Černá madona

Bývá také nazývána Černá Matka Boží. V našich zemích i jinde v Evropě jsou doloženy její sošky již před příchodem křesťanství. Podle všeho souvisí s pohanským kultem plodnosti a pravděpodobně symbolizovala Matku Zemi. Vědci dokládají její souvislost s východními vlivy a egyptskou Isis. Bývala nalézána v zemi, v kryptách a u pramenů, i v místech různých geologických anomálií. K nalezeným soškám se vážou pověsti o setrvávání na místě nálezu a nepochopitelných vraceních, pokud byla soška přenesena.

Co se týče podoby Černé Madony, je dost různorodá a záleží na době a místě vytvoření. Starší sošky jsou spíše menší a vykazují „pohanské“ rysy. Madony z křesťanského období jsou vytvořeny v duchu období svého vzniku – gotika, renesance, baroko… Obrazy jsou povětšinou mladšího data a vycházejí z předlohy např. Loretánské Panny Marie a Czenchostowské madony.

Nejznámější Černá madona na našem území je patrně z Celetné ulice, z domu U černé matky boží. Další se nacházejí např. v Českém Krumlově, Kadani (Černá Matka Boží od Svaté brány), Brně (Černá Madona Svatotomská), mnohé byly ztraceny již v dávné minulosti jako vzácná gotická Černá Madona z Roudnice vytvořená pro Václava IV.

Výskyt Černých Madon je doložen v celé Evropě – zejména v Polsku, Itálii, Španělsku, Francii, na Kanárských ostrovech, V Belgii, Anglii, Maďarsku… Nejslavnější je patrně Notre-Dame-de-sous-terre v Chartres. Podle pověsti se druidové v Chartres kdysi doslechli o proroctví, podle kterého panna porodí Spasitele. Na oslavu této zvěsti nechali vyrobit sošku ženy s dítětem ze švestkového dřeva. Sochu umístili k posvátné studni (prý u dolmenu) a začalí jí říkat Panna pod zemí. Když sem ve třetím století přišli křesťané, nazvali ji Panna, která porodí. Postavili zde první kostel a soška, která mezitím věkem zčernala, zůstala u studny, nyní v podzemní kryptě katedrály.

 

Czenchostowská madona

 

Černá Matka Boží z Celetné

 

Že je téma tmavých soch a  obrazů stále živé, dokazuje třeba malba na skle od Dany Zámečníkové z roku 1998


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

Falka