Lidé s napojením na Zdeňka Bakalu, Karla Janečka a George Sorose chystají masivní úder na alternativní média a Tomia Okamuru

Také tento článek byl převzat ze stránek Quintus Sertorius proto, že obvyklá adresa  http://www.quintus-sertorius.net/ je momentálně nedostupná a stránka je označená jako  expirovaná doména. Dostupnou však zůstala (náhradní?) adresa https://quintus-sertorius.webnode.cz/, ze které je tento článek převzat pro případ, že by i tato byla blokována.   Vlk Samotář


 

Lidé s napojením na Zdeňka Bakalu, Karla Janečka a George Sorose chystají spuštění největšího pro-amerického serveru v ČR! Redakce bude složena z bývalých zaměstnanců Bakalovy Economie a České televize, v pozadí stojí lidé a firmy napojené na cínovecké lithium. Zmapovali jsme největší maskírovku na poli informační války tohoto roku!

Redakce AE News přináší exkluzivní informace o chystaném projektu a bombě na mediální scéně v České republice. Slovenský fiat-alternativní Denník N, který sehrál ústřední mediální roli v neúspěšném pokusu o státní převrat na Slovensku a svržení vlády Roberta Fica v pozadí zjevně zmanipulované, tragické a dosud nevyřešené kauzy vraždy novináře Jána Kuciaka, se chystá expandovat na český mediální trh [1].

Naše redakce však zjistila, že za novým plánovaným časopisem, který podle informací by měl vycházet pouze v digitální podobě, stojí ve skutečnosti lidé a kapitál, který je napojený na stejné mediální struktury, které dlouhodobě operují v ČR a na Slovensku s cílem ovlivňování vrcholných politických procesů ve prospěch posilování tzv. trans-atlantických vazeb. Nový deník, který by měl v ČR začít vycházet na podzim a jeho název zatím nebyl určen, totiž podle jmen v realizačním týmu už dopředu naznačuje, že Američané se pokusí zkopírovat zkušenosti ze Slovenska do českého politického prostoru a využijí k tomu známé a nejtěžší kádrové kalibry, které mají k dispozici.

Šéfredaktorem nového serveru bude pravá ruka Zdeňka Bakaly, bývalý šéfredaktor Bakalova serveru Aktualne.cz Pavel Tomášek. Letos v březnu skončil u Bakaly “dohodou” [2] a obratem ruky začal chystat rozjezd nového zpravodajského portálu, ve kterém má převzít roli šéfredaktora. To není náhoda. Podle slovenského Denníku N bude rozjezd nového portálu financovat skupina lidí a investorů okolo českého Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ). Než se dostaneme k lidem z tohoto fondu, uvedeme si výčet projektů, které tento nadační fond v minulosti finančně podpořil a zadotoval [3], abychom nezůstali na pochybách, o jaký typ kapitálu se jedná a kdo ve skutečnosti za tímto fondem stojí. Název fondu vás nesmí zmást, protože o nějaké nezávislosti žurnalistiky tady nemůže být ani řeč. Seznam recipientů jednotlivých dotací vykresluje zcela jasně, s kým vlastně máme tu čest.

Nový zpravodajský portál zafinancují lidé z okolí Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. No to bude síla, když se podíváte, co a koho tento fond sponzoruje dnes

Hlídací pes, fiat-alternativní server zaměřený výrazně proti Andreji Babišovi a proti tzv. alternativě v ČR, dostal od nadace dotaci ve výši 150,000 Kč v období od června do listopadu 2017. Tedy v rozhodném období před parlamentními volbami v ČR. Pokud si vyjedete články z Hlídacího psa z té doby, spatříte baráž a nekonečnou smyčku článků proti Andreji Babišovi na jedné straně a proti alternativě (podporující Miloše Zemana) na straně druhé. Peníze šly na program Zakázky – věc veřejná.

Americká neziskovka, její česká divize, Transparency International, získala v období od července do prosince loňského roku dotaci ve výši také 150,000 Kč na program Zvýšení povědomí o praxi ve vypisování veřejných zakázek v ČR.

