrchu měsíce stává velmi tvrdým a jeho tvar zůstává zachován po dlouhou dobu. Proto se impaktní krátery dochovaly od svého vzniku až do dnes. V současnosti můžeme očekávat nové poznatky od sondy Cassini.

 

Měsíc Mimas

Enceladus

Enceladus - je největší z měsíců objevených do 19. století a druhý od planety. Jeho oběžná dráha se nachází mezi drahami měsíců Mimas a Tethys. Mezi planetárními tělesy naší soustavy, drží Enceladus primát, má nejvyšší albedo – odráží 99 % dopadajícího slunečního světla a je tedy „bělejší“ než list papíru. Skládá se převážně z ledu a jeho hustota je jen 1,6 g/cm3.

Objevil ho německo-britský astronom William Herschel v roce 1789. Jméno navrhl objevitelův syn, astronom John Herschel v roce 1847. Povrch měsíce do jisté míry připomíná Jupiterovy měsíce Europu a Ganymeda. Má též velmi řídkou atmosféru.

Stejně jako většina ostatních Saturnových měsíců má i Enceladus vázanou rotaci a kolem vlastní osy se otočí jednou za 32 hodin 53 minut. Jeho rotační osa je jen minimálně skloněna k rovině oběžné dráhy, což je podobné jako u Mimasu.

 

Měsíc Enceladus

Tethys

Tethys – je od Saturnu je vzdálen 294 660 kilometrů. Jeho poloměr je 530 kilometrů a jeho hmotnost je 7,55×1020 kilogramů. Objeven byl roku 1684, objevitelem se stal Giovanni Domenico Cassini. Jeden oběh kolem planety mu trvá 1,887802 dne. Doba rotace je stejná a je tedy 1,887802 dne. Kolem planety obíhá rychlostí 11,36 km/s. Průměrná teplota povrchu je okolo 73 K.

 

Měsíc Tethys

Dione

Dione – je od planety vzdálen 377 400 kilometrů. Jeho poloměr je 560 kilometrů a hmotnost je odhadována na 1,05×1021 kg. Objeven byl roku 1684, objevitel byl opět G.D.Cassini. Doba jednoho oběhu kolem planety je 2,736914742 dne. Doba rotace je stejná a je rovna 2,736914742 dne. Povrch je poset mnoha krátery, které mohou být až 35 km velké.

 

Měsíc Dione

Rhea

Rhea – vzdálenost od planety je 527 040 kilometrů. Poloměr je 764 kilometrů a hmotnost je odhadována na 2,49×1021 kg. Objeven byl roku 1672, objevitelem byl G.D.Cassini. Doba jednoho oběhu kolem planety je 4,517500436 dne. Doba rotace je stejná a je rovna 4,517500436 dne. Teplota na jeho povrchu se pohybují v rozmezí 53 až 99 K.

V roce 2008 vědci zjistili, že Rhea, jako snad jediný měsíc ve Sluneční soustavě, by měla mít kolem sebe trojitý prstenec z prachu, ovšem další pozorování však toto nepotvrdila.

V roce 2010 byl měsíc Rhea označen jako „potenciální místo k životu“. Jeho atmosféru tvoří ze 70% kyslík a podobá se výrazně atmosféře jakou máme na planetě Zemi.

 

Měsíc Rhea

 

Titan

Titan - je největší z 62. dosud známých měsíců Saturnu a po Ganymedu je druhý největší měsíc v celé planetární soustavě. Objevil jej holandský fyzik a astronom Christian Huygens, v roce 1655.

Je větší než planeta Merkur, má průměr 5150 km, oproti Merkuru má však mnohem menší hustotu. Jde o diferencované těleso se silikátovým jádrem a kůrou, tvořenou vodním ledem - za teplot kolem -180˚ je led tak tvrdý jako nerosty na Zemi. Podle nejnovějších poznatků se zdá, že zde existuje síť kanálů a dokonce i jezer, ve kterých proudí kapalné uhlovodíky a rozvíjí se také vulkanická činnost, tzv. Kryovulkanismus. Mezi největší jezera či moře na povrchu patří Kraken Mare, který leží na severní polokouli. Svou mateřskou planetu oběhne Titan jednou za 16 dní ve vzdálenosti 1,2 milionu km. Podle analýzy odražených radiových signálů se zdá být pravděpodobné, že pod povrchem je ukrytý globální oceán vody s příměsí čpavku.

 

MěsícTitan

Hyperion

Hyperion - jeho rozměry jsou 180×140×112,5 kilometrů a od Saturnu je vzdálen průměrně 1 481 100 km. Doba jednoho oběhu kolem planety je 21,2766088 dne. Rotace Hyperionu je chaotická.

Hmotnost měsíce je odhadována na 1,77×1019 kg. Hyperion má – jako prakticky všechny podobně velké Saturnovy měsíce – velmi nízkou hustotu, je 0,56 g/cm3 a je tedy přibližně poloviční, než je hustota vody. Tato hodnota ukazuje na to, že je složen převážně z ledu jen s malou příměsí hornin a je velmi „pórovitý“. Oproti jiným podobným měsícům má však nízké albedo, což je odrazivost světla a naznačuje, že jeho povrch je pokryt aspoň slabou vrstvou tmavého materiálu. Hyperion objevili roku 1848 američtí astronomové W. A G. Bondovi a nezávisle na nich i britský astronom William Lassell.

