Soukromí člověka - věc nežádoucí?

O šmírování lidí všemi možnými způsoby se čas od času píše, ale v poslední době se ty vlny informací zhušťují; jsou to opravdu jakési vlny, informace přicházejí v takových skupinách v rozpětí několika dnů, pak nějaký čas ticho, pak zase ... Taková vlna zřejmě nastavá i teď. Začneme následujícím článkem, který přetiskujeme s laskavým svolením autora ze serveru Zvědavec.

IAO - nejvážnější ohrožení našeho soukromí

Vladimír Stwora

... Informace znamená sílu…

Slyšeli jste někdy zkratku IAO? Znamená Information Awareness Office a je to nový ambiciózní projekt agentury DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) zaměřený proti teroristům a financovaný americkou vládou. Tento projekt má potenciál stát se nejnebezpečnějším a největším ohrožením soukromí a občanských práv nejen občanů Spojených států, ale celé planety Země.

IAO má zajímavé a velmi výstižné logo. Podívejte se na obrázek. Oko, které vidí vše a nic mu neujde, oko hledící z vrcholu pyramidy na zeměkouli. Toto logo s okem není ovšem novinkou. Stejné najdete i na dolarových bankovkách. Tam jde o starý symbol a jeho mínění je zcela jasné: Oko Boží.

Jeden se musí ptát, co vlastně chtěli naznačit tvůrci projektu IAO, když použili stejný symbol? Je v tom skrytý význam? Máme tomu rozumět tak, že IAO, stejně jako vševědoucí Bůh nad námi, ví o nás všechno?

Projekt IAO o sobě prozrazuje toto:

IAO mise: Projekt DARPA IAO bude ...[kráceno] ...čelit asymetrickým hrozbám formou dosažení absolutní informační všímavosti potřebné pro předvídání, varování při ohrožení národní bezpečnosti a při procesu rozhodování.

Vize IAO: Nejvážnější asymetrické ohrožení, kterému Spojené státy čelí, je terorismus, hrozba charakterizována kolekcí lidí organizovaných ve volné, nevázané a nejasné síti, kterou je nesnadno odhalit a definovat. IAO hodlá vyvinout takovou technologii, která umožní porozumět snahám a cílům takových sítí a odhalit jejich plány. V dalším kroku pak potenciálně definovat příležitosti pro přerušení nebo úplnou eliminaci těchto plánů. K účinnému a výkonnému dosažení těchto cílů musíme prosazovat sdílení, kolaboraci a dedukci k tomu, abychom byli schopni konvertovat mlhavá a nejasná data na jasné informace a dále na možné odvetné zásahy. IAO toho hodlá dosáhnout vývojem takových technologií, komponentů a aplikací, které budou produkovat prototypové systémy. Příklady technologií včetně:

Je nesnadné čelit teroristickým hrozbám. Momentálně jsou teroristé schopni volně se pohybovat po světě, ukrývat se je-li to nutné, hledat a nacházet sponzorování a podporu, operovat v malých nezávislých buňkách, udeřit nepravidelně, využívat reakcí mas k tlakům na vlády států. Tato forma vedení války - nepříliš intenzivní v jednom místě, roztroušená na velké ploše - zanechává za sebou určité informační stopy, pro jejichž detekci ovšem naše současná výzvědná infrastruktura a další vládní agentury nejsou dostatečně připraveny. Při všech předchozích útocích zanechali za sebou teroristé zjistitelné stopy, většinou však byly objeveny až po útoku. I kdybychom tyto stopy dokázali najít dříve a snadněji, naši protiteroristickou obranu zajišťuje příliš mnoho agentur, organizací na různých úrovních státní správy. K úspěšně vedenému boji s terorismem musíme zřídit novou výzvědnou infrastrukturu, která těmto organizacím a agenturám umožní efektivně sdílet mezi sebou informace, a novou informační technologii zacílenou na odhalení teroristů, jejich aktivit a jejich podpůrných systémů. Tento problém je neobyčejně těžký. Teroristé totiž sami vědí, jak jsou zranitelní, a snaží se utajit své chystané plány a své možnosti. Klíčem k boji s terorismem je informace. Mezi elementy tohoto řešení patří získávání mnohem širšího spektra dat než jaké momentálně získáváme, dále objevení informačních elementů v těchto datech, vytvoření modelů hypotéz a následná analýza těchto modelů v prostředí spolupráce za účelem vyšetření nejpravděpodobnějších scénářů, současných i budoucích. DARPA už sponzorovala určitý výzkum na tomto poli, ale další výzkum a vývoj je nutný k urychlení, integraci, rozšíření a automatizaci současného přístupu.

