Skála na Milé

(Z poezie Jany Vesuvanky XCIII.)

 

 

Strmí do výšky, tichá
ve vzpomínkách
na dobu svého zrození
kdy byla ještě žhavou řekou

Chladem proměněna
v kámen se slzami
drobných krystalků olivínu
Společníkem stal se čas
oděl ji do barev
a trochu přitesal

Nezůstala sama
prostřela lišejníkům
a dalším semínkům života   ...

 

Osamělý vrch Milá s nadmořskou výškou 510 m se nachází v jihozápadní (lounské) části Českého středohoří. Je tvořena čedičem (olivinický nefelinit). Tak jako na všech ostatních čedičových kopcích na Lounsku, se i zde setkáme s velmi bohatou různorodou vegetací - teplomilnou květenou (například hlaváček jarní, koniklec luční český, bělozářka liliovitá, kozinec bezlodyžný, violka brunátná…), s druhy stepních trav, skalní vegetací, ale i s keři a stromy. Ze stromů převažují duby. Rostlinná společenství jsou rozmístěna podle polohy vzhledem ke slunci a závisí i na samotném povrchu kopce. Zaujme nás i bohatá fauna, zejména motýlí (otakárek fenyklový a ovocný, babočka bodláková a další druhy baboček, několik druhů modrásků, hnědásci, okáč metlicový a vzácný okáč skalní, přástevník kostivalový...).Naší pozornosti se mohou těšit i brouci - zejména tesaříci, jichž bylo zjištěno přes 60 druhů.Z ptáků zde hnízdí například dudek chocholatý, holub doupňák, bělořit šedý, strnad zahradní, pěnice vlašská, slavík obecný...

 

Obrázek autorky


 

zpět na stránky Poezie

 

Zpět k Mostu ?