Opět na Kittlově statku - v létě a na podzim 2006

Při mé poslední návštěvě v Krásné o Velikonocích 2006 byl Kittlův dům již zastřešen kompletní střechou postavenou na provizorní konstrukci vztyčené mimo ztrouchnivělé stěny.  Byl jsem tedy zvědav, v jakém stavu bude památka v létě, až příznivé dny dovolí opět pracovat naplno. Staveniště je sice obehnáno nápisy zakazujícími vstup, ale celkem paradoxně jsou přímo u bývalého vchodu vystaveny fotografie ze stavby krovu - a mezi nimi také vzácný snímek, jak dům vypadával kdysi, kdy byl ještě obýván.

 

 

Podle zobrazených lidiček by člověk mohl usuzovat, že snímek je poměrně dosti starý - odhad 100 let možná nebude tak přehnaný. Každopádně si můžeme udělat představu o tom, jak dům vypadal.

Dále je zde řada snímků dokumentujících vzhled původního krovu a přípravu i vztyčování krovu nového.

 

 

Snad se autoři snímků na nás nebudou zlobit, že si je tady budeme spolu prohlížet - jistě jim i nám jde o to, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o rekonstrukci vzácné památky a o práci, která byla na její záchranu vynaložena - nemluvě o velmi značných nákladech.

Ve středu 12. července 2006 ukazoval teploměr přes 30º C, dole nad krajem houstly černé mraky a ozývaly se první hromy blížící se bouře. Na prostranství pod statkem dohořívaly poslední zbytky starých dřevěných částí domu. Z domu v té chvíli zbývalo kromě nové střechy jen zděné terzo - kamenné základy a pár vnitřních cihlových zdí. Nad těmito stabilními částmi se jako zázrakem tyčí nová střecha vzepřená na smrkových kulatinách a systému lešení - celek je ukotven ocelovými lany k okolním stromům a pařezům.

Nejprve se podívejme na celý objekt z různých stran:

 

 

Z dálky vypadá celé dílo impozantně ... a když se podíváte zblízka, tak tiše smeknete nad umem těch, komu se tu šíleně těžkou střechu podařilo postavit tak, aby starý dům pod ní mohl uvolnit místo domu prakticky novému.

 

 

Na vlastním domě toho zděného moc nebylo - naštěstí ale přetrvaly důkladné základy a kamenné zdi sklepních prostor a také některé cihlové zdi uvnitř přízemí.

 

 

Nezbývá než opět popřát mnoho zdaru při restaurování a těšit se, jak Burg bude vypadat zase za pár měsíců ....

Na podzim 2006

No a uplynulo zhruba čtvrt roku a máme tu několik nových fotografií. Poslední zářijový den roku 2006 bylo okolí Burgu již uklizené od zbytků vybouraných stěn a všude kolem bylo vidět, že se tu intenzivně pracuje se dřevem. A to ne se dřevem ledajakým ... i ten nejmenší trámek by asi neunesl ani legendární obr Dráb.

Ve spodní části domu je nově vybetonován mohutný železobetonový věnec - základ budoucích stěn a také fortelná "objímka" celé stavby. Vypadá to, že se tu do prvního sněhu ještě leccos postaví. Pokud člověk ignoruje zákazy a příkazy a pronikne dovnitř (nablízku nikde nikdo - no a přece vám to vyfotit musím, ne.. ?) - tak si ještě stále může udělat obrázek, kolik toho z původní stavby zůstalo. Kompletní podsklepení a části stěn přízemí - a všude kolem les dřevěných pilířů a železných tyčí lešení podpírajících již kompletní střechu. V tuto chvíli ještě tedy lze obdivovat tu přenádhernou tesařskou práci a nadechnout se vůně čerstvého dřeva (které ale není kupodivu natřeno proti škůdcům ???). Také stropy sklepních prostor, které se zatím nijak nezměnily, jsou pro jistotu vzepřeny smrkovými stojkami.

 

 

 

Na staveništi se občas objeví nové fotografie ukazující průběh stavby - nebo jak Burg vypadával kdysi. Takže - tak to tu kdysi vypadalo a také zřejmě opravdu vypadat zase bude ... už se zdá, že se tomu dá věřit.

 

 

 

Nenechte se zmást ... aneb ... "zelená, modrá - pro blázna dobrá!"

