Emoce, DNA a rok 2012

Onehdy jsem se dostal k filmu nazvanému Ezoterická agenda. Můžete se na něj podívat také - najdete ho například na stránkách CzechNewsTV. Myslím, že to stojí za to. Jen je to trochu náročné na pozornost - film je s českými titulky, a ty se musí vzhledem k obrovskému množství informací střídat tak často, že je člověk sotva přečte a na sledování obrazu mu už ani nezbývá čas. Přesto se tam dá vybrat několik míst, kde jsou uvedeny velice zajímavá fakta, která pomohou trochu dokreslit pohled na svět a třeba i na očekávané datum 21.12. 2012. Rozhodl jsem se proto předložit tak trochu upravený výtah z několika míst filmu. Jen tak, pro informaci. Neberme to jako nějaké dogma, jen tak prostě si to nechme projít hlavou - a uvidí se, co to udělá. třeba nic a třeba budeme trochu moudřejší. V následujících odstavcích se zaměříme na emoce a jejich význam.

Vlk Samotář


Všechno, co existuje, produkuje vibrace. Od jednotlivých atomů až po rozlehlý vesmír.

Abychom ukázali jednoduché spojení mezi Zemí a našimi těly, podívejme se nejprve na naše harmonická centra - lépe známá jako čakry.

Stejně jako existují harmonická místa na strunách kytary, stejně existují místa, do kterých se soustředí naše vibrace. Ve východních náboženstvích jsou tyto body používány k vytvoření rovnováhy v našich fyzických i duševních tělech. Naše Země má také sedm bodů odpovídajících jednotlivým čakrám, nerovnoměrně  rozmístěných. Na každém kontinentu je jeden bod odpovídající určité čakře.

 

 

Víme, že v jádro Země obsahuje železo, jehož atom rezonuje na frekvenci okolo 7 Hz. Skrze Zemi procházejí různé energetické víry, které vedou magnetické pole. Je zde také několik vírů okolo rovníku, kde se stávají anomálie, jako poruchy rádia, kompasu, mizení lodí a letadel. Možná jste o některých slyšeli.

Také emoce jsou součástí našeho vědomí - skutečné reality našeho vědomí. Ale emoce nejsou zachytitelné našimi smysly - pak se nabízí otázka,  jak to, že jsme si svých emocí vědomi ?

Krátce odbočme - to, co většina lidí považuje za emoce, nejsou skutečné emoce. To, co prožíváme, je fyzická manifestace oněch emocí. Zlost vytváří poruchu v psychice, která se projevuje jako EGO. Tyto projevy způsobí zvýšení srdečního tepu, zvýšení teploty a mnoho jiných projevů, které doprovázejí hněv.

Tak jako hudba z rádia je projevem nemateriálního a našimi smysly nezachytitelného signálu, tak náš projev emocí je také projevem nemateriálního signálu. Bylo dokázáno, že k různým emocím patří různé vibrační frekvence.

Ale pozor - lidé prožívají pouze dvě základní emoce - strach a lásku ! Všechny ostatní emoce jsou od nich buď přímo nebo nepřímoodvozeny .

Lze nějak dokázat, že jsou vibrace základem naší podstaty? Hanz Jenny ve čtyřicátých letech 20. století vyvinul zařízení zvané Cymatic. Principem je zvuk vyslaný do média a vytvářející obrazec. Zvýšením frekvence zvuku se vytvářejí více a více složitější obrazce. To je přesně to, co se nyní děje s naší Zemi a zároveň i s celým lidstvem.

 

 

Naše DNA se skládá ze čtyř  prvků: uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku. V DNA může existovat teoreticky 64 potenciálních kódů daných aminokyselinami. Z logického hlediska bychom měli mít ve své DNA aktivních všech těchto čtyřiašedesát kódů. My ale máme aktivních pouze dvacet kódů. .Existuje vypínač, který kódy zapíná a vypíná. Tím je to, co známe pod názvem emoce.

Strach jest dlouhá, pomalá emoční vlna. Tato vlna je dlouhá a pozvolná - dotýká se relativně málo bodů na DNA. Osoba žijící ve strachu má omezené množství "antén, na které se může naladit".