Právě přečtené je překladem oficiálního textu na úvodní stránce projektu IAO. Je to těžký jazyk, pokusme se říci to jednodušeji. Dobře to popsal William Safire z New York Times v článku You Are a Suspect (Nenajde-li se tento odkaz, pak zde je kopie zmíněného článku přímo na Zvědavci: You Are a Suspect):

Každou koupi kreditní nebo debitní kartou, každý recept od lékaře, každou navštívenou webovou stránku, každý email, který jste dostali nebo odeslali, každou známku na vysvědčení, každý vklad do banky, který jste kdy provedli, každou cestu, kterou jste si někdy rezervovali - všechny tyto transakce a veškerá komunikace půjdou do virtuální centrální databáze amerického ministerstva obrany.

Jak dále vyplývá z článku v New York Times, šéfem projektu IAO je John Poindexter. Muž, který v Reaganově administrativě pracoval jako poradce pro národní bezpečnost a v roce 1990 byl soudem uznán vinným z pěti těžkých, hrdelních zločinů, mimo jiné z lhaní kongresu a lživého svědectví pod přísahou. Odvolací soud jej osvobodil, protože dostal od kongresu imunitu. Poindexter stál mimo jiné v pozadí skandálu s tajným prodejem raket do Iránu a z takto získaných peněz financování kontrarevoluce v Nikaragui.

New York Times dále porovnávají projekt IAO s USA Patriot Act: Ani horkou jehlou spíchnutý a narychlo přijatý USA Patriot Act, který zlikvidoval 15 zákonů na soukromí, nejde tak daleko jako projekt IAO. Požaduje totiž, aby vláda informovala alespoň rámcově o svých odposlouchávacích aktivitách kongres a soudy. Ale v případě IAO není žádná kontrola. Poindexter se chystá zbourat stěny mezi komerčním čmucháním a tajnými dotěrnostmi vlády. Konečně se naplňuje jeho dvacet let starý sen: mít moc "kutat" informace a čmuchat kolem každé veřejné i soukromé aktivity každého občana. Je jasné, že projekt, ač se v první fázi bude zaměřovat na občanu Spojených států, je od počátku vyvíjen tak, aby byl schopen sledovat aktivity všech obyvatel kdekoliv na světě.

Poindexter dostal zatím k vytvoření obří databáze pro 300 milionů Američanů 200 milionů dolarů.

K tomuto tématu mě přivedl článek v kuro5hin Scientia Est Potentia. Klikněte si na odkaz a přečtěte si diskuzi za článkem (v angličtině). Lidé berou IAO vážně. Opět se v diskuzi vynořila otázka, kam lze ze Spojených států utéct. Odpověď je stále zřejmější: není kam.

Ilustrace beze slov... (porovnejte výše uvedené logo se symbolem na bankovce)

Z historie Internetu

V šedesátých let dvacátého století žil svět ve znamení studené války. V USA se začaly objevovat myšlenky na vytvoření sítě, která by spolehlivě propojila strategické vojenské, vládní a akademické počítače a zároveň by byla schopna přežít jaderný úder. Aby celá síť byla co nejméně zranitelná, byla navržena bez hlavního řídicího centra; skládala se z rovnocenných, vzájemně propojených uzlů. Pro vlastní přenos dat byla navržena koncepce, kdy se přenášená data rozdělí na přiměřeně velké části nazývané pakety. Každý z paketů nese údaj o adresátovi a tvoří tak de facto samostatnou zásilku, jejíž cesta k cíli je určena samostatně, nezávisle na ostatních paketech, cestou nejmenšího odporu. V případě zničení jedné z přenosových cest může paket bez problému dojít k adresátovi jinou cestou – přes zbývající zachovalé uzly. V roce 1969 byla na výše uvedených principech uvedena do provozu experimentální síť ARPANET, provozována výzkumnou agenturou DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) amerického ministerstva obrany.

