Dub a člověk

Strom je krátké slovo, z něhož je patrný majestát, který strmí do výše. A takovým opravdovým majestátem mezi stromy v našich zeměpisných šířkách je dub.

Tento strom vždy podněcoval fantazii lidí mnohem více než kterýkoliv jiný. Většina národů považovala dub za nejkrásnější strom, k němuž měla posvátnou úctu. Latinský výraz "Quercus" je odvozen z keltských slov "quer" - krásný a "cuez" strom.

Keltští druidové vykonávali pod duby náboženské obřady a meditace. I jiné národy zasvětily dub svým nejvyšším bohům - Řekové hromovládnému Diovi, Germáni Thorovi a staří Slované bohu blesku Perunovi.

Dub působí zvlášť mocným dojmem v bouři, kdy na pozadí těžkých mračen a v záři blesků vzdoruje náporu větru. Ze všech stromů právě dub bývá nejčastěji zasažen bleskem, ale tento zásah jej nezlomí... Dub je pro člověka, který se cítí nešťastný, povzbuzením do života, je to strom, který rozdává radost, naději a lásku...

A já vám všem přeji hodně radosti, štěstí, lásky a zdraví nejen o Vánocích, ale i v nastávajícím novém roce 2011.

Jana Vesuvanka

 

Ilustrace autorky


 

zpět na stránky Poezie

 

Zpět k Mostu ?