Cesta blesku

Moji prarodiče měli v jednom příhraničním městě na Slovensku starý vodní mlýn (z dob Marie Terezie, z tohoto mlýna vedla podzemní chodba až na nedaleký zámek). K mlýnu patřila také zahrada s domkem. Když dědeček zemřel, začal se o zahradu. která se po rozdělení federace octla v zahraničí, starat v důchodě můj otec. Měl velmi rád toto místo a lpěl zde na každém stromě, doslova na každém keříčku. Zde pak také na podzim roku 2000 náhle zemřel. Snažili jsme se starat dál o tuto zahradu, ale z časových důvodů i kvůli vzdálenosti jsme ji nakonec prodali sousedovi, který vlastnil již dříve od dědečka zakoupený mlýn. Celé řízení však trvalo déle než jeden rok. Na podzim 2003, v době, kdy ještě zahrada nebyla jeho, do ní vyrazil na ořechy. Když se přiblížil ke starému ořechu, jehož stáří odhaduji na takových 70 - 80 let, zvedl se najednou z ničeho nic vítr. Souseda se zmocnil zvláštní pocit a zahradu radši rychle opustil. Což udělal dobře, neboť krátce poté uhodily do stromu dva silné blesky. Jeden upálil jeho největší větev a druhý nato rozštípl kmen na dvě poloviny. Silný elektrický výboj současně zničil sousedovi novou barevnou televizi a rozvod domovního zvonku. Proč si blesky vybraly za cíl starý košatý strom, když v okolí stojí vysoké objekty s hromosvodem, jako například komín sousedícího lihovaru? Asi mu otec nepřál ořechy ze zahrady, která mu ještě nepatřila...

 

KELTOMAN


Zpět k Mostu ?