České centrum pro investigativní žurnalistiku získalo od nadace od ledna do srpna 2017 celkem 238,000 Kč na program s názvem: “Ruská pračka na peníze”. V popisu je dále k tomu uvedeno: “České centrum pro investigativní žurnalistiku (CCIZ) pod vedením Pavly Holcové rozkrývalo roli České republiky a Slovenska ve vyvádění peněz pocházejících z ruského organizovaného zločinu. Tým CCIZ přispělo k postupnému ozřejmení vlastnických struktur firem, které se na tomto procesu podílejí, a zmapovalo jejich napojení na politiku.

V rámci projektu se dále zaměřilo na analyzování struktury nezákonných praktik ruské finanční správy a policie, na které před svou smrtí upozornil Sergej Magnitskij. V hledáčku organizace byla také Evropsko-ruská banka a První česko-ruská banka. Obě instituce se dlouhodobě podílejí na financování kontroverzních osob a obchodů.” Právě Pavla Holcová v poslední době byla v mediální pozornosti kvůli výslechu na Slovensku, kde jí slovenská policie zabavila telefon, protože novinářka byla dříve v kontaktu se zavražděným Jánem Kuciakem. A právě její projekt dostal dotaci od tohoto fondu.

Nadace sponzoruje český klon Antify, bývalou novinářku iDnesu, Deník Referendum i Ondřeje Kundru

Dalším obdarovaným je česká větev Antify. Server A2larm.cz dostal od fondu dotaci rovného půl milionu korun za období leden až srpen 2017 na program s názvem “Prekarizace práce aneb vykořišťování nízkopříjmové vrstvy po česku”. A2larm.cz zastupuje českou anarchistickou a tzv. antifa scénu a má velmi blízko k volebnímu programu Pirátské strany a samotný šéf Pirátů Ivan Bartoš byl několikrát spatřen v Praze na demonstracích s vlajkami Antify.

Stejně tak půl milionu korun dostal i server Neovlivni.cz, který založila bývalá novinářka MF Dnes Sabina Slonková. Peníze byly vyhrazeny na program s názvem: “Parlamentní volby 2017 a příprava na přímou volbu prezidenta 2018”. To myslím nepotřebuje jakýkoliv komentář. Nadace zde evidentně poskytla peníze na ovlivnění parlamentních a posléze prezidentských voleb.

Deník Referendum dostal od ledna do června 2017 dotaci ve výši 250,000 Kč na program s názvem “Střet zájmů ministra financí v zemědělském sektoru”, tedy na investigaci a sepsání článků proti Andreji BabišoviJe neuvěřitelné, jak všechna tato tisková média křičí, že českou alternativu prý platí Rusko a Kreml, a přitom to není pravda, ale na straně druhé tato tisková média sama nemají problém přijímat dotace a granty s cílem psaní a tvorby článků na objednávku proti někomu, a je úplně jedno, jestli je to Babiš nebo Matka Tereza. Pouze se ukazuje, že tato tzv. “nezávislá” média ve skutečnosti čerpají peníze z grantů, dotací a fondů, které jsou přímo určeny k tomu, aby pomohly zafinancovat určitou kresbu v informačním poli v ČR.

Chudým příbuzným ve světle ostatních dotací je potom Ondřej Kundra, redaktor z Bakalova Respektu, který od nadace dostal dar ve výši jen 50,000 Kč na jeho článek a reportáž s názvem “Můj syn džihádista”. Nadace k tomu v popisku uvádí toto: “Ondřeje Kundru jsme podpořili ve financování projektu, který v evropském kontextu prakticky nemá obdoby. Publicistovi se podařilo dostat do blízkosti konvertitů k islámu z několika evropských zemí a získat materiály, které společně s Tomášem Lindnerem zpracoval do podoby knihy reportáží a úvah o jednom z nejpalčivějších problémů současné Evropy. Správné pochopení důvodů, proč Evropané odcházejí bojovat do řad takzvaného Islámského státu, je prvním krokem na cestě v úspěšném boji proti terorismu v Evropě. Osvětlení příběhů těchto lidí může zároveň přispět ke konsolidaci evropské společnosti, která se dnes stává čím dál tím více multikulturní.”

