Amulety, talismany a krásně malované kameny

Říká se, že některé předměty mají zvláštní moc, která přináší štěstí. Říká se jim talismany. Talisman je nejmocnější, když je vyroben ručně a s láskou. Ale různé užitečné síly mají třeba i všechny přírodní krystaly.  Dobrými talismany jsou rovněž tarotové karty. Zde si vás dovolíme seznámit se stránkami, kde se dozvíte o talismanech z ručně malovaných kamínků.

Píše se zde:
Každý z nich je originál. Nikdy se nebude již opakovat. Další bude jen podobný. V ruční malbě je záruka originality a tak si můžete být jisti, že zvolený talisman máte jen a jen vy a ten, který vás zaujme na první pohled a nebo dotyk - je ten pravý -"Váš". Je to proto, že k vám vyšle svou energii, která na Vás, ať chcete nebo ne, působí. Ručně malované kamínky udělají radost a někomu mohou posloužit i jako dobrý přítel.

Než vám prozradíme adresu, kde se budete moci kamínkovými talismany pokochat a třeba si je rovnou i koupit nebo objednat, uveďme si přehršel informací a důležitých rad.

Amulet nebo talisman?

Pro člověka neznalého magické terminologie je zcela jedno, zda řekne amulet nebo talisman. Jejich význam je ale odlišný - i když někdy nějaký předmět může působit ve smyslu amuletu i talismanu.

Původ slova amulet není úplně znám, ale předpokládá se, že je to z latinského amuletum, což by mohlo být odvozeno od latinského slovesa amiliri, což bychom do češtiny mohli přeložit jako oddálit, odsunout. Z toho plyne, že amulet je záležitost, věc, prostředek, který má pomoci ochraňovat, odsunovat nepříjemné věci. Tak se mohou vyskytnout vysoce specializované amulety třeba proti hadímu uštknutí nebo proti konkrétní nemoci. Amulety se také zakopávaly pod práh domu, aby jej nepostihlo neštěstí.

O amuletu se předpokládá, že má nebo obsahuje magickou sílu: uskutečňuje to, co symbolizuje, neobyčejný vztah mezi tím, kdo ho nosí a silami, které představuje. Amulet váže a soustřeďuje všechny síly. které působí na všech kosmických úrovních... Umisťuje člověka doprostřed těchto sil, zvyšuje jeho vitalitu, jeho vnímání reality, zajišťuje mu lepší podmínky po smrti.

V Egyptě se mumiím přikládaly zlaté, bronzové, kamenné či fajánsové amulety, aby ochraňovaly nesmrtelnost zesnulých. Amulety také sloužily k ochraně zdraví, štěstí a pozemského života. Podle tvaru a obrazu, které představovaly, udělovaly energii, životní sílu, vědomí, radost, slast. Trojúhelník s vrcholem nahoru a olovnicí uprostřed úhlu vytvářejí obrazec, který náleží jak náboženskému umění Starověkého Egypta, tak dnešnímu zednářskému symbolismu: tento obrazec zaručuje stálou stabilitu. Nejrozšířenější a nejmocnější amulety měly tvar skaraba, nalíčeného oka (bůh Horus), spony Isis a ankh-nilský kříž života.

Je třeba zde rozlišit dvě věci. Jedna z nich je tak zvaný ochranný tvarový zářič. Jedním z nejznámějších tvarových zářičů, které se používají na ochranu je podkova. Věšela se na vrata domů nebo pod střechu jako všeobecná ochrana. To, že se věšela jako "U" už málokdo zažil. Většinou jsme ji viděli ve zcela nefunkčním tvaru obráceného U. Někde v minulosti se informace o funkčnosti ztratila, a zůstal jen výtvarně pojatý doplněk. Ze stejného důvodu se dávají na průčelí domu jelení parohy nebo kravské lebky s rohy. Špičaté předměty fungují jako tvarové zářiče a odpuzují nepříjemnosti také.

Amulet je ale jakýkoliv předmět, který byl informačně upraven tak, aby ochraňoval proti něčemu konkrétnímu. 

Každý si může vyrobit amulet sám. Stačí obyčejný kamínek nebo něco jiného, co dobře přijímá informace a je dostatečně trvanlivé, aby to vydrželo nošení. Nejlépe vnímají informace drahé kovy jako zlato a stříbro, ale také bronz a železo. Také kameny jsou dobrými kondenzátory informací. Nejdůležitější je ale ta informace, kterou do onoho předmětu vložíte, jednak její charakteristika, ale i jak silně ji dokážete vložit.

