Vánoční "boj o lípu"

Lucernou, tou vám paní kněžno posvítím, ale té lípy se nevzdám. Je našeho rodu od nepaměti, rostla staletí a jak by mohla padnout její koruna, kde ptactvo nocuje a zpívá...

Zde sice nejde o opravdové lípy; ale další kácení stromů v Tylově ulici v Brandýse nad Labem, které u spousty lidí budí odpor, jenž mlynáře z Jiráskovy Lucerny nepřipomíná jen tak náhodou.

Stromy Prunus Accolade (višeň chloupkatá), o které v Tylově ulici jde, jsou okrasné višně - křížence mezi Prunus Sargentii a Prunus Subhirtella. Přestože systémově jde o okrasnou višeň, lze tyto stromy formálně řadit k sakurám, neboť toto jméno je u nás spojováno se všemi okrasnými třešněmi, jež nám zjara nabízejí záplavu květů různých barev.

Před časem - v roce 2007 - jsem na těchto stránkách zveřejnil článek Růžová rána barbarsky pohřbily motorové pily. Jednalo se o nesmyslnou likvidaci sakur v Tylově ulici v Brandýse nad Labem. Nesmyslnou ... z pohledu normálního člověka, co má rád přírodu a také to, když se lidské osídlení mísí s přírodou přirozeně a nestává se pro své obyvatele novodobým vězením. Samozřejmě jsou tu i jiné názory - těch, kdo kácení nařizují, kdo je provádějí a také těch, co preferují cokoliv, jen ne sepjetí s přírodou, ze které člověk vzešel.

Obrázky z Tylovy ulice shromažďuji již tucet let. Kvetoucí stromy obsypané růžovými květy byly jedním z prvních objektů, které jsem v roce 2001 zkoušel fotografovat digitálním fotoaparátem. Tehdy ještě ulice na jaře připomínala něžnou růžovou kytici a stromy byly po obou jejích stranách. Níže uvedený snímek vlevo je z roku 2006, kdy jednotlivé stromy již začaly mizet, zejména po pravé straně. Pak ale nadešel ten černý únorový den roku 2007, kdy byla naráz zlikvidována snad polovina dosud zachovaných stromů. A že to byly stromy zdravé a silné, to vidíte na detailech jejich pařezů v odkazovaném článku. Nemohu to dokázat, ale prostě mám dojem, že někomu šlo o to dřevo. "Odborníci" ale zaveleli, že to jsou stromy staré a nemocné - a co si na nich vezmete. Pak se znovu kácelo jen tu a tam - ale vždy ty nejhezčí stromy s nejsilnějšími kmeny ... proč asi?

Druhý snímek je v kontrastu s tím růžovým - jako kdyby svou chmurnou atmosférou předznamenával osud celé bývalé výsadby. Jednoho večera těsně před Vánoci 2012 se v ulici objevily jakési nestvůrné krtiny ...

 

 

... a další den se obraz zkázy objevil v celé své hrůze. Úžasný vánoční dárek. Trojice drobnokvětých menších sakur na rohu ulic Tylova a Škroupova byla doslova zohavena. Tohle musel dělat někdo, komu se dá říkat všemi možnými názvy, jen ne člověk. Těsně vedle kmenu živého a relativně zdravého stromu byly vyvrtány jámy, bez ohledu na kořeny stromu stávajícího - do jam vysazeny kultivary jeřábu - a překážející část korun sakur byla prostě odřezána, aby nepřekážela. Je to zvěrstvo, které na snímku ani tak nevypadá, ale ve skutečnosti by vehnalo do očí slzy bolesti.

 

 

A totéž v mnoha případech o kus výš a o kus níže. Snažili jsme se na Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem zjistit jak a proč se tohle děje. Prostě existuje plán, kde jsou některé stromy určeny k likvidaci, jiné ponechat prozatím a pár jich dostalo zatím milost. O důvodech, které stromy se mají likvidovat a jiné ne se lze jen dohadovat. Osoba zodpovědná za kácení v roce 2007 již na MěÚ prý nepracuje.