 

Měsíc Hyperion

Iapetus

Iapetus - psáno též Japetus, je přirozený satelit Saturnu, který obíhá mezi drahami Titanu a Phoebe, ve vzdálenosti 3,56 milionu km. Objevil ho 25.října 1671 G.D.Cassini.

Měsíc je zvláštní tím, že jedna jeho polokoule je výrazně tmavší než druhá. Je to způsobeno odlišným albedem obou polokoulí, z nichž jedna odráží 3–5 procent dopadajícího slunečního svitu, zatímco druhá až 50 procent.

 

Měsíc Iapetus

 

Phoebe

Phoebe - je dalším z měsíců Saturnu. Jeho průměr činí 220 km, střední vzdálenost od planety je zhruba 12,9 milionů km. Až do těsného průletu sondy Cassini – 11.června 2004, bylo o Phoebe jen málo známo a i v současné době je řada údajů teprve vyhodnocován.

Phoebe objevil roku 1899 William Henry Pickering na snímcích, které pořídil 16. srpna 1898, v DeLisle Steward, v peruánské Arequipě. Šlo o první měsíc nalezený fotografickou cestou. Jeho přesnou dráhu vypočítal roku 1905 Frank Elmore Ross.

Phoebe má přibližně tvar koule a je na něm velké množství kráterů, což svědčí o vysokém stáří povrchu. Má hustotu 1,6 g/cm3, a tím se naznačuje, že měsíc tvoří převážně vodní led, s příměsí siliskátových hornin. Zatím nebyla potvrzena hypotéza, že se v případě Phoebe jedná o těleso z Kuiperova pásu: nasvědčovala by tomu však retrográdní neboli zpětná dráha tělesa, která je u větších satelitů planet poměrně neobvyklá. Výjimku tvoří Neptunův měsíc Triton.

Navzdory teprve nedávnému průletu sondy Cassini, byla vytvořena základní nomenklatura povrchových útvarů. Největší kráter o průměru 101 km dostal jméno Jason podle vůdce Argonautů, další výrazné krátery se nazývají Euphemus, průměr 23 km, Canthus, 44 km, Eurytion, 14 km a Hylas, 30 km. Celkem bylo pojmenováno 24 kráterů a oblast Leto Regio, jména jsou však zatím jen předběžně schválena od roku 2005.

Někteří vědci se domnívají, že malé Saturnovy měsíce Skathi, Mundifari, Suttungr a Thymr, jsou ve skutečnosti velkými ledovými bloky vyvrženými z Phoebe při impaktech. Průměr těchto měsíců nedosahuje ani 10 km a všechny mají podobnou dráhu jako Phoebe.

 

Měsíc Phoebe

Janus

Janus - je vzdálen od Saturnu 151 472 kilometrů. Rozměry měsíce jsou 98×96×75 kilometrů a jeho hmotnost je 2,01×1018 kilogramů. Objeven byl roku 1966, objevitel je Audouin Dollfus. Doba jednoho oběhu kolem planety je 0,6945 dne. Doba rotace je opět stejná jako doda oběhu. Janus obíhá kolem Saturnu po téměř identické oběžné dráze jako Epimetheus. Jejich dráhy dělí pouhých 50 km. Jednou za čtyři roky se k sobě natolik přiblíží, že se vnitřní měsíc díky vzájemné přitažlivosti urychlí a putuje na vyšší oběžnou dráhu, vnější měsíc se naopak zpomalí a putuje na nižší oběžnou dráhu.

 

Měsíc Janus

Pandora a Atlas

Ještě bych se chtěl stručně zmínit o dvou měsících a sice o Pandoře a Atlasu.

Pandora - je vzdálena od planety 141 700 kilometrů. Rozměry měsíce jsou 57×42×31 kilometrů a hmotnost má 2,2×1017 kilogramů. Objeven byl roku 1980, na snímcích sondy Voyager 1. V roce1985 byl měsíc oficiálně pojmenován Pandora. Objeviteli se stali S. Collins a spol. Další označení je také Saturn XVII.

Pandora je vnějším satelitem v prstenci F. Povrch je poset více krátery, než blízký Prometheus a jsou zde nejméně dva krátery, s poloměrem nejméně 30 km.

Oběžná dráha měsíce je značně chaotická. Doba jednoho oběhu kolem planety měsíci trvá 0,6285 dne. Doba jeho rotace není známa.

 

Měsíc Pandora

Atlas - je druhým měsícem v pořadí od Saturnu. Vzdálenost od planety je 137 640 kilometrů. Rozměry měsíce jsou 20×15 kilometrů a má hmotnost 6.6×1015 kg. Objeven byl roku 1980 a objevitelem se stal R. Terrile. Doba jednoho oběhu kolem planety je 0,6019 dne. Doba rotace je 14 hodin. Svým tvarem připomíná létající talíř.

 

Měsíc Atlas

Příště si řekneme něco o planetě Uran a jeho měsících.

Texty byly vybrány a upraveny z části z archivu autora a z části z Wikipedie a snímky pocházejí od www.nasa.gov


Aries

Zpět na Úkazy na nebi a ve vesmíru

 

Zpět k Mostu ?