Tajená realita: blíží se malá doba ledová

Změny na slunečním povrchu přinášejí nebezpečnou změnu klimatu     

(Převzato z WM magazínu č.73)

Odborníci NASA potvrdili podstatné změny na slunečním povrchu. Po jejich dalším podrobném výzkumu dospěli vědci k závěru, že tyto změny přivodí další změnu klimatu – blíží se jedno z dlouhých období výrazného ochlazení planety. Před námi je nová změna klimatu, která naší planetě přinese dlouhou periodu výrazného ochlazení, tak jako před tisíci lety. Toto 20 až 30 let trvající ochlazení způsobí nedostatek potravin a sociální bouře. S tímto faktem byla seznámena již v roce 2007 jak vláda USA, tak vědecké omise a národní media. Bohužel, kvůli intenzivnímu přenesení veškeré pozornosti na zprávu o člověkem zaviněném globálním oteplování v roce 2007, se veřejnost o nastávající změně podnebí doslýchá jen ve velmi omezeném měřítku.

Ředitel SSRC John Casey konstatoval, že se potvrdily výsledky jeho předchozího výzkum, u který nezávisle na údajích NASA odhalil skutečnost, že ke změnám na Slunci dochází v cyklech, jejichž důsledkem jsou klimatické posuny a zlomy mezi chladným a teplým podnebím.

„Můžeme plně potvrdit nedávné oznámení NASA, že na slunečním povrchu dochází k historicky významným změnám. To bude mít jediný výsledek – před námi je nová změna klimatu, která naší planetě přinese dlouhou periodu výrazného ochlazení. Ačkoli je to kriticky důležitá zpráva pro tuto i další generace, nejde o žádnou výjimečnou nebo ojedinělou událost, jde o běžnou posloupnost ve střídání podnebních změn probíhajících v horizontu tisíců let. Podle našeho výzkumu je tato série slunečních cyklů ve skutečnosti natolik předvídatelná, že jich může být využíváno k hrubým předpovědím příštích sérií klimatických změn s předstihem mnoha desetiletí. Ověřil jsem si, že přesnost režimu těchto cyklů ve vztahu k teplotám na Zemi za posledních 1100 let činí více než 90%.“

 

 

Na otázku, oč při těchto změnách jde, Casey odpověděl: „Jak ukázala NASA, proudění na povrchu Slunce dramaticky zpomaluje. Tento povrchový pohyb, jemuž NASA říká ´dopravník´ v podstatě stírá staré sluneční skvrny a instaluje nové. Z výzkumů NASA vyplynulo, že pokud tento pohyb zpomalí, významně poklesne i počet slunečních skvrn. Všechny záznamy o počtu slunečních skvrn a dalších ukazatelů sluneční aktivity, sahajících až 6000 let do minulosti, zřetelně potvrzují naše vlastní zjištění, totiž to, že pokud počet slunečních skvrn klesne pod 50 , znamená to jen jedno – prudké ochlazení planetárního klimatu. NASA odhaduje počet slunečních skvrn v nadcházejícím 25. cyklu, na 50 nebo méně.

Všeobecný názor vědců při SSRC je, že by to mohlo začít ještě dříve, během 3 let s nastávajícím 24. solárním cyklem začínajícím letos zjara. To, co jsme dnes oznámili, jsou výsledky mého vlastního výzkumu, přičemž zkoumání ostatních vědců přidružených k SSRC potvrdila, že předpověď NASA je pravdivá – blíží se solární cyklus s 50 nebo méně skvrnami. Za tohoto dalšího slunečního minima, předpovězeného NASA, nastane stav, jemuž říkám ´sluneční hibernace´. SSRC pro toto období předvídá, že na Zemi bude mnohem chladněji, přesně tak jako před tisíci lety. Jestliže tabulka sestavená NASA je přesná, pak před zlomem možná zažijeme ještě nějaké zvýšení teplot. Jestli se SSRC a další vědci z celého světa nemýlí, pak nám zbývá jen několik málo let k přípravě na příchod 20 až 30 let trvajícího a možná nebezpečného ochlazení.“

Na otázku, co to bude znamenat pro „běžného člověka z ulice“, měl Casey přímou odpověď. „Naposledy se dopady tohoto specifického cyklu projevily před 200 lety. Nazývám to sluneční ´Bi – Centennial Cyclus´. Bylo to takzvané Daltonovo minimum v letech 1793 až 1830, období extrémně nízkých teplot, které způsobily to, co dějepisec John D. Post nazval 'poslední velkou existenční krizí´. Během tohoto ochlazení došlo k ohromným výpadkům úrody, vzbouřením kvůli nedostatku potravin, hladomoru a šíření nakažlivých chorob. Myslím, že příští změna klimatu bude ještě mnohem výraznější a má potenciál znovu způsobit globální výpadky úrody, se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Základní rozdíl mezi dopadem nejbližšího Bi – Centennial cyklu a toho minulého je v tom, že dnes zde v příštích nejchladnější letech máme k nakrmení přes 8 miliard úst, zatímco tehdy jich byla jen miliarda. Mimo jiných dopadů, jako je sociální a ekonomický rozvrat, budeme během příští změny podnebí muset čelit reálné vyhlídce na všeobecný nedostatek potravin. To se bude týkat úplně všech lidí na světě.“

 

 

Casey byl tázán, zda byla vzhledem k závažnosti příští změny podnebí informována vláda.

„Ano, samozřejmě. Jakmile můj výzkum odhalil existenci těchto slunečních cyklů a předpověděl příchod chladného období a příští změnu podnebí, oznámil jsem to všem klíčovým úřadům Bushovy administrativy včetně vědeckých komisí Senátu a parlamentu, a také jako většině celonárodních sdělovacích prostředků. Bohužel, kvůli intenzivnímu přenesení veškeré pozornosti na zprávu IPCC OSN a člověkem zaviněné globální oteplování v roce 2007, se veřejnost o nastávající změně podnebí doslýchá jen ve velmi omezeném měřítku.

Změny na Slunci už začaly. Jsou nezadržitelné. Brzy se začne projevovat další klimatická změna a nezbývá než doufat, že budeme mít dost času se na ni připravit.

Nedávno založená SSRC je dnes předním nezávislým výzkumným centrem, jak v USA a asi i celosvětově, které se soustředilo na nejbližší změnu klimatu. Spojili se se mnou někteří z nejprozíravějších vědců na světě, mezi nimiž jsou experti na sluneční fyziku a další klimatické změny. Zatím společně s NASA děláme, co je v našich silách, abychom rozšířili zprávu o našich a poznatcích jiných, které ukazují co se dnes děje s pozemským klimatem. Věřím, že to brzy bude rozpoznáno jako nejdůležitější klimatická událost století.“


Další informace o Space and Science Research Center jsou k dispozici na: http://www.spaceandscience.net

Celý článek najdete ve WM magazínu č.73

Předchozí oznámení NASA bylo zveřejněno na : http://science.nasa.gov/headlines/y2006/10may_longrange.htm

Zdroj: Tato tisková zpráva z 2. ledna 2008 je na adrese http://www.spaceandscience.net/id16.html


JL

Zpět na Úkazy na nebi a ve vesmíru

 

Zpět k Mostu ?