 

 

V plánu je podchycen každý strom a má kolem sebe kolečko vyvedené jednou z barev - jedna znamená milost, druhá smrt, třetí odklad. Před časem sem kdosi prosadil výsadbu těch jeřábů, co se objevily i v nové výsadbě. Co na tom, že jsou to stromy nijak zvláště vzhledné a větší část jich za těch pár let uhynula. Původně byly osazeny obě strany ulice, ale nově vysazené stromky po celé jedné straně po čase zcela zmizely. Důvodem té prasácké výsadby nového stromu ke stromu stávajícímu i za cenu jeho zohavení je prý to, že když se nový strom neujme, zůstane tam zatím ten starý. Zřejmě se o to vše starají odborníci, co ani neumí pořádně strom vysadit, když se takhle jistí.

Nová výsadba jsou stromy Sorbus thuringiaca  (jeřáb duryňský) pocházející z čeledi jabloňovitých a rodu jeřáb. Dorůstají 7 metrů výšky a 4 metrů šířky. V mládí mají úzce sloupovitou korunu, která se v dospělosti rozšiíří na soudečkovitý tvar. Kvete drobnými bílými květy v květnu až červnu. Plody jsou malé červené malvičky. Dřevině vyhovují v podstatě běžné půdní typy, ale musí být dobře propustné, lepší je pod ně dávat ještě drenáž. Toleruje horka, mrazy, městské znečištění.

Bohužel, nelze říci, že by se jim u nás nějak dařilo. Několik původně vysazených stromků uschlo, a ty přežívající ... nic moc.

 

 

Nejstrašnější na tom všem je to, že mnozí lidé o stromy v ulicích vůbec nestojí, ba dokonce jim vyloženě vadí. Člověk by myslel, že takové počínání, jakého jsme tu svědky, vzbudí bouři nevole. Opak je pravdou. Dýchat však každý chce a přitom si nespočítá, o kolik kyslíku ho likvidace každého stromu ochudí. Uvádí se, že vzrostlý strom dokáže vytvořit tolik kyslíku, kolik potřebuje k životu 10 lidí a odpaří za den kolem 400 litrů vody.

Dobrovolně jsme se vzdali kvalitních přírodních potravin výměnou za hnusy servírované nám v "řetězcích". Na poli se místo plodin k obživě pěstují suroviny pro výrobu "bio" paliv, jinde se roztahují sluneční kolektory a kolem měst  zase jako nestvůrné kravince pleskly do krajiny neforemné krabice různých skladů a logistických center. Bude se snad za chvíli kromě balené vody k dostání v "marketech" i vzduch v tlakových láhvích? Asi ano, když zlikvidujeme stromy, ty plíce naší Země.

Ono to začíná takovýmto "drobným" kácením - ale strom ke stromu ...

 

 

Po osobních intervencích na  MěÚ v Brandýse jsme obdrželi následující zprávu od paní místostarostky:

... děkuji za informaci a za zájem, který máte o zeleň tvořící atmosféru Vaší ulice. Ihned jsem se spojila s firmou, která má na starosti údržbu zeleně a mohu Vám sdělit aktuální stav i budoucí záměr. Drobnokvěté sakury byl ošetřeny a rozhodně není v plánu jejich kácení. Dosadba dalších stromů je plánována tak, aby obě dřeviny rostly společně.

Mgr. Nina Nováková
místostarostka města

No, snad tedy zbývajícím stromům nebezpečí nehrozí - alespoň bezprostředně. Bereme paní místostarostku za slovo. Ovšem ... říkat tomu zásahu "odborné ošetření" ... to mi nějak nejde na rozum. Prostě se vzala motorová pila a během pár vteřin se ufikly překážející větve. Ani ty řezné rány nikdo neošetřil. Jak stromy vypadají, to vidíte na obrázcích. A jestli odborná firma považuje za normální sázet dvojice stromů tak, že mezi jejich kmeny je pár decimetrů ... pak jsou to opravdu na slovo vzatí odborníci. Na cokoliv, jen ne na zahradnické práce.