Hlídací pes s milionovými dotacemi od Nadačního fondu

To byly tedy ukončené a dofinancované projekty nadace, ale podíváme se i na ty, které aktuálně běží [4]. Na prvním místě najdeme Free Czech Media, která dostala 480,000 Kč na projekt nazvaný: “Manipulace pomocí hoaxů v mailové korespondenci a na internetu (internetoví šmejdi)”. V popisku je uvedeno toto: “Internetová doba umožňuje každému zcela libovolně šířit jakékoliv lživé či manipulativní informace. A to jak prostřednictvím internetových stránek, tak také rozesíláním zpráv. Zvláště někteří senioři a osoby, pro které není online svět něčím zcela samozřejmým, jsou často úspěšným terčem cílených fake news. Obdržení emailu, který rafinovaně vyznačuje znaky seriózní zprávy, vnímají mnohdy vážně a na základě obsažené falešné informace poté mohou činit rozhodnutí.. Tento fenomén považujeme za klíčové detailně popsat a informovat veřejnost, o jeho rizicích. Příkladem budiž stará, ale pořád aktivní zpráva o toxickém norském lososu.”

Organizace Romea, kterou všichni asi znáte, obdržela od nadace dar ve výši 180,000 Kč na projekt reportáží s názvem: “Byznys s chudobou v oblasti bydlení”. V popisku se uvádí: “V rámci projektu vzniknou investigativní reportáže na pokračování, které mají širší veřejnosti přinést odpovědi na tři otázky: Jaké jsou mechanismy byznysu s chudobou? (jak to celé funguje) Kdo na tomto byznysu vydělává?  Proč je boj proti tomuto byznysu tak neúčinný? (legislativa, malá politická vůle, efektivita pomoci lidem v sociálně vyloučených lokalitách). Každá z reportáží přinese příběh jedné rodiny ze sociálně vyloučených lokalit. Na jejich výběru budeme spolupracovat s terénními pracovníky.”

A znovu se tu objevuje recipient z minulého roku, České centrum pro investigativní žurnalistiku Pavly Holcové má od nadace pro tento rok další grant za 477,000 Kč s názvem: “Příběh nezabiješ – ´Ndrangheta v prostoru Střední Evropy”. Dotace je zaměřena na vydání článků, které vznikly ve spolupráci s Jánem Kuciakem, který byl zavražděn na Slovensku a čin se stal spouštěcím mechanismem pro vyvolání pokusu o státní převrat. V popisku se uvádí: “Posledních 18 měsíců jsme spolu se slovenským novinářem Jáno Kuciakem spolupracovali na kauze, která propojovala slovenské politické špičky s italskou mafií ´Ndranghetou. Jáno byl na konci února zavražděn. Přestože dodnes není jasné, co bylo motivem činu, existuje reálná šance, že to byla právě naše kauza. Chceme proto v začaté práci pokračovat a prozkoumat zejména přesah, který naše společná zjištění mají do České republiky. Jedná se zejména o působení obchodních partnerů slovensko-italských mafiánů v Česku, jejich investice do obnovitelných zdrojů a dalších zdánlivě legitimních obchodů.”

Hlídací pes má tento rok u nadace také další grant, letos dostane 500,000 Kč na projekt “Obchod se strachem”, který má zmapovat “hnědá” hnutí v ČR, tedy neonacistickou scénu. V popisku je ale uvedeno i něco znepokojivého, grant je totiž zaměřený proti Tomiu Okamurovi: “Zmapování nástupu „hnědých“ hnutí. Budeme zkoumat ideologii, na které se profilují. Důležitějším je však kontext politicko-ekonomické motivace extremistů. Ukážeme, že většina z nich jde primárně po penězích a sekundárně po moci. Zatím nejúspěšnějším z obchodníků se strachem je Okamura. Vytuneloval Úsvit, ale stejně je dál hvězdou. V čem tkví jeho úspěch? Jak mu funguje „byznys se strachem“? Jaké má následovníky a s kým a proč se spojuje. Nakolik jsou jeho kroky motivovány zahraničním vlivem?”