Talisman je na druhé straně předmět, který přitahuje dobré nebo šťastné záležitosti. Samo slovo talisman pochází z arabského talásim a znamená kouzelný nebo posvěcený obraz. Bývaly to figurky nebo rytiny na papíře nebo na jiném materiálu (používaly se zlaté nebo olověné destičky), které se zhotovovaly za určitých planetárních konstelací, aby nabyly určité magické síly. V islámském světě to bývaly části koránu nebo jen jméno Alláha různě kaligraficky zpracované. V Číně se používal i jen popsaný papír, který se někdy spálil a vypil v čaji. V křesťanském světě se používaly obrázky svatých, např. sv. Antonína pro tu, která chtěla počít dítě. Jako talisman může být použito opět jakéhokoliv předmětu, když jej magicky informačně upravíme. Jsou ovšem talismany, jejichž funkce byla již prokázána empiricky.

Lidovými talismany je například jetelový čtyřlístek, rybí šupiny z vánočního kapra, čočka jako novoroční jídlo (přitahují peníze). Oblíbenými talismany jsou prsteny ve tvaru urobora - to jest hada, který požírá vlastní ocas.

Každý z nás měl jistě svůj specifický talisman nebo amulet pro štěstí - plyšáka, který nás chránil a "pomáhal" nám při zkouškách či jiných vypjatých nebo  nebezpečných okamžicích. 

Nejlepší talismany jsou ale ty, které jsou vyrobeny individuálně. Já maluji pro své klienty talismany na kamínku podle vzorů v sekci "foto". Každý si svobodně může vybrat ten, který ho napoprvé osloví a nebo se k němu stále vrací - ten je totiž ten pravý a nejlépe vhodný - sám si Vás vybral.

Tyto talismany jsem dodala již hodně lidem a musím konstatovat, že fungují. Doba, kdy by měl začít fungovat, je zhruba 3 týdny. Pokud ne, což jsou případy, kdy je nějakým způsobem zablokováno přání do něj vložené a tento blok je silnější než vibrace talismanu. Většinou se jedná o podvědomé nechtění či informační vliv kletby nebo něčeho podobného. Stačí vše zopakovat a v uvolněném stavu se soustředit na vložení přání do amuletu.

Pokud si budete vyrábět amulet, tak za ubývajícího Měsíce a talisman při rostoucím.

Doporučení

Bezpochybně pozitivní stránkou nošení amuletů a talismanů je působení na vaše podvědomí tak, že jen víra v jejich působení se stane počátkem přiblížení efektů, kterým tyto předměty mají napomáhat. Amulety, talismany a symboly jsou zhotoveny ručně a každý z nich je originál. Tyto předměty jsou energeticky činné v pozitivním významu. Amulet nebo talisman by měl sloužit jen jedné osobě, která prostřednictvím očištění předmětu mu dává vlastní osobní vlastnosti. Osobního amuletu nebo talismanu se nemá dotýkat jiná osoba.

Po zakoupení vložte amulet pod proudící vodu, a jak voda teče, říkejte: "Smývám z tebe veškeré negativní vlivy, které na tobě ulpěly.

Potom amulet utřete do sucha kouskem hadříku, vezmete mezi dlaně a tak ho zahřívejte - předejte mu svou energii. 

Při předání energie vložte do amuletu své přání, které vám má uskutečnit. Může to být uskutečněno silnou myšlenkou, nebo mu to prostě pošeptejte. 

Po tomto aktivování amuletu jej noste při sobě, a to ve dne i v noci. 

Amulet čistěte večer, a to od špatných vlivů z vašeho okolí, a ráno od špatných vlivů vašeho podvědomí. 

Jen čistý amulet může spolehlivě pracovat. 
Během působení amuletu by se ho neměla dotýkat jiná osoba. 

Amulety, které jsou směřovány na určitá přání, se po jeho splnění odloží, či naplní jiným přáním. 

Před odložením se amulet znova vystaví proudu tekoucí vody, přičemž se říká: "Zbavuji tě tvého úkolu, jsi opět čistý." Potom se vrátí do krabičky a čeká na své další použití.


Tato stránka byla připravena s využitím údajů uvedených na stránkách Amulety - talismany, malované kameny a se svolením jejich majitelky.

    Amulety a talismany si můžete objednat on-line ve virtuálním obchodě (odkaz Virtuální obchod z výše uvedených stránek), telefonicky na čísle 776 346 780 nebo e-mailem:  amulety55@seznam.cz 

 Prodejna se v současné době stěhuje, adresu zveřejníme ihned, jakmile bude vše hotovo.

 


Zpět k Mostu ?