Lunární mysterium hostie

Vytvořil Amairgil

Jestli jste někdy drželi v ruce hostii, možná vám něco připomněla. Mě ano, měsíc v úplňku.

Je kulatá, bílá a vyzařuje mystickou energii. Svaté přijímání, eucharistii ustanovil Ježíš Kristus, zakladatel křesťanství a všeobecné církve. Vzal chléb a lámal… Avšak v kostele se lze setkat s hostií. Kde se tam vzala? Na tuto otázku nalezneme odpověď ještě před Kristem.

Je to měsíční pečivo starých pohanů, které se stalo vizuálním předobrazem velkého mystéria? Svatý Augustin kdysi napsal, že to co nazýváme křesťanstvím, tu bylo již dávno před tím. Vždyť i sám Ježíš pravil: „Přišel jsem naplnit, ne změnit..“ Odpovědí může být bližší zkoumání pokladu víry církve.

 

 

Dalo by se říci, že v eucharistické proměně jako by se znovuzrodilo Kristovo tělo a jestliže Maria stojí v měsíci, není zde souvislost kosmologie a znovuzrození z Panny Bohorodičky? To je jedno z velkých mariánských mystérií a jeho souvislostí. Živá kosmologie se nám tak promítá do každodenního života, vždyť svátosti se dějí v každém kostele a mnohdy i mimo něj. Svatý František z Assisi kdysi napsal, že Luna se zrozuje ze Slunce, vždyť je odrazem jeho záře.

A tak Kristus – Slunce se může při obřadu zpětně znovuzrozovat z Panny Marie - Luny jakožto mystérium. Je to součástí velkého tajemství. Vzpomněl jsem si na jedno staroirské požehnání, které má s velkou pravděpodobností předkřesťanské kořeny a ve kterém se praví: „Ať tě proniká léčivá zář Luny“ Není tato uzdravující zář součástí přijímání?

 

 

Na hostii je vyražen kříž. Není to skryté podobenství fází měsíce? Není ono lámání kosmickým dějem střídání fází, mystickou živou kosmologií prožitku víry? Vždyť kosmos není jen nahoře a dole, ale všude okolo nás.

 

Psáno za úplňku v září 2010


www.amairgil.cz

zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?