Jenže to není všechno, Hlídací pes má letos ještě další grant u nadace, tentokrát za 200,000 Kč, který se má věnovat projektu s názvem: “Jak se ztrácí národní poklady”. Projekt má vysledovat kauzy v oblasti kšeftování se starožitnostmi a kulturním dědictvím. A to pořád není všechno. Dalších 500,000 Kč má Hlídací pes dostat za články o české justici bez nějakého konkrétního popisu. A největší sumu ve výši 1,780,000 Kč dostane Hlídací pes na vybudování sítě regionálních hlídacích psů, tedy novinářů, kteří budou sledovat kauzy na úrovni jednotlivých regionů. Jak tedy vidíte, Hlídací pes je mohutně sponzorovaný a dotovaný server z peněz této nadace. V seznamu najdeme ještě další příjemce, třeba Deník Referendum s dotací za 300,000 Kč s programem reportáží o nenávisti v ČR proti romskému etniku, proti muslimům, migrantům atd.

V čele programové správy nadačního fondu sedí Bakalova PR manažerka

Tento výčet dotací Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je tak trochu odbočkou, ale zcela nezbytnou kvůli tomu, abyste pochopili, o čem budu psát dále. Tento nadační fond totiž na nejdůležitější pozici řídí další pravá ruka Zdeňka Bakaly. Programovou manažerkou NFNZ je totiž Marie Wichterlová [5], která řídí jednotlivé dotační programy a rozhoduje o jednotlivých projektech, které dostanou peníze a které nikoliv. Pokud se pohybujete na investiční scéně v ČR a zajímáte se trochu o tzv. private equity investice, tak toto jméno vám okamžitě přijde povědomé. Ano, Marie Wichterlová byla totiž PR manažerkou v Bakala Foundation, tedy v nadaci Zdeňka Bakaly a nyní je tedy programovou manažerkou v NFNZ, kde je obklopena lidmi opět z Bakalova impéria. A právě lidé z okolí NFNZ mají v ČR nově spustit projekt nového zpravodajského serveru. Takže jsme doma, Zdeněk Bakala rozšiřuje skrze své lidi svůj vliv.

Bývalý Bakalův šéfredaktor Aktualne.cz bude řídit nový server, ale oficiálně již pro Bakalu nepracuje, protože z Economie odešel. Marie Wichterlová rozděluje v Nadačním fondu granty, ale pro Bakala Foundation už také oficiálně nepracuje. Tohle začíná vypadat jako situace, kdy majetkové pozadí Economie, kterou vlastní Zdeněk Bakala, začíná jeho novinářům přinášet komplikace čím dál tím více, takže nový projekt bude mít za úkol alespoň naoko spustit nový portál, které bude transparentně nenapojený na veřejně známé assety Zdeňka Bakaly. Jenže lidé, kádry, ti zůstanou se Zdeňkem Bakalou pevně spojeni, na telefonu. Ale při hledání vztahů jsme zjistili, že spolu s novým projektem vzniká i nové spojenectví. Anebo spíš staronové, které dosud nebylo medializováno.

V médiu bude pracovat Jan Moláček z ČT a jako vydavatel tomu bude šéfovat Bakalův redaktor, který už vydává Lupu.cz a Root.cz

V novém subjektu bude podle Denníku N pracovat i Jan Moláček, známý redaktor z České televize. Právě Česká televize je úzce napojená na Bakalovu Economie, ČT pravidelně zve do svých pořadů redaktory Bakalových médií, z Respektu, Hospodářských novin, Aktualne.cz atd. Toto není náhodné, je to pojistka pro otevřené dveře do České televize, a to hlavně kvůli reklamě, kterou bude nový portál nutně v počátku potřebovat. Moláček bez problému dokáže nový subjekt mediálně protlačit na obrazovky tak, aby postupně zaplnil zpravodajský prostor České televize.

