Početná rodina Jupiterova

V záplavě nejrůznějších zpráv zabývající se událostmi na naší politické scéně a některými tragédiemi, jichž jako kdyby v poslední době přibývalo, poněkud zapadla jedna zpráva pocházející velmi zdaleka. Zdaleka sice, přesto měřeno jinými měřítky než těmi přízemně-mocenskými, velmi zblízka.

Zpráva ČTK z 6.3. 2003, 17:00:

Objeveno sedm nových měsíců kolem Jupitera

V blízkosti planety Jupiter zpozorovali astronomové dalších sedm měsíců, které by jim mohly poskytnout klíč k původu planety. Zaznamenali je pomocí teleskopů umístěných na vrcholu vyhaslé sopky Mauna Kea na Havajských ostrovech. Objev oznámila Mezinárodní astronomická unie (IAU).

Počet satelitů, které krouží kolem největší planety sluneční soustavy, se tak podle internetového zpravodajství Ananova zvyšuje na 47. "Doufáme, že nám nově objevené měsíce prozradí něco o tom, jakým způsobem byl Jupiter vytvořen," řekl David Jewitt, který spolu se Scottem Sheppardem vede havajský astronomický tým.

Pět ze sedmi nově objevených měsíců kolem Jupitera obíhá v protisměru, proti rotaci planety. Takto obíhá většina měsíců planety, které objevil havajský tým, což naznačuje, že měsíce byly zformovány na jiném místě a zachytily se na oběžné dráze Jupitera. "Potíž je v tom, že nevíme, jak se toto zachycení odehrálo," řekl Jewitt. Objevy nových těles by podle něj mohly přispět k porozumění tomuto jevu.

Astronomové ještě neurčili velikost objevených měsíců, ale domnívají se, že měří přibližně od 2 do 4 kilometrů v průměru.

Jupiter má víc měsíců než jiné planety. Ty největší, které objevil italský fyzik a astronom Galileo Galilei v roce 1610, měří několik tisíc kilometrů v průměru. Astronomický tým Havajské univerzity objevil od roku 2000 již 30 nových měsíců Jupitera.

Zpráva podle ČTK je překladem původního článku agentury Ananova:
Seven new moons discovered orbiting Jupiter
Story filed: 08:22 Thursday 6th March 2003


Jupiter, zvěčnělý bůh

Zajímá vás, podle čeho dostaly palanety a jejich měsíce své názvy? Pokud si nejste příliš jisti v pantheonu řeckých a římských bohů, můžete najít vysvětlení na stránkách:

Mytologie – Vysvětlení jmen a jejich vznik – Planeta Jupiter

Ukázka:
.... Vznešený obr mezi všemi planetami dostal jméno po nejvyšším římském bohu Jupiterovi (jehož Řekové znali pod jménem Zeus). Mnohé v jeho božské symbolice se dá vystopovat k mezopotamskému Mardukovi, patronovi Babylónu. Marduk byl nejstarší syn Ey, boha moudrosti a pána všech sladkých vod na celé zemi. Mezopotamský epos o Gilgamešovi (2. tisíciletí př. n. l.) popisuje zrození čtyř generací bohů ze spojení slaného oceánu Tíamat a vtělení sladké vody Apsua, který se rozhodl zabít své děti. Jedno z nich, syn Ea, ale místo toho zabil Apsua. Rozzuřená Tíamat vyvolala k životu děsivé stádo vodních příšer. Pak vystoupil Marduk, Eův syn, a slíbil, že Tíamat porazí, pokud mu bohové slíbí v případě úspěchu nejvyšší moc. Bohové proto Marduka zkoušeli. Vytvořili souhvězdí a nakázali mu, aby ho zničil a zase vytvořil svou vůlí. Marduk to dokázal a byl od té doby nazýván "pastýř hvězd". Zničil Tíamatiny příšery a nakonec porazil i Tíamat. Rozsekl její tělo na dvě části a z jedné vytvořil oblohu a z druhé zemi. Tímto činem se stal nejvyšším nebeským bohem-stvořitelem, což byl stejný titul, jaký později dostal řecký Zeus.
(dále viz výše uvedená adresa…)


Nejnovější snímky Jupitera

Nasa releases new images of Jupiter
Images of Jupiter captured by a Nasa craft on its way to Saturn have been made public for the first time.
Story filed: 16:08 Friday 7th March 2003

A jeden snímek pro radost, převzatý přímo ze stránek NASA:

Jupiterovy měsíce

JL