Na Kittlově statku o Velikonocích 2006

i-noviny, regionální zpravodajský server, 15.3. 2006:

Liberecký kraj dostal letos 120 žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek na svém území v celkové hodnotě 29,704 milionu korun. K dispozici však má jen dvanáctinu potřebné sumy.

Letos kraj na obnovu památek rozdělí jen 2,5 milionu korun, což je čtvrtina prostředků, které měl loni. Požadavky proto musel krátit a poskytne dotace do výše 100.000 korun na jednu akci.

... K největším akcím patří oprava rozpadajícího se roubeného domu v Krásné Lípě na Jablonecku, ve kterém v polovině 18. století fungovalo sanatorium proslulého jizerskohorského lékaře a léčitele Jana Josefa Kittela. Obec Pěnčín, pod kterou osada patří, chystá letos obnovu roubených stěn domu. Akce přijde na 11,5 milionu a od kraje obec žádala příspěvek 1,2 milionu, spokojit se ale musí jen se 100.000 korunami.

"Každá koruna je dobrá," řekl dnes pěnčínský starosta Richard Hübel.

Do oprav domu šlo podle něj v minulých dvou letech kolem pěti milionů korun, vedle kraje získává obec peníze na obnovu historického domu hlavně z programu záchrany kulturního dědictví ministerstva kultury.

"I letos jsme podali žádost a doufáme, že potřebných deset milionů, abychom mohli stěny opravit, dostaneme," dodal starosta.

Nemohu se zbavit jednoho dojmu ... kdyby naše slavné politické strany investovaly peníze, co utrácejí do nesmyslných cedulí kolem silnic do takovéto nebo podobné akce, měly by tím reklamu mnohem účinnější a navíc trvalou. Desítky let by si lidé mohli na informačních panelech u Kittlova domu číst, že na záchranu této (a nejen této) památky významnou měrou přispěla strana XYZ.... Leč není u nás takových stran ,,,

 

 

O Velikonocích 2006, přestože připadly na dosti pozdní termín, byla v podhůří Jizerských hor ještě spousta sněhu. Také v Krásné ještě převládala bílá barva.

Co se týče Kittlova domu ... posuďte sami. Podařil se téměř zázrak. Na Burku byla vytvořena zcela nová střecha. A navíc osazená na pomocné konstrukci tak, aby téměř nezatížila stávající chatrné zdi. Co by se stalo asi s domem, který by měl střechu v dezolátním stavu jako před dvěma lety v této zimě, kdy se střechy i celé domy pod tíhou sněhu bortily jako domky z karet ... raději nedomýšlet. Stačí se podívat vlevo od fary, kde sníh zcela zlikvidoval drobnou hospodářskou stavbu.

Střecha působí dojmem čisté a krásné tesařské práce - ale o to víc vystupuje do popředí děsivý stav obvodových dřevěných stěn. Držme všechny palce, ať se podaří potřebný kapitál shromáždit dříve než si se stavbou opět pohrají jizerskohorské živly ...

 

 

Jinak je zde všechno při starém. Snad jen studánka je zcela rozvodněná a její voda se poklidně mísí s vodou z tajícího sněhu na cestě. Asi by to chtělo udělat přepad, který by vodu odváděl a umožnil tak její obnovu - i když pan farář kdysi tvrdil, že voda ve studánce je pitná. Také z rybníčka vedle statku si voda našla cestu horem a kolem malého potůčku vykvetla spousta bledulí.

Další články o Kittlově domu u nás


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

JL