Od Kittlů obvykle chodím na Černou studnici a přes hřebeny na vlak do Tanvaldu. Tentokrát ale měla přijít změna trasy - rozhodl jsem se, že půjdu naopak dolů do Železného Brodu. Měl jsem s sebou retrívra Benýska a tomu by se po balvanech na hřebenovce nad Tanvaldem šlo asi dost špatně. Na mapě jsem si našel modrou značku vedoucí z Krásné přímo do Brodu - odhadem tak 8 km. Ale ať jsem dělal, co dělal, tak tu byla jen zelená.  No, asi jsem někde špatně zabočil  ... půjdu kus po zelené a pak po silnici dolů, kde tu modrou někde musím přetnout ... Naštěstí asi po půldruhém kilometru - u té silnice - byl kudykamník se směrovkou Železný Brod 6 km. Pořád ale zelená. no co, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše - tak jsme šli i dál po zelené. A nakonec to byla opravdu ona. Ve třech mapových listech (najmě Jizerské hory a Frýdlantsko) je ta cesta značená modrou značkou - ale skutečnost je zelená. Ještě, že jsme nešli hledat modrou - asi bych tohle nikdy nenapsal, protože bych tam bloudil ještě teď.

No a těch 6 km? Nejspíš tam někdo převrátil devítku. Protože jsme to šli hodně přes dvě hodiny - a to poměrně rychle - a jen tak tak jsme stihli v Brodu vlak (původně jsem si dělal starost, že tam budeme moc brzo).

To jsme ještě netušili, co nás čeká dál (dal jsem to i do zpráviček ...).

Zážitek z vlaku

Před časem proběhla sdělovacími prostředky aféra týkající se dítěte, které vypadlo za jízdy z vlaku. V souvislosti s tím se objevila řada informací o tom, že by se vůbec nemělo stát, aby vlak byl v pohybu a jeho dveře byly otevřené. Já neříkám tak ani tak, ale udělal jsem tuto zkušenost.

Jel jsem v sobotu 30.9. večer se psem kousek cesty rychlíkem R 788 Pardubice-Liberec a vystupoval v Turnově. Protože se nechceme s hafanem plést do cesty vystupujícím lidem, raději se přichystáme trochu dřív, abychom vystoupili jako první. Cesta rychle utekla a rychlík vjížděl v Turnově do nádraží a my jsme odešli do chodbičky u dveří. No a byl to trochu šok - dveře po levé straně byly pootevřené a mezerou bylo vidět míhající se výhybky turnovského nádraží. Pes radostně zavětřil čerstvý vzduch a hrnul se ven - naštěstí byl na vodítku, takže jsem zabránil nejhoršímu - ale i tak, perte se skoro se čtyřicetikilovým retrívrem na kluzkém linoleu ... Naštěstí je Benny poměrně vyrovnané povahy, takže se na povel ukázněně posadil a vyčkal, až vlak zastaví.

Takže vlak jel s pootevřenými dveřmi zřejmě celých těch 14 km z Železného Brodu do Turnova (usuzuji tak z toho, že na levé straně se nastupuje v Brodu, zatímco na Malé Skále je nádražní budova na druhé straně). Byly to první dveře v prvním voze hned za lokomotivou, na levé straně ...

Tak nevím - existuje u vagónů s ručně zavíranými dveřmi nějaká signalizace nebo byly zveřejněné zprávy mystifikace? A pokud nic takového není, byl by takový problém namontovat do dveří čidla signalizující na lokomotivu (nebo jako kdysi u metra - světlem nade dveřmi), že není vše v pořádku? Výpravčí by nedal povel k odjezdu, dokud by někde něco svítilo - a Bůh ví, kolika ještě neštěstím by se zabránilo.

Mimochodem - moc by mě zajímalo, proč má osobní pokladna v Železném Brodu otevřeno jen do 18:20, když za chvíli - pár minut kolem sedmé hodiny - se tu míjejí dva rychlíky jedoucí na trase Pardubice-Liberec (a zpět) a odjíždí osobní vlak do Tanvaldu; takže lístky by si tu kolem ... řekněme18:40 ... koupilo pěkných pár lidí, které pak musí ve vlaku obsloužit průvodčí - místo toho, aby třeba dohlédl na ty nešťastné dveře. No chápeš to, Šebestová ???

Další články o Kittlově domu u nás


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

JL