Čekání na příchod

Vytvořil Amairgil

Ubylo nám světlo životodárné,
a třikrát nesmrtelné Slunce,
druhdy tak jasné, pálivé, žárné,
nevztahlo k nám své horké ruce.
Však s nadějí ve tváři ošlehané,
čekáme na tvé zrození náš Pane,
jsi naše Světlo námi všemi uctívané,
Mabone, synu Mořské Matky zvané,
Maran Atha, pro božské dítě již ...
     ...  jesle jsou rozestlané ...

 


Amairgil

zpět na stránky Poezie

 

Zpět k Mostu ?