A teď zbystřujeme pozornost - DARPA, to nám něco říká, že? Ano, je to stejná agentura, která chystá projekt IAO popsaný výše. Náhoda? Nebo byl kdysi Internet zaváděn právě s tímhle cílem? No nic, když už jsme s historií začali, tak těch pár vět dokončeme.

Vedle armády ovšem začali ARPANET využívat i vědci pro přístup k drahým superpočítačům – síť tak zpočátku měla čtyři uzly: ve Stanfordském výzkumném institutu a na univerzitách v Los Angeles, Santa Barbaře a Utahu. V roce 1971 se ARPANET rozrostl na 15 uzlů a o rok později již bylo propojeno celkem 37 počítačů. V roce 1973 síť poprvé přesáhla hranice USA. Připojily se britská University College of London a norská Royal Radar Establishment. Léta zkušeností s praktickým provozem dala za pravdu správnosti myšlenky decentralizovaného přenosu paketů. Tato koncepce zajišťovala dobré provozní parametry a umožnila snadné rozšíření sítě o další uzly. Vývoj pokračoval ; byl zaveden soubor protokolů TCP/IP a tím byl položen základ Internetu, jak ho známe dnes.

Koexistence armádní a civilní počítačové sítě s celosvětovou působností již nebyla dále udržitelná. V roce 1983 se oddělila samostatná armádní síť Milnet. Původní ARPANET ovšem fungoval dál a v USA i v ostatních zemích vznikaly další sítě pracující podle protokolů TCP/IP. ARPANET se stal jejich jakýmsi centrem a od roku 1990 vše poprvé začíná vystupovat pod dnešním jménem Internet.


Zhruba něco přes rok je starý článek, který napsal také Vladimír Stwora a jmenuje se Naprostá ztráta soukromí. Je velmi inspirativní hlavně pro ty, kdo si myslí, že jejich brouzdání činnost po Internetu je zcela anonymní…

Před dvěma týdny se v USA provalila další aféra týkající se našeho soukromí na Internetu. Vyšlo najevo, že firma AOL/Netscape používá ve svých produktech kód, jehož úkolem je sledovat, co děláme na Internetu, na které stránky rádi chodíme a co si odtamtud stahujeme. Kód je umístěn ve službě Smart Download v prohlížeči Netscape. Na začátku je uživateli přiděleno jednoznačné identifikační číslo. Každá návštěva, každé stažení souboru odněkud je pak hlášeno spolu s identifikačním číslem "domů" na adresu cgi.netscape.com.

Celý článek si můžete přečíst na stránkách Zvědavce…


Další zdroje informací

Odhaleni globalniho systemu dozoru

(Úryvek z knihy Secret power, kterou napsal Nicky Hager)

Na konci 80. let Spojené státy vyzvaly Nový Zéland, aby se připojil k vysoce utajenému globálnímu špionážnímu systému. Hagerovo vyšetřování tohoto systému a jeho objev slovníku ECHELON odhalil jeden z největších a nejutajovanějších projektů zpravodajských služeb na světě. Systém špionážním agenturám umožňuje monitorovat většinu světových telefonních, e-mailových a telexových komunikací.

Činnosti prováděné v Jižním Pacifiku, jež popisovali, mi umožnily zdokumentovat některé systémy a projekty aliance, které byly všude drženy v tajnosti. Nejdůležitější z nich je ECHELON.

Systém Echelon, která byl zkonstruován a koordinován NSA, je používán ke sledování běžných e-mailových, faxových, telexových a telefonních komunikací, přenášených po světových telekomunikačních sítích. Na rozdíl od mnoha elektronických špionážních systémů, vyvinutých během Studené války, byl Echelon zkonstruován především pro nevojenské cíle: vlády, organizace, obchody a jednotlivce doslova v každé zemi. Zasahuje potenciálně každou osobu, která mezinárodně (a někdy i vnitrostátně) komunikuje s libovolným místem na světě.