Vlna lásky je kratší, má vyšší frekvenci. Osoba prožívající lásku má proto po délce genetického vzoru více potenciálních míst na kódování . Toto je poprvé, kdy máme důkazy o spojení mezi emocemi a genetickým kódem.

Pozn. - ono to působí trochu složitě, že ... proto přikládám ještě část textu ze stránek Light Worker:

Vědecké výzkumy prokázaly, že pokud zažíváme lásku, radost, klid, vděčnost nebo ocenění, dojde k natáhnutí a uvolnění vláken DNA, a ke spojení více kodónů. Pokud jsme naštvaní, frustrovaní a ve stresu, vlákna DNA se stáhnou a kodóny se spojují pouze v určitých intervalech, a proto se nemohou vytvářet některé aminokyseliny. Je to jako mít zapnuté rádio a mít naladěnou stanici, která má oslabený příjem nebo je špatně naladěna, což narušuje funkci imunitního systému a znemožňuje nám žít klidný a spokojený život. Pokud aktivujeme odpojené kodóny, znovu získáme 12 plně spojených vláken DNA, a to nám umožní se znovu spojit s vědomím jednoty.

V dávné minulosti lidé věděli, jak relaxovat na buněčné úrovni, protože měli propojených všech 64 kodónů, tedy sekvencí 3 ze 4 hlavních aminokyselin genetického kódu, strana po straně, aby udržely všechny spojení, což lidem umožňovalo užívat všech jasnozřivých a intuitivních schopností. Tím, že se lidé odpojili od JÁ JSEM, se šroubovice DNA začaly stahovat, což zabránilo spojení všech kodónů. Začaly být "špatně spojené" nebo se spojovaly pouze v určitých intervalech. Postupně se odpojilo 44 kodónů, což znemožnilo napojení na všechny naše schopnosti. V současné době je nečinných 44 kodónů (v angličtině se jim říká junk DNA), a pouze 20 kodónů je činných.

Jaký má význam zbylých 44 kodónů? Proteiny vyrobené z kombinací všech 64 (tedy i 44 neaktivních kodón) by nám mohly umožnit schopnosti jako je telepatie, telekineze, okamžitou manifestaci, jasnozřivost, hlubší samoléčení a uvědomění si širšímu užití síly mysli. Dále aktivace umožní mít stabilní zásobu energie, posílí imunitní systém, podpoří využití širší kapacity mozku, zvýší spojení s vyšším Já, pomůže rychleji a efektivněji uvolnit nefunkční systémy, zvýší buněčnou vibraci a zamezí výskyt nemocí. Lidé poté přestanou chodit po světě jako "těla bez duše". Spojení všech kodón přinese vzpomenutí si na všechny genetické informace z předchozích a budoucích možných životů. Tyto kodóny se aktivují automaticky zvýšením vibrací životem v bezpodmínečné lásce a skutečnou relaxací.

Nevím, zda je to teď jasnější, ale všechno dohromady to smysl dává ...

Ruský vědec Vladimír Poponin experimentoval se světlem a jedinou molekulou DNA. Díky tomuto pokusu objevil okolo DNA multidimenzionální pole. Pokud byla DNA přítomna, světlo se samo promítlo do matematické rovnice (sinusovky). A pak po odstranění DNA, zůstaly fotony srovnané v původním místě, kde byla DNA, i když už byla dávno pryč. Toto je známo jako Fantom DNA Efekt.

 

 

Věda tak vyplnila velice důležitou hranici mezi fyzickým a duševním (spirituálním) světem. Naše emoce přímo ovlivňují strukturu naší DNA, která přímo tvaruje fyzický svět, který vnímáme každodenně.

Odkazy zachované starověkými civilizacemi, které jsme zde vysvětlovali jsou více než proroctví o celosvětové vládě nebo Novém Světovém Řádu. Teď chápeme, Rotace a oběžné dráhy slouží jako hodiny našeho vesmíru, které mapují přechody našeho vesmíru. Toto pomáhalo starověkým civilizacím pochopit, že změna nebeských těles byla odrazem změn jejich těl a mysli. 21. prosinec 2012 je prostě přirozený přechod z jedné formy energie do druhé. Transcendentální evoluce člověka. Toto datum je známé jako bod nula.


Vlk Samotář na základě filmu Esoterická agenda a s využitím internetových zdrojů

zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?