Josefu Myslivečkovi

(Z poezie Jany Vesuvanky XCI.)

 

 

Otáčí se mlýnské kolo
a v jeho klapání
slyší muziku
Naslouchá
studuje a píše
mlynářský mistr
symfonie měsícům

 

Cesta posetá
notami a pílí
vede do země
zaslíbené
do Benátek
a dál na jih
kde královnou
se stala opera

 

Il Belleferonte
zazářila jako hvězda
seveřanovi tleská
celá Neapol
Rodí se další jásavé tóny
a sláva božského Čecha
se rozlévá po zemi italské

 

Osudný den,
kdy splašil se kůň
kočár převržen
a rána nezhojena
zohyzdila tvář
Bolest umělce
zapsána v tónech
Armidy
Zklamaná Neapol
netleská

 

Osiřel houslový klíč
a s ním i osnova
V slzách se ztrácí
město pod Vesuvem.
Smutně zní podkovy koní
po dlažbě kamenné
co vede do Říma
kde otevře náruč bída
a zapomnění

 

Tvá hudba, il divino Boemo
zapomenuta nebude  ...

 

Hudební skladatel Josef Mysliveček se narodil 9. března 1737 v Praze, zemřel 4. února 1781 v Římě. V Itálii se proslavil svými operami i dalšími skladbami natolik, že byl nazýván "il divino Boemo" - božský Čech..

 

 

Obrázek z archívu autorky


 

zpět na stránky Poezie

 

Zpět k Mostu ?