Narození Páně

Panna dnes porodila toho,
který je nad veškerým bytím,
a země nabízí jeskyni tomu,
k němuž se nikdo nemůže
přiblížit.

 

 

Andělé s pastýři pějí chválu
a mágové cestují s hvězdou,
neboť pro nás se narodilo
děťátko, Bůh odvěký…

 

 

Betlém otevřel Ráj,
pojďte se na něj podívat;
nalezli jsme potěšení
v tajemství, pojďme přijmout
radost Ráje v jeskyni…

Pospěšme na ono místo, kde se
narodilo
děťátko, Bůh odvěký…

Králové Východu hledají tvou
tvář
a bohatí mezi lidmi žebrají,
aby tě směli spatřit,
neboť vpravdě jsou tvým lidem
ti, kteří tě poznali jako
děťátko, Boha odvěkého.

 

 


VEZA

zpět na stránky Poezie

 

Zpět k Mostu ?