Nový zpravodajský server bude mít vlastního vydavatele, kterým bude firma, kterou bude řídit další člověk napojený na Zdeňka Bakalu, Ján Simkanič. Simkanič píše články pro Economii Zdeňka Bakaly, je také spolumajitelem společnosti Internet Info, s.r.o., která vydává servery Lupa.cz a Root.cz. Ve firmě je spolu s právníkem JUDr. Markem Antošem. Ten je ale současně i členem představenstva české pobočky Sorošovy neziskovky Open Society Fund Praha.

V představenstvu Sorošovy OSF Praha je spolu s Danielou Drtinovou z DVTV, která vysílá z prostor Bakalovy Economie v Karlíně a je na Bakalově výplatní pásce. Právě servery Lupa.cz a Root.cz ostře vystartovaly na obranu Economie a Zdeňka Bakaly v únoru tohoto roku [6], když Aeronet přinesl výbušné informace [7] o zahazování emailů na freemailových serverech Centrum.cz, Atlas.cz a Volny.cz, které provozuje Bakalova Economia. Všechno to do sebe zapadá. Pavel Tomášek, který odešel z Bakalova Aktualne.cz a má v redakci nového portálu dělat šéfredaktora, přivedl do Economie tvůrce DVTV, Danielu Drtinovou a Martina Veselovského. Prostě všude jsou Bakalovi lidé, kam se podíváte.

Za projektem budou stát investoři z těsné blízkosti RSJ Investments Karla Janečka, který bude těžit lithium na Cínovci z hlušiny, ale i nedaleko Sokolova

Ale teď to začne být opravdu velmi zajímavé. Jedním z hlavních investorů nového serveru je Libor Winkler, který je hlavním partnerem RSJ Investments, známé firmy Karla JanečkaWinkler je také členem správních rad neziskovek Glopolis [8] a Památník šoa [9]. A tady to začíná opravdu být výbušné. Posuďte sami. Glopolis – Prague Global Policy Institute je neziskovka založená v roce 2004, která se zabývá environmentalismem, globálními změnami planety a migrací. Sponzory této neziskovky jsou:

Nadace Heinrich Böll Stiftung Praha [10] patří do systému německé matky a neziskové německé chobotnice v ČR s úzkým napojením na německou stranu Zelených. Neziskovka vznikla v Německu v roce 1986 a dnes má pobočky na všech kontinentech s důrazem na Evropu a Severní Ameriku. Památník Šoa (v překladu z hebrejštiny “ticha”) je neziskovka z Prahy, jejímž cílem je revitalizace nádraží Praha – Bubny a vybudování památníku odsunu židovských obyvatel do vyhlazovacích táborů. Tyto odsuny probíhaly v Praze právě z tohoto nádraží a zájem na vybudování  pietního místa na tomto místě vyjádřilo i izraelské velvyslanectví. Libor Winkler je tedy v představenstvu obou těchto zmíněných neziskovek napojených zcela zjevně na okolí Karla Janečka, amerického a izraelského velvyslanectví a na německé fondy. Janečkova RSJ Investments, jak víme, koupila na Cínovci těžební práva na lithium získávané z hlušiny, ale nově chce těžit lithium i z odkaliště v Horním Slavkově u Sokolova [11].

Projekt podpoří i private equity fond s úzkým napojením na George Sorose

Ale to zdaleka není všechno. Dalším investorem nového zpravodajského serveru je Jaroslav Horák, předseda investičního výboru Arx Equity Partners a spolumajitel Albatros Media. Jeho manželka Silke Horáková je také spolumajitelkou Albatros Media a taktéž bude investovat do tohoto nového zpravodajského portálu. Jenže nás zajímá hlavně Arx Equity Partners [12]. Arx Equity je nadnárodní private equity fond, jehož ředitelem je jistý Brian Wardrop, občan USA. Vystudoval Boston University (Master’s, Administration), Bishop’s University (B.A., Political Science) a Harvard Business School (OPM).

