Konec světa trochu jinak

Kontakt s jinými - mimozemskými - civilizacemi je to, co lidstvo zajímá snad již od doby, kdy pochopilo, že noční obloha nad hlavou není kupole s lucerničkami, ale nekonečný Vesmír plný dalších světů. Ale jsou tam také světy obydlené, jako je ten náš?

Dostali jsme se do doby, kdy již nemusíme být omezeni čekáním, zda se nám "někdo" ozve. Jsme již schopni se ozvat sami . Existuje například projekt SETI (z anglického Search for Extra-Terrestrial Intelligence - Hledání mimozemské inteligence), zabývající se hledáním mimozemské civilizace náslechem radiových vln. Může to být cesta, kterou by se mohla civilizace ukrytá v hlubinách Vesmíru pokusit nají někoho, kdo je schopen s ní komunikovat.

Projekt SETI se však neomezuje na pasivní naslouchání signálům z vesmíru. Byly již také učiněny pokusy o aktivní vyslání radiového signálu obsahujícího konkrétní poselství. Jeden takový pokus se uskutečnil 16. listopadu 1974 při příležitosti znovuotevření radioteleskopu Arecibo v Portoriku. Signál byl cílen k hvězdokupě M13, vzdálené od Země 25 000 světelných let. Existuje řada důvodů, proč právě tam, ale ty nejsou z našeho hlediska důležité. Důležité je, že signál samozřejmě může na jeho cestě zachytit kdokoliv kdekoliv, nejen v cílové oblasti - podobně jako přijímáme rozhlasové vysílání.

K vyslání byl výkon vysílače nastaven na 1 000 kW - šlo tedy nejsilnější signál, jaký kdy člověk odvysílal. Byla použita frekvence 2 380 MHz s posunem o 10 Hz. .  Podívejme se na vlastní obsah vyslané zprávy. Ta byla sestavena opravdu důmyslně -  skládá se z 1679 binárních čísel. Počet čísel - 1679 - je násobkem dvou prvočísel: 23 a 73. Zprávu lze chápat jako jakousi tabulku číslic o 23 sloupcích a 73 řádků. Tato tabulka obsahuje pak následující data, která lze rozdělit to sedmi skupin: čísla od 1 do 10, atomová čísla prvků DNA, chemické vzorce nukleotidů DNA, dvojšroubovici DNA, grafické znázornění člověka, informace o Sluneční soustavě, informace o radioteleskopu, ze kterého byla zpráva vyslána.

Zpráva tedy byla koncem roku 1974 odeslána a od té doby letí vesmírem rychlosti světla ke svému cíli.

Mezitím se na Zemi začaly objevovat kruhy v obilí. Různé obrazce, zpočátku jednoduché a později složitější, často v celé své kráse plně viditelné a srozumitelné až při pohledu shora - z letadla. Samozřejmě se hned objevily různé interpretace jejich vzniku - od mimozemského původu projekcí obrazce přímo do obilí, které se podle ní samo zformovalo, přes poselství od Matky Země vycházející přímo z jejího nitra po skeptické výklady, zahrnující umělé vytváření obrazců skupinkami vtipálků nebo dokonce skotačícími ježky.

Pomiňme snahy skeptiků za každou cenu zesměšnit a zdiskreditovat vše, co jejich rozum nebere. Obrazce se objevovaly a objevují dosud bez ohledu na jejich snahy. A začaly se mezi nimi objevovat i obrazce zajímavé až závažné.

Uplynulo sedmadvacet let od odeslání zprávy z radioteleskopu Arecibo. V létě roku 2001 se poblíž jiného radioteleskopu - tentokrát v Chiboltonu v hrabství Hampshire v Anglii - objevil v poli další, nanejvýš zajímavý obrazec. Objevil se, jako obvykle, přes noc. Lze si opravdu dost těžko představit aktivitu vtipálků dupajících za krátké letní noci v obilí poblíž takového objektu, aniž by byli spatřeni. Obsah obrazce byl opravdu zajímavý. Připomínal totiž známý obrázek "tváře z Cydonie" pořízený na Marsu.

