Kittlův dům po pěti letech

Utíká to ... a o Kiitlově domu píšu na těchto stránkách již pět let ... Vlastně od jejich vzniku, kdy článek Doktor Kittel v legendách i jako skutečný člověk byl vůbec jedním z prvních, které jsem zveřejnil. Tehdy se zdálo. že životnost romantické ruiny bude úměrná zbývající životnosti tlejícího dřeva, ze kterého je dům z větší části zbudován.

Od té doby se ale stala spousta věcí a dům vstává z mrtvých. Přiznám se, že jsem k němu v srpnu 2008 jel s napětím, co nového. Na první pohled jsem byl trochu zklamán celtovými plachtami zdůrazňujícími dojem provizoria, a absencí jakéhokoliv stavebního ruchu - ale jen na první pohled. Když si člověk tak stavbu obejde, vidí, že tesařské práce jsou hotové - nebo skoro hotové. Střecha je také prakticky kompletní - a to je nejdůležitější. Nyní tedy bude zřejmě na řadě zděná část domu a interiéry. Zdá se, že těmto stavebním činnostem nic nestojí v cestě, jak ostatně napovídá následující zpráva z tisku.

Konečnou rekonstrukci Kittelova domu provede sdružení firem

Sdružení Kittelův dům – sdružení firem vzešlo po zasedání zastupitelstva obce Pěnčín vítězně z výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce Kittelova domu. „Ještě tento týden předáme staveniště, mohou začít opravy. Stavební povolení nabylo právní moci,“ uvedl Milan Špika, starosta Pěnčína

(Zpráva z Jabloneckého deníku z 19.8. 2008)

Dojmy z Kittelovska

Když jsem přes Kopaninu došlapal na kole z Turnova do Pěnčína, tak první, co mi padlo do oka, byly dva turistické "vláčky", ze kterých vystoupila spousta turistů. Kostel byl otevřen a turisté se hrnuli dovnitř, tak jsem "zaparkoval" své kolo a po chvíli je následoval. Doufal jsem, že v klidu pořídím pár snímků interiéru kostela, kde se jistě od posledně leccos změnilo k lepšímu. Před těmi pěti lety nás tu velmi ochotně provedl tehdejší pan farář a fotografovat jsem mohl podle libosti, zrovna tak vloni. Proto jsem se fotoaparátem nijak neschovával a velmi nemile mě zaskočila reakce průvodkyně turistů, které na mě začala nepříjemným hlasem pokřikovat - "Pán neslyšel, že se tu nesmí fotografovat ..." a kdesi cosi. No ... pán neslyšel, protože právě přišel a pán to také nedělá ze zlého úmyslu, ale s cíle svým povídáním Kittelově památce pomoci ... Ale vyprávějte to někomu v době, kdy si každý všude zakládá na vylepování cedulí, co se nesmí ... Tak jsem otráveně z kostela odešel.

Přesto však i přes tento nepěkný dojem rád nabízím svou pomoc a rád bych vás informoval o veřejné sbírce Zachraňme Kittelovsko. Podrobné informace o sbírce najdete na Internetu; zde si uveďme základní informace, jak můžete pomoci:

Fara, kostel, pramen sv. Josefa i přilehlý hřbitov jsou upravené a je vidět, že se tu o vzácné památky dobře starají. Přibylo pět zastavení naučné stezky Kittelovsko, kde jsou vypsány informace a zajímavosti o osobě doktora Kittla i o celém areálu. Čtenář se tu dozví také o amatérském celovečerním filmu Eleazar Kittel, který má také své internetové stránky.

Z oblasti komerčních produktů spojených s Kittlovým jménem není již k dispozici pouze osvědčená Kittlova mast, ale nabízí se také speciální medicinální víno Kitl šláftruňk. Jsou tu ještě další věci spojené s doktorovým jménem, jako je medovina, bylinný likér, čisticí čaj a jiné - o nich si ale více přečtete na internetu.

A teď se podívejme, jak to v srpnu roku 2008 s Kittlovým domem vypadalo.

 

 

Doufejme, že rekonstrukce interiérů a podsklepení bude probíhat se stejným nasazením a stejně úspěšně, jako stavba dřevěných částí konstrukce, krovů a střechy ... celá Říše snů drží všechny palce!

Další články o Kittlově domu v Říši snů


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

JL