Chcete jít krajinou roku 2006 po duchovní cestě?

Když je žák připraven, učitel se dostaví ...
(tibetské úsloví)

Před jistou řádkou let jsem se najednou dostal do situace, kdy jsem měl pocit, že musím začít žít nějak jinak, že mě prostě naprosto nenaplňuje nadšením konzumní pojetí života. A také že počítače, do kterých jsem dělal od absolutoria VŠ v roce 1980, jsou sice zajímavé, ale nemohou být tím hlavním, pro co bych měl žít. Asi byste si v té chvíli řekli - "Další z těch cvoků, co vlastní neschopnost maskuje slovy o hledání smyslu života". No budiž, snad to tak bylo.

Ať tak či onak, koupil jsem si pár knížek, přečetl je a připadal si jako moudrý druid Merlin křížený s čarodějem Gandalfem. Ve skutečnosti jsem ale byl spíše kačena rozpačitě tlapkající v blátě malého rybníčka a přemýšlející, kam se vydat a na jakou stranu - zda pěšky nebo po vodě či snad vzlétnout? V té době se někde na Internetu blesknul odkaz na knížku Místa působení, kterou napsal jakýsi pan Kozák. No a tak jsem poznal krásnou prodejnu Hledající na pražském nádraží Praha Bubny a tam získal onu knihu. Od té doby jsem koupil desítky dalších knížek, ale Místa působení mezi nimi mají výsadní postavení.

Od té doby pan Kozák napsal spoustu dalších knížek - většinou doplněných opravdu skvělými fotografiemi. Koncem roku 2005 mi najednou padl do oka titul Energie krajiny - a hned jsem viděl, že tato kniha bude pokračovatelkou Míst působení. Jen o závit spirály kvalitativně výše. a je to tak. Tuhle knihu nejde číst nesoustředěně. Obsahuje informace, které je zapotřebí vstřebat a nechat postupně působit. Proto myslím, že neuškodí ji číst tak, jak nás kdysi učili "jak se učit" - nejprve si ji projít zběžně a pak několikrát znovu a upřesňovat a doplňovat vědomosti. Jedna partie ale dává plný význam ihned - a shodou okolností je na jedné z posledních stránek. Autor zde radí, jak jít krajinou po duchovní cestě a při tom nezabloudit.

Ty rady se mohou hodit všem, kdo se krajině teprve chtějí naučit naslouchat, ale i těm, kdo již s jejími strážci rozmlouvají a umí využívat její energii. Zde jsou ... a šťastnou cestu!


Vede-li vás k nutkání vzít do ruky kyvadlo, přihlásit se na seminář a dovědět se více a ještě více pouhá jen zvědavost, zapomeňte, že tyto věci existují a přestaňte se jimi zabývat.

Čím dříve přijmete názor, že cesta krajinou a její energií je cestou duchovní, tím lépe. Výsledky získané pomocí duchovních bytostí jsou daleko hlubší, než je tomu při spoléhání jen na vlastní sílu.

Nefunguje-li vám virgule, zkuste kyvadlo, ruce, intuici. Nefunguje-li vám nic z toho, zjistěte stav vaší karmy, velikost ega, stav bioenergie a možnost vnějšího ovlivnění. Škodlivý stav se snažte řešit a napravit. Nefunguje-li vám nic ani potom, spokojte se tím, že budete sledovat práci jiných. Jednoho dne se snad přece na některém místě se silnou energií váš blok odstraní.

Aspoň dva roky se snažte pracovat ve skupině, kde je možná otevřená vzájemná kontrola a výměna názorů. Vždy se ale snažte nejprve dosáhnout vlastní odpovědi bez ovlivnění ostatními, teprve pak je porovnejte s ostatními.

Pokora ať se stane vaším základním postojem. nejste to vy, kdo získal odpověď, je to váš nástroj a schopnost poskytnutá shůry. Je to tak v prvním roce i ve všech následujících letech vaší činnosti.

Nikdy nejste schopni dosáhnout stoprocentně pravdivých výsledků.

Nepracujete pro uspokojení svého ega, to ať ustoupí do kouta a sleduje vás zpovzdálí.

V počátečních letech bádání je nejdůležitější otázkou: „ Jsem dost duchovně a mentálně silný, abych snesl a přijal jakoukoli informaci a vyrovnal se s ní bez negativních následků v mé mysli a těle?“ Je důležitější, než všechny ostatní otázky a zjištění. Nemůžete-li na ni kladně odpovědět, věnujte se nejdříve svému obecnému duchovnímu pokroku.

Nespěchejte. Není nutné všechno vědět za půl roku, máte před sebou celá léta. Otevírání jednotlivých fází poznání nastává vždy po čase potřebném ke vstřebání fáze předchozí. Na výhybkách potřebujete jistou doby k rozpoznání směru. Příliš rychlý postup může znamenat vstoupení na chybnou kolej, kde záchranná brzda spolehlivě zablokuje vaše funkce.