Je tu ale ještě jedna podivná okolnost - plán obnovy uličních stromořadí v Brandýse nad Labem. Na obrázku si všimněte legendy s použitou symbolikou.

 

 

A nyní se podívejme přímo do plánu. Drobnokvěté "ošetřené" sakury, jejichž kácení tedy není v plánu, jsou označeny čísly 13, 14 a 15. třináctka je ten neš'tastný strom ze druhé trojice obrázků shora, co mu uřezali kvůli tomu vysazenému jeřábu půlku koruny.

 

 

K plánu je také popis jednotlivých stromů. Stromy 17, 16, 14 a 13 jsou v uvedeném pořadí na druhém obrázku shora, hned vedle toho snímku kvetoucího stromořadí.

 

 

Takže zohyzděný strom č. 13 měl údajně polovinu koruny odumřelou a má být pokácen. Ve skutečnosti byla uschlá jedna dílčí větev, a ta ještě vyrůstala ze zachovalé části koruny. Jinak tento strom minulé jaro kvetl a až do konce vegetační doby byl celý olistěn. že uřezané větve byly živé se může každý přesvědčit na řezných plochách.

Také strom č. 16 je údajně prosychající a odumírající, určený ke kácení. Pravda je, že vloni také on celý kvetl a nebylo na něm pranic proschlého.

Oba stromy, jak č.13, tak č.16 mají nyní, v lednu 2013, na všech větvích pupeny naznačující, že pokud nepřijde někdo s pilou a neukončí jejich život, opět rozkvetou a olistí se jako vloni. Úplně stejný strom č. 14 (uprostřed) je ovšem označen jako "bez poškození". Má být na něm provedeno RU (řez udržovací) a OS (ořez suchých větví). Stejně tak na velkém stromě č.17. Likvidují se tedy stromy jen proto, aby se vykázala nějaká činnost?

Mlynář v Jiráskově Lucerně ve svém boji o lípu zvítězil - jak dopadne boj s takovýmito větrnými mlýny? Postav dům, zasaď strom ... domů se staví v poslední době tolik, že pod nimi mizí  krajina. Ale sázení stromů bohužel není tak lukrativní džob. Jenže - co budou lidé v těch postavených domech dýchat, když na světě nebudou stromy? Doufejme tedy, že údaje v plánu jsou zastaralé a že výše uvedená slova paní místostarostky platí.

Dozvěděli jsme se - a dokonce i osobně doslechli - že spoustě lidí stromy prostě vadí. A důvod?

Tak z toho všeho je člověku smutno a padá na něj beznaděj. Jak může lidstvo žít s takovým přístupek k přírodě, ze které jsme všichni vzešli? A to ještě není všechno. V Brandýse byla dokončována jedna z nových ulic, v takové té satelitní zástavbě. Obyvatelům bylo nabízeno, že jim tam město po stranách ulice udělá travnaté plochy osazené stromy. Tato nabídka byla striktně odmítnuta s tím, že si lidé přejí parkovací plochy.

Lidé bohužel dávají  přednost automobilům svět zamořujícím a kyslík likvidujícími před stromy vzduch čistícími a kyslík vyrábějícími.

Lze si spočítat, že běžný automobil se spotřebou kolem 7 litrů benzínu na 100 km  spálí na ujetí 1 km kromě 50 gramů benzínu také okolo 90 litrů kyslíku. Dospělý člověk při průměrné zátěži takové množství kyslíku spotřebuje za zhruba 6 hodin. Otevírá se tu velký prostor k úvahám, ne?


Vlk Samotář

Zpět na stránky Zelených přátel ...

Zpět k Mostu ?