Pokus CERN-u 'mluvit s bohem' drásá srdce Země....opět

Následující článek je převzat ze stránek Matrix-2001.cz.


Ruští fyzikové hlásí, že západní vědci, ve snaze znovuvybudovat kontakt s jejich "pradávnými bohy" skrze veliký urychlovač částic (LHC), jehož vybudování vyšlo na 8 miliard dolarů a který je řízený "Evropskou Organizací pro Jaderný Výzkum" (CERN) znovu "podráždil srdce" naší Země. Tým ruských fyziků, kteří asistovali při konstrukci tohoto urychlovače pro CERN jež se nachází ve Švýcarsku dnes hlásí, že experiment provedený při fázi "vychladnutí" byl následkem reakce, kterou nazývají "ani-kvarkové řadění", které doslova rozdrásalo srdce země.Ve spolupráci s Chilskou Národní Komisí pro vědu a technologický výzkum (CONICYT) přichází další informace. Vědci CERN ve chvíli kdy se pokoušeli vybudovat na kvarkové bázi způsoby komunikace blízké rychlostí světla pro komunikace s jinými západními vědeckými a vojenskými zařízeními ztratili kontrolu nad tímto experimentem na jihoamerické "kotvě" čim zpustili nečekaný proud anti-kvarků, což poprvé podnítilo masivní vulkanickou erupci v Chile a stejně tak v přímé linii na druhé straně planety tato situace spustila pozdější katastrofické zemětřesení v Číně o síle 7,8 Richt.škály.

Tyto zprávy týkající se výše uvedených praktik uvádějí, že v souvislosti s tímto posledním experimentem jsou ruští vědci přesvědčeni o tom, že se Západ pokouší o vybudování "inter-dimenzionálních komunikačních bran". Izraelský profesor Giora Mikenberg prý začal považovat tento urychlovač za náhradu pradávné "Archy Mojžíšovy" v dnešní době. Za jistých souvislostí by to prý mohl být nástroj pro komunikaci s jejich bohem.

Poslední zprávy bohužel naznačují, že i tento současný experiment se jeví stejně katastrofickým jako ten předchozí, který byl uskutečněn v květnu letošního roku. Jak již byl naznačeno prakticky ihned synchronně došlo k velkému zemětřesení o síle 6 Richt. škály v oblasti Chile.

Později způsobilo i zemětřesení v Japonsku o síle 7 stupňů, které pak vyvolalo vlnu tsunami. V Iránu došlo k dalšímu zemětřesení o síle 6.1 stupňů způsobilo všeobecnou paniku. Nakonec pak došlo k zemětřesení i v severní oblasti Indonésie o síle 6,6 stupňů. Toto je ovšem pouze malý výčet jevů, které mohou být spojovány s velmi kontroverzními experimenty uvnitř "CERN".

Ačkoliv naše poznatky o těchto podivných aktivitách nejsou úplné, bylo by moudré zopakovat slova, která zazněla před několika měsíci u předchozího experimentu těchto šílenců, kteří se zřejmě snaží o nemožné:

"Ať již povedou výsledky CERN k čemukoliv na tomto světě, je stále zřetelnější, že si tito vědci "hrají na boha", aniž by měli "návod s plnohodnotnou instruktáží".


Převzato ze stránek Matrix-2001, JL

zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?