A právě tento Brian Wardrop byl 12. června 2013 jedním z pozvaných řečníků na investiční přednášce v Budapešti v hotelu Hilton, kde měl hlavni rozpravu a přednášku právě George Soros. Brian Wardrop vystupoval po něm [13]. Hlavním sponzorem celé akce byla přitom Sorošova Středoevropská univerzita, která se nyní bude z Maďarska stěhovat do Berlína. Takže napojení na George Sorose má nejen Daniela Drtinová z Bakalova DVTV, která sedí v Open Society Fund Praha spolu Markem Antošem, který s Jánem Simkaničem, jenž píše články pro Bakalu a  provozuje Internet Info, s.r.o., společně provozují Lupa.cz a Root.cz, ale i druhá skupina investorů okolo manželů Horákových je skrze Arx Equity a Briana Wardropa napojená na private equity fondy okolo George Sorose. Posledním investorem je potom Martin Vohánka.

Do Česka míří mediální projekt ze Slovenska, který přinese majdanizaci mediálního prostoru v ČR, která se tak “osvědčila” během vládní krize na Slovensku

Z uvedených poznatků je zjevné, že Zdeněk Bakala pochopil, že jeho novinářům, které má na výplatní pásce, se pomalu uzavírají v ČR dveře, politici nechtějí Bakalovy redaktory zvát na své tiskové konference, Miloš Zeman při své prezidentské inauguraci přímo pojmenoval Bakalova média, jehož novináři jsou placeni z vytunelovaných peněz OKD a z peněz, které Zdeněk Bakala vydělal na hornických bytech, které pronajímal horníkům místo toho, aby jim je nabídl k odkupu, jak slíbil vládě před odkupem OKD od českého státu. Nově se ukazuje, že Bakalova média ztrácí vliv a do popředí se dostává skutečná alternativa, která získává stále větší vliv v České republice.

Pokus o zkopírování modelu slovenského Denníku N do České republiky je pokusem o majdanizaci českého mediálního prostředí. Bakalova média vidí, že útoky proti Tomiu Okamurovi, Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi jsou zatím jalové, bez účinku. Nezbývá tak nic jiného, než v ČR spustit nový mediální projekt, který přinese do ČR drsnější majdanizační prvky, které tak bravůrně použil Denník N proti Robertu Ficovi při pokusu o státní převrat na Slovensku. A jak se zdá, Zdeněk Bakala v novém projektu spojil síly s dalším americkým koněm v ČR, kterým je Karel Janeček, jenž je úzce napojený na US Embassy. A finančně to jistí i skupina napojená na George Sorose.

Podle mého názoru se jedná o zoufalý krok US neoconů v ČR ve stylu “the last man standing” ve snaze o zvrácení objektivních procesů globalizace v ČR, které smetou vliv amerických elit v České republice v mohutné vlně. Přestože Američané se pokusí evropský rozpor ohledně Dublinu IV využít ve svůj prospěch a zvrátit procesy ve Střední Evropě na stranu amerických zájmů, poslední kroky v ČR i z Pražského hradu naznačují, že český vlak právě vyjel směrem na východ, směrem k euroasijské globalizaci a není cesty zpět. Kdokoliv se pokusí vlak zastavit, zláme si ruce, nohy, žebra a když bude moc tlačit, přijde i o hlavu. Je to však varování, že když Američanům a Georgi Sorosovi nevyšel státní převrat na Slovensku, že to neznamená, že se o něj nepokusí v Praze. Cílů k útoku tam mají více než dost.


Převzato ze stránek Quintus-Sertorius
Vlk Samotář

Zpět na stránky Politická nekorektnost

 

Zpět k Mostu ?