Einsteinův těžký omyl

Převzato z WM magazínu

Bylo tu něco maličkého. Neviditelného prostýma očima. A pak, kde se vzal, tu se vzal, byl tu "velký třesk" - a z ničeho, odnikud, se vynořil celý vesmír, miliardy sluncí, milióny galaxií, celý prostor o rozpětí nějakých 16 miliónů světelných let, podle všeho reprezentujícícj jen naše vnímání věčnosti, času a prostoru. A všichni ti dobrosrdeční pozemští vědci se začali zbytečně pokoušet o logickou argumentaci. Je to tak prosté. Náš svět, tak, jak je, prostě vznikl z Boží milosti a všichni ve své pošetilosti věří, že TAKOVÁ je realita. Mimo klamných úvah pocházejících z mělkých mozků vlastně i všichni filozofové v posledních 2000 letech stavěli do centra Všehomíra vlastní důležitost, schopnosti i pitomost jednoho jediného druhu – homo sapiens. Nepochopili nic z reality diktované základními zákony naší životní platformy, naší Země. A stejně tak i všichni politici, nositelé dynamitových cen a celá „věda“ – čtenáři nevidí, že ti všichni pěstují nemožný pohled na svět jaký je, a že nám, tzv. „obyčejným lidem“ předříkávají jakési slabomyslné dedukce o realitě, v níž zdánlivě žijeme a umíráme – směrem k budoucnosti již svévolně ničíme z naprostého otupení představou o růstu na burze.

 

 

Všechno začalo tehdy, když Albert Einstein prezentoval svou rovnici E = mc2. Později napsal, že neví zdali je vlastně správná. Díky své vysoké inteligenci cítil, že na tom E = mc2 může být něco špatně … Následují pochybnosti, které o jeho teorii a důkazech o jeho vysoce riskantní argumentaci vyslovil Rene Delavy.

Rovnice E = mc2 je dokonale správná, ale nevztahuje se na to, co si myslíme, ačkoli je skutečně pravdou, že: Energie se rovná hmota (jakéhokoliv druhu) násobeno (absolutní) rychlostí na druhou. Avšak Einsteinova rovnice si činí nárok tvrdit, že: Energie rovná se hmota krát rychlost SVĚTLA na druhou!

Tato rovnice je formulí definitivně maximalizující. Rychlost světla je nejvyšší rychlostí vůbec. Fyzikálně viděno nemůže být násobitelnou. Důkaz pro to ostatně předložil sám Einstein. Ale přesto: matematicky násobeno samo sebou být může. Jenže rychlost světla je při bližším pohledu indefinitní číslo. Násobení indefinitního čísla sebou samotným má za následek číslo, které by se mohlo rovnat nekonečnu. Takže Einsteinova rovnice je možná použitelná na „velký třesk“, ale nikdy podle ní neexploduje ani hloupá atomová či vodíková bomba. Nikdy. Ať už by hmoty bylo sebeméně – násobeno c2, by tento materiál logicky vyhodil do povětří celou Zemi.

Správný vzorec pro atomovou bombu zní :

Energie (E) = libovolná hmota (m) x rychlost světla na druhou (c2) mínus faktor X (E = mc2 - X) 

Závěr: K tomu, aby v bombě explodovala jakákoli hmota, nepotřebujeme rychlost světla na druhou, protože tato formulace by měla za následek absolutní maximum rychlosti a vůbec největší možné matematické zrychlení. A užití takové rovnice by přivedlo k explozi sluneční systém, naši galaxii nebo dokonce celý vesmír. 

Každý kdo chce odpálit náš vesmír proto musí napřed dokázat odpálit naši Zemi pomocí rovnice E = m x c2 a pak bude na Zemi i v kosmu na věky věků klid. A potom už ji žádný dobrotivý Bůh nebude moci stvořit znovu, protože tady nebudou žádné lidské bytosti přející si masakr jiných lidských bytostí obětovaných jejich vlastnímu Bohu, kterého vypustil do světa nějaký hoch v rámci nějakého náboženství.

Tím chci říci asi toto: Lidstvo je odpovědné za tolik pohrom a holokaustů na tomto světě, že je jen logické, že právě teď usiluje o vlastní zkázu podle mé rovnice „moc x pitomost = sebezničení“. Toto by skutečně mohlo být jediné východisko jeho volání po úplném nihilismu. Žádný Bůh by nikdy neakceptoval homo sapiens schopné zabíjet a mučit všechno, co se hýbe, přemýšlející a věřící ve svého unikátního Boha. Pravý Bůh bytí by skončil to peklo už dlouho předtím než nějaký US designer vytvořil slabomyslný cynický exemplář homo sapiens… 

Tento Boží nihilismus ve skutečnosti říká: „Zbavte se všech bídných a nezdravých bytostí. Přenechte všechna vyznamenání a Nobelovy ceny těm nejvhodnějším. Proto tedy mocné bytosti v celém vesmíru musí zabíjet a mučit všechny ostatní bytosti ve věčném holokaustu. Toto je můj posvátný přirozený záměr. Že ti nejvhodnější a nejmocnější živočichové nebo rostliny, včetně stupidních homo sapiens, ničí zájmy, životní prostředí, ekonomiku a kulturu všech ostatních? Já, Bůh nihilistů, mám jen tyto záměry – a pravidla lidství proto mohou vzít za své.“

Toto je skutečný Bůh naší přirozenosti, či povaha Boha pro nás... nebo ještě tupější tvory, bohů, kteří pozabíjeli milióny jiných myslících bytostí v Latinské Americe nebo Africe a pálili při hetakombách ženy na ohništích a kamenovali jiné lidi pro jméno Ježíš, Mohammed, Budha a kvůli celému zbytku ikon osobních bohů, vynalézaných pro slabé lidské bytosti po celých 2000 let. To je to, co dělali tito bohové po věčné časy, ve všech nekonečných prostorech. 

