Ve stopách Velkého Bratra

Vizi totalitního a totálního šmírování lidí s využitím jiných lidí i všedepřítomné techniky nastínil George Orwell ve svém slavném románu nazvaném lakonicky 1984.

Orwell svou knihu napsal již v roce 1948, těsně po konci Hitlerovy totality a souběžně s totalitou Stalinovou. Děj se odehrává na území dnešní Velké Británie v 'daleké budoucnosti' - v roce 1984. Ta je součástí totalitního státního celku Oceánie, jedné ze tří velmocí ovládajících svět a vedoucí nesmiřitelný boj o nadvládu nad ním. Obyčejní lidé však o světě vědí jen to, co jim je filtrováno prostřednictvím masmédií řízených a ovládaných oficiální propagandou Strany. Sdělovací médium je velice důmyslné. Tok 'informací' lze sledovat na speciálních obrazovkách, které jsou skoro všude (zejména v soukromých bytech - pokud se dá o nějakém soukromí vůbec hovořit) a nelze je ovládat, ani tedy vypnout. Obrazovky ovšem umožňují informace nejen předávat, ale také je snímat. Jsou totiž zároveň důmyslnými kamerami, jejichž obraz je pod celodenním stálým dozorem Ideopolicie. Není to žádné nezákonné narušení soukromí - kdo by také hledal ochranu pod nějakými zákony v totalitním režimu. Zákony ovšem existují, ale jen pro upevnění moci - když si hlavní hrdina románu, Winston Smith, začne psát 'pouhý' deník ví, že mu hrozí vysoký trest: v lepším případě pětadvacet let v táboře nucených prací, v horším případě smrt. Samostatné myšlenky jsou nežádoucí a tudíž zakázané. Strana se stará o ovládnutí myšlení lidstva ve jménu Velkého Bratra, milovaného strážce idejí Revoluce. Jakékoliv jiné city jsou téměř zločinem a láska se redukuje v reprodukční akt zaměřený na plození potomků oddaných Straně a pracujících pro Velkého Bratra.

Nyní jsme již osmnáct let po datu z Orwellovy fantazie. A fantazie se začíná naplňovat. Trochu se změnil pohled na svět. Totalitní režimy podle pohledu z poloviny dvacátého století již neexistují nebo skoro neexistují. Čeká nás mírová budoucnost ve sjednocené Evropě, plná moderní techniky umožňující snadný a spokojený život. Nebudeme muset mít pro pohyb mezi územími bývalých států žádné pasy, nebudeme se muset doprošovat telekomunikací o přidělení telefonní linky, protože každý má toho svého mobilka stále u sebe a kde je to jen trochu možné, může posílat z počítače 'emajly'. A právě tím si opatřujeme, dobrovolně a s nadšením, svá soukromá 'šmírovátka'. Nemusí se ani naplnit vize nejděsivější - implatace sledovacích čipů, dnes již obvyklých u psů, i lidem, alespoň prozatím ne.

Na téma 'šmírování v EU' bylo řečeno spousta slov a vět. Je zajímavé, jak právě v těchto dnech příliv informací zesílil. Nebudeme jednotlivé články reprodukovat doslova, ale uvedu vám na ně odkazy spolu se stručnou anotací (názvy kapitol jsou odkazy na plné znění článků).

Velký bratr by měl šanci

Mobilní telefon prozradí o svém vlastníkovi i dosti důvěrné informace.
Víme, kde bydlíte, pracujete, kam chodíte do společnosti i s kým se stýkáte. Sledovat každodenní pohyb a zvyklosti majitele mobilního telefonu lze poměrně jednoduše. Není zapotřebí ani služeb detektivní kanceláře.

