Bohdanu Kopeckému

(Z poezie Jany Vesuvanky XCIV.)

 

 

obyčejné jméno muže
hledajícího tam
kde druzí odvraceli tvář
v krajině mostecké, rozryté
a sotva dýchající
jež vydává svůj poklad

Ožívá paleta barev
země utrápená
dostává na plátnech
novou tvář
krčí se vesničky
uprostřed hald

Časy se mění
nucený návrat
do rodného města
tvůrčí jiskra vyhasíná

A přece malíř hledá
sní o dalekých ostrovech
jež mají v sobě
jiný tvůrčí žár
skrytý v jejich nitru

Uskutečnil svůj sen
daleko v Pacifiku
kde ohnivá řeka
mění se v kamení
chmurných odstínů
a tajemných tvarů -
v syrovou zemi
zaslíbenou pro život

Ožívá inspirace
rodí se obrazy
provazců čediče -
lávová pole bohyně Pelé

---

Na severu Čech
se krajina probouzí
a dostává veselejší tvář
Škoda jen, že malíř
už žádný obraz nenamaluje ...  

 

Bohdan Kopecký, malíř (narodil se 23. 8. 1928 v Litomyšli, zemřel 22. 10. 2010 v Litomyšli) Hlavní inspirací jeho tvorby byla mostecká krajina s uhelnými doly a haldami, později sopečné krajiny - zejména ostrovy (Lanzarote, Hawai).

 

 

Podzim nad oprámem, olej, kartón, 65,5 x 100,3 cm, 1955

 

Oprám je zatopená důlní jáma. Vzniká propadem vytěženého hlubinného dolu nebo zatopením jámy vzniklé povrchovou těžbou

 

 

Obrázky z archívu autorky


 

zpět na stránky Poezie

 

Zpět k Mostu ?