Jedinou šancí pro lidské bytosti na Zemi by bylo říct: „ZMĚNÍME TENTO NIHILISTICKÝ ZÁMĚR. CHCEME ZASTAVIT USTAVIČNÝ HOLOKAUST NAŠÍ EXISTENCE. CHCEME SE POKUSIT VYTVOŘIT NÁŠ VLASTNÍ RÁJ NA ZEMI, PRÁVĚ TEĎ!“ 

Ano, přátelé, TOHLE je elementární pravda o silách a hloupostech, které vyžadují naši sebevraždu coby tupého druhu!

Pouvažujte o toto věcech z hlediska etického úsudku živého Boha a probudíte se. Ještě stále jsme kdesi uprostřed soumraku našeho povědomí, v kasínu světa peněz, kde si lidé zdánlivě mohu koupit za peníze celou přírodu, protože její hodnota je téměř nulová. Přes 99 % lidských bytostí věří, že znají realitu. Ve skutečnosti žijí hollywoodským životem diktovaným zvířaty s lidskými jmény, jako Bush, Blair, Hitler, Stalin, Mao, Pinochet, Miloševič, Napoleon, a dalšími šílenými mysliteli, jako Sartre, Popper, Derrida, Huntington, Fukuyama a všemi těmi filozofy, kteří lidem přisoudili obrovskou moc NAD elementárními přírodními zákony diktovanými našim životním prostředím, naší matkou Zemí.

To je pro dnešek vše. Uvažujte o těchto slovech. Všechny hlouposti na tomto světě, jako Dänikenovi mimozemšťané, Spielbergovi E.T. a legrační "tajemný park", J.K . Rowling s jejími fantaziemi otupujícími děti povrchním „Harry Potterem“, fantazie Stanislawa Lema o vědeckofantastické budoucnosti, která se pro lidi nikdy nestane pravdou, všechny ty esoterické kecy ve všech knihkupectvích světa. Po boku věčně kolujících hloupých románů z „Červené knihovny“ a další medializace lichého koloběhu nekonečně stejných „lidských“ pocitů, editovaných sebejistým a sebevražedným homo sapiens, všichni tito lidé nikdy nepochopí, že je absolutně nemožné překonat, coby živé tělo, vzdálenosti světelných let. Takovou rychlostí může putovat jen samo světlo. Na dalších planetách ve vesmíru jsou bilióny bytostí. Ale jen bytost žijící na Zemi se vůbec kdy přiblížila k planetě Zemi. Víra člověka v to, že jednou může opustit vlastní planetu, je nesmírným zločinem a tato marnivost je zdrojem otravování a ničení přírody a biologie na jeho jedinečné životní platformě, Zemi.

Všechny výzkumné týmy všech mafiánských organizací (USA, OSN, EU, NGOS atd.) dohromady nestojí za to, abych o nich napsal jedinou stránku. Všechny reprezentují, aniž by přitom byly schopny libovolného systémového myšlení, světové diktatury z těžko chápavých majorit (=demokracie), diktatury ve službě mocných hlupáků jako je Bush, Hitler nebo Mao a všichni ostatní politici. Tato planeta převzala ty nejtupější z lidí, zatímco všichni moudří jsou jako ti zatčení na Guantanamo – nebo zakázali psát jedinému současnému rozumnému intelektuálovi na úkor těch nejpitomějších fejetonistů všech dob. Všichni tyto zruční a vlivní chlapíci nás otravují nesmysly špatnými pro rozum, všichni Murdochovi a další cynici z televizních kanálů kolem celého světa (nemluvě o většině držitelů dynamitových cen s malými mozky, kteří se soustřeďují na jediný předmět zájmu, ten, který se ukazuje jako nápomocný explozi růstu a marnivosti) nejsou způsobilí uvažovat a analyzovat realitu na přiměřeně vysoké úrovni abstrakce. Jsou naplněni pouze hrabivostí a slepou honbou za dalšími zisky, růstem produkce a bohatstvím. Už dávno oprostili své mozky od každé komplexnosti, za nějaké částky na švýcarských bankovních kontech.

A brzy se propadneme do vlastního hrobu. Dobrý Bože: už je na to skoro čas, předtím než dospějeme k dokonalosti a vyvraždíme všechno, co se hýbe v intencích čerstvě odůvodněné formule: „moc x hloupost = sebezničení“, jenž dospěla k vyvrcholení a do posledního kola. 

Angl. zdroj: http://english.pravda.ru/science/earth/78257-Einstein-0

Překlad gewo 2006


JL - převzato z WM magazínu

Zpět na Úkazy na nebi a ve vesmíru

 

Zpět k Mostu ?