... Největší příležitost k možnému sledování občanů dávají zdánlivě nevinné mobilní telefony. Jejich skrytá moc spočívá v masovém rozšíření této komunikační ˝hračičky˝.
... Jak lze sledovat člověka, který používá mobilní telefon? ... Telefonní přístroj automaticky vyhledává stanici s nejsilnějším signálem, tedy většinou nejbližší vysílač a přijímač.
... systému je dost přesně jasné, kde se fyzicky nacházíme. Údaje o provozu sítě si operátor archivuje. V praxi to znamená, že je možné u každého účastníka mobilní sítě zpětně vypsat seznam všech základnových stanic, se kterými se jeho přístroj v jakýkoliv den spojil. Z tohoto seznamu již snadno odvodíme údaje o pohybu určitého majitele mobilního telefonu v konkrétním dni.
... na požadavek sítě změří telefon úroveň signálu ze všech dostupných základnových stanic v daném místě. Triangulací pak lze odvodit místo, kde se právě majitel mobilu nachází. Přesnost zaměření samozřejmě závisí na hustotě základnových stanic v daném místě; běžně se však dosahuje tolerance řádově v desítkách metrů, v hustě pokrytých oblastech to může být dokonce i v metrech.
... V zásadě tedy musí každý majitel zapnutého mobilního telefonu počítat s tím, že může být v každou chvíli zaměřen a ˝odhalen˝.
Nebudeme příliš přehánět, když řekneme, že v této chvíli je o každém z nás k dispozici několikaletá historie našeho pohybu po světě.
... jedno dlouholeté manželství se rozpadlo z velmi kuriózního důvodu: kamarád podváděného manžela pracoval jako správce sítě jednoho mobilního operátora.

Mobilní telefon zanechává nesmazatelnou stopu

... Majitel mobilního telefonu nemusí svůj přístroj celé dny vůbec použít. Stačí být na příjmu - telefon se totiž neustále a zcela automaticky spojuje s nejbližší stanicí v telekomunikační síti, neboť právě to mu zajistí kvalitní signál pro případ hovoru. Zároveň tak ovšem vytváří naši nesmazatelnou stopu. Pokud vyhodnotíme data majitele mobilního telefonu v delším období, můžeme si domyslet i jeho obvyklé chování a zvyky...

Policie v EU bude sledovat telefonáty a e-maily

Pohyb podezřelých osob budou vyšetřovatelé znát díky záznamům spojení mobilních telefonů s vysílač.
... Díky zákonu, který ve čtvrtek schválil Evropský parlament, budou moci odposlouchávat telefonáty či monitorovat soukromé údaje na internetu. Policie bude tak schopná získat úplný obraz o veškeré telefonické či internetové komunikaci sledované osoby včetně toho, s kým a kdy si telefonovala či elektronicky dopisovala a které internetové stránky navštívila. Legislativu musejí ještě schválit vlády všech 15 členských zemí. ...

TOTALITNÍ REŽIM? Posměváčkům tuhne úsměv na rtech

Evropská unie chce číst všechny emaily a analyzovat všechny telefonní výpisy.
Miliony osobních emailů, množství dalších internetových informací a záznamy o telefonních hovorech mají být v Evropské unii zpřístupněny policii a zpravodajským službám. Kritikové to odmítají jako nesmírně alarmující rozšíření policejních pravomocí nad soukromými informacemi občanů. Plány, které připravuje Europol, instituce Evropské unie odpovědná za polici a špionážní služby, obsahují návrhy, aby telekomunikační a internetové podniky byly povinny skladovat obrovské množství informací - včetně podrobností o návštěvách internetových chatovacích skupin, včetně informací o hovorech uskutečněných prostřednictvím mobilních telefonů a včetně odeslaných textových zpráv. Týdeník Observer zjistil, že Evropská unie nyní připravuje 'společné předpisy' ohledně skladování komunikačních dat, které bude povinné dodržovat ve všech členských zemích. 'Je charakteristické, že takové zásadní změny ohledně přístupu státu k soukromým informacím občanů jsou připravovány v tajnosti,' konstatoval Ian Brown, ředitel Foundation for Information Policy Research. Poukázal na to, že systém neobsahuje dostatečné záruky, že nebude zneužíváno.

Spoustu zajímavých myšlenek na toto téma můžete také najít na stránkách Jak funguje svět - třeba v sekci Hračky Velkého Bratra.

JL