Co nového u doktora Kittla v létě 2005

Opět uplynula spousta vody v Jizeře, přišlo léto a s ním i další týdenní dovolená v Českém ráji. Jedna z mých cest vedla - jak jinak - do Krásné k Burgu doktora Kittla. Při poslední návštěvě byl všude sníh a opuštěný dům byl částečně zakryt plachtami. Téměř přesně před rokem, 27. srpna 2004, vydal Městský úřad v Železném Brodě rozhodnutí, na jehož podkladě byly povoleny záchranné práce spojené s celkovou opravou nosné konstrukce krovu a kompletní obnovou střešního pláště. Nový krov má být osazen na provizorní zajišťovací konstrukci. Poté má být provedena oprava tesařských konstrukcí a bednění a nakonec položena provizorní krytina.

Byl jsem zvědav, zda se práce opravdu rozeběhly nebo zda ustrnuly ve fázi "papírování", jako už několikrát předtím. Naštěstí byly obavy liché. Původní krov je snesený a k nebi ční jen zbytky dvou komínů. Přestože bylo již poledne, na střeše pracovala skupina tesařů a z mohutných trámů vytvářela základ pro budoucí konstrukci krovu. Trámová konstrukce zřejmě spočívá na zachovalých zdech uvnitř objektu, protože na okrajích volně ční nad polorozpadlé zdi bez jakékoliv - i provizorní - opory.

V tuto chvíli není moc o čem psát; podívejte se na obrázky. Teď jen nezbývá než doufat, že se dílo podaří a unikátní stavba bude zachována i pro další generace. Kdyby v tuto chvíli vyschl zdroj financí, objekt by již další zimu v tomto stavu zřejmě nepřežil.

Burg dočasně přišel o celou konstrukci střechy ...

... a obepnulo ho ze všech stran lešení.

Na dosud pevných nosných zdech vzniká trámový rošt podlahy podkroví.

Počasí stavebníkům letos moc nepřeje.

Strana obrácená do údolí.

Schodiště teď vede přímo do nebe ...

Fara čeká na novou střešní krytinu.

Kostel by potřeboval novou omítku, ale zatím musí počkat.

Jen objekt nad pramenem svítí celý novotou.

Shodou okolností byl dne, kdy jsem tento příspěvek psal, odvysílán v ČT1 pořad Výprava za českými čerty, díl Smlouva s čertem aneb doktor Faust Jizerských hor. Toto pokračování se týká, jak jistě z názvu uhodnete, právě doktora Kittla a záhad spojených s jeho životem. Pokud byste si chtěli pořad shlédnout, můžete vidět jeho záznam na stránkách ČT.


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

JL