 Je lépe čekat, až k vám věci a zprávy přijdou nebo jsou poslány, než přemýšlet, do čeho byste se vrhli dřív.

Rozpoznáte-li v terénu negativní místo nebo bytost a neovládáte způsoby očisty a vlastní ochrany, otočte se a rychle zmizte, kudy jste přišli.

Nežli přistoupíte ke komunikaci s bytostmi, získejte nebo se naučte spolehlivý způsob, jak vždy rozpoznat jejich pravou totožnost. Ani vysoké pozitivní bytosti se na vás nebudou zlobit, podrobíte-li je testu na pozitivní energii a soulad s Otcem Stvořitelem. Vědí, proč to děláte.

 Je-li vám dovoleno hovořit s vysokými duchovními bytostmi, vždy mějte pokorně na paměti jejich kosmický původ a úroveň a možnosti působení, které jsou jim dány. Také jejich minulou i přítomnou práci na Zemi. To vše nechť určuje váš přístup a chování k nim. Obrátí-li se na vás, chtějí většinou také, abyste „přečetli“ sdělení sami, nikoli prostřednictvím jiného senzibila. Až poté je s ním můžete konzultovat.

Chování k přírodním a dalším astrálům se řídí obdobnými pravidly. I když jsou vašimi přáteli, važte si jich a dejte jim to najevo.

Dbejte, aby hierarchie vysokých duchovních bytostí, kterou poznáváte, byla v souladu s vaším eventuálním náboženských přesvědčením.

Rozdíly výsledků mezi vámi a vašimi spolupracovníky mohou být apriori dány tím, že vaše úkoly jsou odlišné. Někdy do té míry, že vyžadují i odlišný přístup k interpretaci.

Pokud obdržíte v práci s energií určitá zadání, doporučení nebo prosby dobrých bytostí, dejte jim přednost před vlastními nápady. Zároveň vězte, že jsou určeny vám a vyplývá z nich váš postoj. Při tom vždy tolerujte poslání jiných, jsou-li o nich přesvědčeni.

Neustále hledejte svými skutky v krajině správnou cestu, vede k trvalé přízni všech pozitivních bytostí od nitra Země do výšin Vesmírů.


Kniha a její autor

Knihu Energie krajiny od Pavla Kozáka vydala v roce 2005 agentura ArchET v Českých Budějovicích. Při troše štěstí ji dostanete v knihkupectvích zabývajících se prodejem ezoterické literatury, ale i jinde.

Kniha navazuje na předchozí (již rozebrané) autorovo dílo Místa působení. Množství a povaha nových poznatků shromážděných od jejího vydání vedly i k celkovému prohloubení alternativní krajinné filosofie a k potřebě odpovídajícího shrnutí a podání. Dílo je psáno tak, aby mohlo být i učebnicí, která doposud chyběla. I když je v něm řada příkladů z jiných zemí, je určeno v prvé řadě pro užití v českých a moravských krajinách a jejich přírodním a kulturním prostředí, spojeném s duchovní minulostí i budoucností naší země.

Z obsahu: Krajina obydlená a navštěvovaná - Obraz světa přece jen geocentrický - Život v kosmu - Místo a člověk - Prostředky poznání - Síly a záření - Bytosti - Dávné kamenné stavby - Obrazce, ponejvíce v obilí - Přiblížení k dimenzím - Pomoc sobě - Otisky v krajině - Návrat prastarých schopností a činů - Pomoc krajině - Povaha změn - Přístup a pojetí - Výkladový slovník

Ing. Pavel Kozák je držitelem stříbrného Bludného balvanu za rok 2004. Zabývá se zkoumáním působení nevysvětlených jevů a spojitostí mezi nimi, planetou Zemí, Vesmírem a bytostmi, které jej obývají. Jeho zájem o nevysvětlené věci vznikl v materiální rovině jevů. Postupně získávané zkušenosti jej přivedly k přesvědčení, že odpovědi na otázky přesahující rámec současné vědy jsou obsaženy v duchovní oblasti a schopnosti člověka tyto odpovědi obdržet jsou často úměrné jeho duchovní úrovni.

Pracuje převážně v terénu při psychotronickém vyhledávání a zkoumání energetických fenoménů, které ovlivňovaly život prastarých kultur a byly jimi také využívány. Poznáním účelu míst a staveb takto vzniklých dochází k aspoň částečné rekonstrukci pravěké evropské filozofie druidismu a jejích praktických prostředků, týkajících se krajinných sil. Věří, že návrat k těmto velmi starým vědomostem může vést ke znovuobjevení a uplatnění čistých technologií a tedy k uchránění bytí naší planety.

(Převzato ze stránek P. Kozáka - ENERGIE KRAJINY; tam také najdete jednu kapitolu na ukázku: Čím je krajina a jak vznikla)


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

JL