Na následujícím obrázku je zleva doprava výchozí fotografie obrazce v obilí, dále pak "tvář z Cydonie" - fotografie útvaru na Marsu a konečně výchozí fotografie obrazce v obilí upravená Gaussovým fitrem, jehož pomocí byly poněkud změkčeny ostré obrysy obrazce.

 

 

O tom, zda obrazec v obilí má či nemá s "tváří z Cydonie" nějaké společné rysy by se dalo polemizovat do nekonečna. Pak se ale stalo něco opravdu zvláštního. Pět dní po objevení se "tváře" se náhle poblíž vytvořil obrazec další, připomínající jakýsi koberec. Oba obrace i radioteleskop vidíte na dalším obrázku.

 

 

Pak se ovšem ozřejmila téměř šokující souvislost. "Koberec" v obilí byl modifikovaným obrazcem zprávy vyslané v roce 1974 z Areciba. V té formě, jak jej lze vidět, se dá interpretovat jako odpověď na pozemský vzkaz. Na následujícím obrázku jsou dány do relace obě zprávy. Námi odeslaná zpráva je červená a vlevo a zpráva překreslená z obrazce v obilí je modrá a vpravo.

 

 

Oba obrázky jsou si v lecčems podobné, ale v místy se i podstatně liší. Všimněte si hlavně v dolní třetině stylizované postavičky člověka a postavy zakreslené na odpovědi.

Odpověď je sestavena se stejnou logikou jako výchozí vzkaz. Vyplývá z ní řada poznatků, které není třeba do detailu vypisovat - jsou uvedeny ve spoustě zdrojů na internetu. Zdá se, že lze najít řadu podobností a některé závažné odlišnosti. "Jejich" DNA je podobná naší, ale je složitější; zdá se, že jejich těla obsahují stejné prvky jako ta naše, ale navíc ještě křemík a dále se zdá, že ve své planetární soustavě obývají více planet a snad i měsíců. Pokud je příslušný údaj správně vyložen, je "jejich" populace asi trojnásobná vůči té naší.

Spoustu otázek evokuje také to, jak vlastně proběhl transfer zprávy. Byla naše zpráva zachycena někde tady, "na doslech" jakousi stanici mimozemšťanů, která monitoruje Zemi? Předala ji pak dál cestou vymykající se našemu chápání prostoru a času a stejným způsobem doručila odpověď? Nebo jsou "oni" tady poblíž a komunikace proběhla běžným způsobem?

K dalšímu návaznému jevu došlo dne 15. srpna 2002. Tehdy se v britském Crabwoodu u Winchesteru objevil obrazec představující tvář mimozemšťana. K němu je připojen ještě  jeden obrazec – kruh připomínající optický disk. Uvnitř kruhu se odvíjí "záznam" vytvořený z plošek stojícího a polehlého obilí, vytvářející jakousi "stopu" vinoucí se od středu k okraji.

No, musím kriticky uznat, že pokud někomu to všechno připadá jako přitažené za vlasy, pak tento případ ho asi v jeho skepticismu utvrdí. Ale také se to dá vyložit tak, že mimozemšťané už jsou otrávení z naší ignorance jejich snah, tak se nám to ze zoufalství pokusili naservírovat tak, aby tomu rozuměl opravdu (skoro) každý.

Pokud budeme předpokládat, že ploška stojícího obilí představuje binární nulu a ploška ležícího obilí binární jedničku, lze v záznamové stopě vidět číselnou řadu skládající se celkem z 1 152 nul a jedniček - znaků binárního kódu. A aby to bylo opravdu polopatistické, je každý devátý čtvereček obilí menší. Osmice bitů se běžně používají k reprezentaci znaků v počítačovém kontextu, jako tzv. ASCII kód. Není tedy problém zkusit celou binární sekvenci zkusit interpretovat znakově. A skutečně, záznam dává následující anglický text:

Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. BELIEVE. There is GOOD out there. We OPpose DECEPTION. Conduit CLOSING.

