Tři kaštany pro zdraví

Zdalipak znáte kouzla s kaštany? Říkáte že ne? Je to jednoduché – tři kaštany vás ochrání před lehkomyslností, tři kaštany pod polštářem vám zaručí zdraví a vyrovnanost. Kaštan nošený při sobě a zabalený v bankovce přináší peníze a úspěch. Samotný kaštan se nosí při sobě jako ochrana proti revmatismu, zánětům kloubů, bolesti zad a rýmě. Dříve se také věřilo, že léčí neplodnost. Lidé dodnes nosí kaštánky v kabelkách, kapsách, zkrátka při sobě - je to hodně vžité kouzlíčko a lidé jim opravdu věří.

Kaštan je stromem přinášející zdraví, přinese zdraví někdo jemu? Podívali jste se někdo vzhůru do jeho koruny - letos, loni či předloni? Určitě byste viděli, jak pláče a trpí. Tolik nám tyto stromy dávaly a teď pod nimi projdete a ani nezvednete hlavy. Přijde někdo sám s hráběmi na podzim nebo brzy z jara, aby shrabal jejich nemocné listí, protože to je jediná obrana, proti škůdci, který přezimuje v jeho listech? A přitom škůdce, klíněnka jírovcová, je rok od roku silnější a šíří se i po dalších stromech, kde se přizpůsobuje, který další strom napadne tak nenápadně a pak se rozšíří s takovou agresí jako u kaštanů? A kdo ví, jak dlouho kaštany dokáží žít bez tak životně důležitých věcí jako je fotosyntéza? To je otázka času…

Bude-li vás problém s klíněnkou jírovcovou zajímat, podívejte se na stránku Ochrana jírovce maďalu (kaštanu koňského) a jiných dřevin před klíněnkou jírovcovou; najdete tam víc informací.

Na ukázku si uveďme část článku

Druh Cameraria ohridella je novým škůdcem jírovců, kříženců jírovců s pávií amerického původu, javorů a dalších dřevin v Evropě.

Klíněnku jírovcovou objevil DESCHKA a DIMIC’ v roce 1984 u Ohridského jezera v Makedonii. Původ a způsob, jakým se klíněnka jírovcová dostala do Makedonie, není znám; je to zřejmě cizí druh, zavlečený z jiného kontinentu, který se na jírovec maďalu – kaštan koňský adaptoval. Vzhledem k zatím nedostatečnému vědeckému zpracování tohoto rodu to nelze přesně říci.

V roce 1997 klíněnka napadla jírovce na většině území České republiky. Již během července a srpna se na některých porostech projevilo odumírání většiny listové plochy a opad listů. Narozdíl od dubů a jiných listnatých dřevin, které trpí běžně holožíry od housenek a obrážejí do 14 dnů, toto se u jírovců neděje. Defoliovaným kaštanům raší opět nové listy cca ve 2 % případů až začátkem září, některé přitom současně kvetou. Tento jev stromy značně vysiluje.

Klíněnka jírovcová je drobný, okrově hnědý motýlek s bílou kresbou na křídlech, délky se složenými křídly cca 4 mm a v rozpětí křídel cca 7 mm.

Přezimuje ve stadiu cca 3–4 mm dlouhé, tmavohnědé kukly uvnitř listu mezi jeho pokožkami, většina jedinců si zde zapřádá útvar podobný kokonu. Během zimního období mortalita kukel ve spadaném listí každým měsícem narůstá, až dosáhne na konci března cca 50 %. Přesto, že takováto úmrtnost snižuje stavy škůdce, není dostatečná na to, aby jej potlačila. Avšak u listů poškozených např. pečlivým shrabováním dosahuje mortalita až 99 %.

Důležitou fází boje proti klíněnce je tedy shrabování listí na podzim, ale zejména na jaře, nejpozději do 10. dubna, kdy se začínají líhnout první klíněnky jarní generace. Počátek líhnutí se však může lišit až o několik dní vzhledem k různému nástupu jarních teplot.

Klíněnka jírovcová u nás žije téměř výhradně na jírovci maďalu – kaštanu koňském. Dále se vyskytuje na kříženci jírovce maďalu s pavií amerického původu. V sezónách 1997 a 1998 nebyli napadeni kříženci první jarní generací vůbec, druhou generací jen výjímečně a masově na ně byla kladena vajíčka až letními generacemi. Na listech byla však patrná vysoká úmrtnost larev (přes 90 %) v nejranějších vzrůstových stupních. Výskyt škůdce byl zaznamenán i na jiných dřevinách (např. javoru).

Napadený strom

Mladý kaštan neochrání před klíněnkou ani relativně zdravé podhůří Orlických hor (snímek pořízen poblíž Žamberka).

Je teprve začátek srpna ...

Na pakrkovišti u zámku Hrádek u Nechanic je již na pohled podzim, přestože je teprve začátek srpna.

Ani kaplička kaštany neochránila ...

Ani kaplička v polích neochránila tři statné kaštany před jejich nepřítelem.

Karlova koruna - zámecký park

Karlova koruna - nakažený kaštan v zámeckém parku.

Listí ztrácí chlorofyl

Listí je zkroucené, ztrácí chlorofyl a přestává plnit svou funkci.

Napadené listí je třeba zničit

Nákaza pro příští rok se skrývá v opadaných listech. Pomozte ji zničit...


Vlk