Divnej les

Několik set metrů od nádražíčka v Kostelci nad Labem, vlevo od trati směrem na Brandýs nad Labem, roste divnej les. Viděl jsem ho tam jednou z vlaku a nedá mi, abych se k němu čas od času nevracel. On je to spíš malý remízek, ale to nevadí. Co je na něm neobvyklého?

Zimní pohled

Vidíte ty stromy vlevo? To je on. Pozoruhodné na tom je, že ani jeden strom tu neroste rovně.

letní pohled

Dalo by se říci, že stromy se přizpůsobily směru vanoucích větrů. Ale proč je tedy ten hájek vpravo zcela rovný?

Stromy nad potokem

Při okraji se stromy sklánějí nad malým potůčkem tak, že je div, že se vlastní vahou nevylomí.

Detail šikmých stromů

Tady vidíte detail. To šikmé nejsou větve, ale doopravdy celé stromy. Člověku se z toho až točí hlava.

Uvnitř lesa

A co teprve uvnitř. Jeden strom si roste tak, druhý opačně.

Chaos ...

Sklánějí se na všechny strany - ani jeden však není rovný.

Jako obilí v kruzích ...

Ty stromy by měly být snad zlomené, ale vypadají spíš tak, jako by je někdo v celém průměru ohnul.

Ohyb v detailu

A tady vidíte ohyb jiného stromu v detailu, přímo u země. Vypadá to jako kloub veliké řadicí páky.

Co ty stromy přimělo k tomu, že rostou zrovna takhle? Je tu nějaká anomálie zemské kůry nebo snad anomálie gravitační? Chybí vám snímek autora, jak chodí v pětačtyřicetistupňovém úhlu k zemi, že. Ale mohu říci, že ač jsem se poctivě snažil - nešlo mi to. Asi nemám ty správné kořeny.

Jaká jiná síla by tu mohla působit, než pravidelně vanoucí větry? Ale hájek nestojí na hřebeni terénní vlny, spíše je trochu utopený pod průměrem okoli - teče tu sice malinký potůček, ale i on za ta tisíciletí vytvořil mělké údolíčko. A pak - proč o pár metrů dál, v úplně stejné terénní konfiguraci, rostou stromy tak, jak bývá jejich zvykem - 'jako jedle'?

Celkový pohled

Nejpodivnější je celkový pohled. Snad citlivější jedinci budou mít konkrétnější vize, mně to připadá, jako by sklon stromů vytvářel jakousi fontánu - nebo je tam nějaký energetický vír, který stromy modeluje do tvaru, jaký mají? Pravda, trochu mě tam pak vždycky bolela hlava...

V době vegetace neprojdete ...

Snímek při zapadajícím Slunci ze 17.5. Bylinné patro a křoviska téměř znemožňují pohyb, jako kdyby bránily vetřelci ve vstupu.

Pohled do korun

Stromy se proplétají i při pohledu do korun; člověku se z toho až točí hlava. Záběr je pořízen přibližně uprostřed hájku.

 

JL

Zpět k Mostu ?