V překladu to znamená :

Vyvarujte se poslů FALEŠNÝCH darů a jejich PORUŠENÝCH SLIBŮ. Mnoho BOLESTI ale ještě je čas. VĚŘTE. Tam venku je DOBŘE. Vzdorujeme PODVODU. Cesta SE UZAVÍRÁ.

Varujte se falešných proroků ... nicméně toto poselství nechť si každý vyloží sám.

 

 

Cesta se uzavírá. Touto větou se dostáváme k tomu, co je spekulativním námětem celého tohoto povídání. V posledních letech se totiž mezi "kruhy v obilí" ve velké míře objevují symboly s tématikou Mayů. Na co upozorňují? Na následujících obrázcích jsou dva piktogramy s mayskými kalendáři, které vyvolaly tolik zmatku po světě. Znamená to snad, že bychom si měli dát do souvislosti "konec světa" s "poselstvím jiné civilizace"? A že termín "konec světa" má znamenat "konec světa v podobě, jaké ho známe"? O tom se mluví teď často. Kdo nechce konec světa v apokalyptické podobě, tak přijímá raději výklad, že "se má něco závažného stát". Spousta lidí měla v poslední době právě ten pocit - že "se něco má stát". Jenže nikdo neví co ... Hovoří se o transformaci, přechodu vyvolených do vyšší dimenze  (aniž kdo ví, co to je). Takže tady je další varianta. 

 

 

Dojde-li v době blízké ke kontaktu s jinou civilizací, bude to bezesporu klíčový moment v dějinách nás jako lidí. Spekuluje se o tom, zda by lidstvo bylo vůbec schopné se s takovou událostí vyrovnat - zda by to nebyl smrtelný šok pro většinu obyvatelstva. Pokud ano, nelze našim potenciálním návštěvníkům nepřiznat snahu, že se nás snažili na tu chvíli připravit. Ze záznamů ve starých kronikách vyplývá, že se lidé setkávali s obrazci v obilí již minimálně od 17. století. To je opravdu dlouhá doba - a četnost výskytu obrazců v posledních letech je čím dál větší. Je naše hloupost, že se bráníme předkládaným informacím naslouchat.

"Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme s tím polemizovat, ale to je tak všechno, co můžeme" - to je můj oblíbený citát z Járy Cimrmana. Zatím nikdo přesvědčivě nedokázal, že všechny kruhy v obilí jsou padělek - ale bohužel také nikdo neprokázal s jistotou jejich pravost. Ale proč se lidstvo tak zarputile ústy svých "mluvčích" brání novým poznatkům? Vezměme si, jak jen dlouho trvalo, než bylo oficiálně přijat názor, že Země je kulatá, a že obíhá okolo Slunce - a ne naopak. Tak proč se naše věda s takovou zarputilou vehemencí hraničící až s tupostí brání uznat, že nemusíme být ve vesmíru sami? Bojí se snad naši vědci toho, že tamní jejich kolegové budou schopnější a chytřejší? Upřímně řečeno, ani se jim nedivím ... zatímco my tu inovujeme trakař jako hit a poslední výkřik techniky, oni třeba už mají UFOmobily schopné projíždět červí dírou na libovolné místo Vesmíru v nulovém čase.

Zatím můžeme jen spekulovat, jak dopadne střet civilizací, kdy úroveň poznání není přibližně totožná. Obávám se, že kdybychom byli v roli té "vyšší" civilizace my, nedopadlo by to s "těmi druhými" moc dobře. Stačí si vzpomenout na černochy, indiány, a konec konců - i na ty Aztéky a Maye, jejichž kalendář tu teď vzýváme. Můžeme očekávat od případné vyšší civilizace, že se k nám bude chovat shovívavěji? Je průvodním jevem růstu civilizace její agresivita vedoucí potenciálně ke sebezničení? Je snad právě tohle důvod, proč se máme s "nimi" setkat? Uvidíme ...

Každopádně se tu nabízí názor umožňující vidět "konec světa" v jiných barvách, než je destrukce a zkáza všeho.


Vlk Samotář

Zpět na Úkazy na nebi a ve vesmíru

 

Zpět k Mostu ?