Celý článek viz …

O systému ECHELON se můžete blíže dočíst (v angličtině) v článku ECHELON. Z něj směruje řada odkazů na příspěvky z obdobnou tématikou; například:

EU připravuje kompletní šmírování veškeré lidské komunikace

Co by udělal totalitní systém, ve kterém by byl Internet a jiné elektronické komunikace? Všechno by odposlouchával a archivoval. Co by s tak lákavou nabídkou udělal tzv. demokratický systém? Totéž. EU je toho důkazem. Kde se bere tak obdivuhodná shoda mocenských systémů v jejich potřebě šmírovat všechny lidi?
Dále viz celý článek…

Tendence ke státnímu šmírování lidí na Internetu vzrůstají

Zprávám o elektronickém šmírování se nevyhnul ani náš nejznámější elektronický magazín o otázkách Internetu – Lupa. V článku Tendence ke státnímu šmírování lidí na Internetu vzrůstají se mimo jiné píše:

Po Rusku a Británii, kde se šmírují lidé měrou nevídanou, se má k tomuto páru přiřadit Nový Zéland. Tamní bezpečnostní složky se chystají šmírovat lidi způsobem, který přesahuje všechny meze. Dá se předpokládat, že počet šmírujících států poroste. Pokud to přijde i k nám, co proti tomu můžeme dělat?

… Po příchodu Internetu se v některých z těchto zemí začínají objevovat tendence k nijak nevymezenému, tedy k bezbřehému šmírování lidí. V Rusku a v Británii jsou ISP povinni natáhnout dráty do odposlouchávacích center, kde se odposlouchává cokoli, ať to teče dráty odkudkoli….
Ale blíže již v samotném článku …

Antiteroristický zákon USA zavádí šmírování bez omezení

K největším porušením občanských, ale spíše i lidských práv obecně, patří možnost zavření imigrantů bez rozsudku na jakkoli dlouho, zakládání tajných soudů (jsou tak tajné, že nejspíš nikdo nebude vědět, kdo v nich bude a o co půjde) a neomezené odposlouchávání bez vědomí soudů. Týká se hlavně Internetu, aneb odposlouchávací krabice Carnivore, o jejíž instalaci u ISP nesmějí ISP mluvit. Jakékoli další podoby odposlouchávání jsou možné (satelitní především). Odposlechy povedou k průběžně aktualizovanému vytváření profilů lidí aj. subjektů. Pro ten účel NSA už konstruuje superpočítač s pamětí několika petabajtů.
Dále viz … http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=1841

Šmírováním lidí bojovat proti čemu (resp. za co)?

Prý proti terorismu. Jak se ale jeví být stále zřejmější, je boj proti terorismu jen zástupnou floskulí pro upevňování totalit států a jejich pokračujících privatizací. Šmíráci jedou na dvou základních frontách – první jsou biometrické systémy, druhou neohraničené šmírování veškeré komunikace.
Jak je to dál? Přečtěte si celý článek…

Šmírování se nevyhne ani mobilním telefonům

Tajný projekt Celldar umožní dozor nad každým, kdo se pohybuje v oblastech pokrytých telefonním signálem. Síť mobilních telefonů může umožnit sledování každého našeho kroku. Britská vláda uvolnila prostředky na financování tajného výzkumu radarové technologie., dovolující dosud nejrozsáhlejší kontrolu obyvatelstva ve stylu "Velkého bratra".

Tak tohle je úvodní odstavec z článku otištěného v 11. čísle WM magazinu na str. 340-341. Časopis si lze koupit; stejný článek je také k dispozici na Internetových stránkách, jenže k tomu se bez předplatného nedostanete, bohužel.


Co napsat na závěr. Není to veselé, že. A pokud si pořídíte a přečtete knihu Tajné spolky a spiknutí od Viktora Farkase (Nakladatelství Slovanský dům, 2001), veseleji vám nebude. Informace zde uvedené jsou špička ledovce, prostě jen to, co si může každý najít na Internetu kdykoliv sám, jen jsou tu trošku pohromadě. Co se skrývá hlouběji, to si lze domýšlet (viz kniha). Nevím, dá se jistě namítat, že je to přehnané a že se to "normálního člověka" netýká; samozřejmě. Ale i tak, není to hezký pocit, že existuje možnost, že kdesi může být každý váš elektronický dopis analyzován a posuzován, zda se nevymyká přijatelnému průměru nebo že vás lze podle zapnutého "mobilu" zaměřit s přesností na pár metrů nebo desítek metrů, podle toho, kde zrovna jste… brrr! Pokud by to všechno bylo jen a pouze funkční opatření proti terorismu, nelze asi nic namítat, všechna čest. Ale jak lidstvo všechno dovede zneužít samo proti sobě, o tom viz Vlastní Dějiny, svazek 1. až 666.


Zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

JL