Barokní fara v Dolní Krupé

Člověk se tak pohybuje po kraji a dívá se kolem sebe ,,, a říká si -- tam bych se měl podívat, tam jsem ještě nebyl ... ale pak zase jen projíždí kolem Někam Dál a míjí ta místa s tím, že někdy ... možná. Tak jsem se dívával na horu Ralsko s nejasnou konturou hradní zříceniny na vrcholu, až jsem si jednoho březnového dne řekl - A dost, jede se právě tam ...  No a jelo se (nějaké obrázky a povídání zveřejním, jen co zase najdu trochu času).

Cestou od Mnichova Hradiště na Mimoň se projíždí obcí Dolní Krupá. Je to obec dlouhá a navíc zde na jejím začátku vyhrožuje cedule, že se tu měří radarem padesátka. Takže člověk dává o to větší pozor ... ale přesto mi najednou koutkem oka upřeného na vozovku blesklo něco, co tu nemělo být ... Kittlův statek ! Ale tady? Krásná roubená budova vlevo od silnice však již mizela ze zpětného zrcátka a já se rozhodl, že se tu musím cestou zpět zastavit. I stalo se ... bylo sice již šero, ale pár fotografií se přece jen podařilo udělat.

 

 

Člověk pořád někam pospíchá a kvůli tomu nevidí a nevnímá, co zajímavých věcí je všude kolem nás. Zdánlivě obyčejné kostelíky, budovy, stromy ... ale když se spěchající kroky zpomalí a poodhalí se rouška historie nad Tím Místem ... člověk až užasne.

Dolní Krupá je na první pohled obec nijak moc zajímavá ... jen stále spěchající motorista si pomyslí, proč se musely silnice stavět středem obcí, když on pak musí ktotit ty desítky koní pod kapotou a plazit se tou děsnou padesátkou. Ale kdyby tomu tak nebylo, nemohl by se pohybovat v místech, kde lidé žili již v jedenáctém století. Ano, první písemná zmínka o obci je již z roku 1228. Z té doby pochází zápis uložený v cisterciáckém klášteru v Hradišti nad Jizerou, zmiňující se o osadě s latinským názvem Chruppi.

Tato osada, později německy zvaná Krupai patřila k nejstarším osídleným místům ve zdejším kraji. Proto není divu, že již záhy -- roku  1283 lze nalézt i zmínku o chrámu sv. Václava, matrimocionálním kostelu bezdězském (farnost měla své sídlo při mateřském kostele sv. Jiljí pod hradem Bezdězem) a o zřízení samostatné fary v roce 1293. Tehdy pražský biskup Tobiáš oddělil dolnokrupský kostel jako samostatný a zřídil při něm faru, obsazenou plebánem. Fara však poté pravděpodobně zanikla při husitských bouřích. Zprávy o osudech zdejšího kostela v 15. století chybí; v 16. století příslušel jako filiální k Bělé pod Bezdězem. Další zmínky o samostatné faře  jsou až z roku 1767. O to se zasloužil zdejší rodák Jan Peschel, který shromáždil obnos 1900 stříbrných a složil je k rukám hraběte Vincenci z Valdštejna s tím, aby zdejší kostel, do té doby filiální ke Kuřivodům, byl povýšen na kostel farní. V dnešní době, po odchodu posledního zde sídlícího faráře Franze Hellmicha, byla správa farnosti znovu převedena do Bělé pod Bezdězem. Od 1. 8. 2000 tak v Dolní Krupé působí bělský farář Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště.

Ke kostelu se hřbitovem a faře patří ještě zvonice postavená nad návsí, asi 100 m od kostela. Zvonice měla pohnutou historii -- původně gotická stavba se zvony z let 1404 a 1416 byla vypálena za husitských válek. Po přestavbě v roce 1751 získala zvonice  zděné přízemí, zatímco patro bylo sroubeno ze dřeva -- jde o unikátní případ tohoto typu stavby u nás. Ve zvonici byly osazeny dva zvony, ale ty byly zrekvírovány - první za I. a druhý pak za II. světové války.

Dnes je areál kostela, fary a zvonice i sochy sv. Jana Nepomuckého památkově chráněn.

 

 

Vraťme s k faře, která mi tak padla do oka. Je to krásná barokní roubená stavba z roku 1785. Je patrová, stojí na zděné podezdívce a je kryta mansardovou střechou s dřevěným šindelem. Na faře, jak se zdá, nikdo nebydlí. Nade dveřmi je ještě dobře patrný nápis K+M+B 2005. Zatím je stav objektu, jak se zdá, dobrý. Jen doufejme, že tu krásnou stavbu nepotká osud, který hrozil Kittlovu statku -- kdy byl po "úspěšné privatizaci" objekt majitelem přiveden na pokraj zkázy.

Pod farou roste skupina jedenácti památkové chráněných lip srdčitých. Památnými byly stromy vyhlášeny rozhodnutím Okresního úřadu Mladá Boleslav v roce 1997. Stromy  již dvakrát bohužel poškodila vichřice, takže dva z nich musely být odstraněny.


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

JL