Proč tento most?

Přemýšlel jsem o obrázku mostu na titulní stránku. Nakonec zvítězil ten, co tam je. Mohl by tam být most okázalejší, strašidelný nebo bůhvíjak zajímavý. Jenže já myslím, že do Říše snů vede právě takovýto nenápadný mostek, kolem kterýho chodí tisíce lidí a nevšimnou si ho a skoro nikoho ani nenapadne se podívat, co je na druhý straně. Ke své škodě.

A já tyhle šumavské mostky mám totiž hrozně moc rád. Vedou totiž většinou Nikam. Jsou pozůstatkem dob, kdy krajina kolem byla osídlená a vedly přes ně cesty do vesnic, na pole a tak. Teď je na druhé straně většinou les a bývalou cestu tam lze jen tušit. A to podněcuje obrazotvornost a fantazii, kam asi ta cesta vedla, kdo kolem ní žil ... a co by tam, na druhé straně, mohlo být.

Zkuste si ten most přejít. Vlastně to není most, spíš mostek a k jeho zdolání stačí pár kroků. Nemusíte ani kvůli tomu nikam jezdit; prostě zavřete oči a představte si šumění vody a hrubé kamenné kvádry pod nohama. Co bude na druhé straně, to záleží jen na vás a na vašem skoro zapomenutém umění snít. Může tam na vás čekat něžná dlouhovlasá dívka s vlídnýma očima nebo pohádkový princ. Vezmou vás za ruku a odvedou s sebou do snové říše. Může tam ale také číhat nejstrašnější přízrak, jaký si lze představit. Záleží jen na čistotě myšlenek, se kterými most překročíte.

Šťastnou cestu do Říše snů ...
Vlk Samotář    (JL)

A pamatujte:

Smyslem lidského života
NENÍ
plnit cizí peněženky !!!

 

Poznámka zprávičky uváděné na titulní stránce jsou anotacemi článků zveřejněných na jiných serverech, na které je z nich odkazováno. Jejich obsah není vytvářen v Říši snů a provozovatel stránek se s jejich obsahem nemusí ztotožňovat a uvádí jej jen pro zajímavost ...