Ako globalisti úmyselne znižujú inteligenciu svetovej populácie

Tento článek mi došel mailem.

Nicméně jsem zjistil, že zdrojem jsou stránky Za slobodnů a spravedlivů spoločnosť.

Na těchto stránkácj se praví: Copyleft: šírenie, kopírovanie a zdieľanie textov povolené (a vítané :-). Rád tuto nabídku využívám, abych se s vámi o tento text podělil. A pokud zmíněné stránky sami navštívíte, určitě neprohloupíte ...

Vlk Samotář


V tejto časti nadviažem na základné informácie z prvej časti a rozviniem ich špecifickým spôsobom.
Vieme, že svetové globalistické elity si uzurpovali moc nad svetom a radi by si ju navždy ponechali. Znepokojuje ich však myšlienka, že by sa svetová populácia mohla jedného dňa vzbúriť a o túto vládu ich pripraviť. Špeciálnu hrozbu pre nich predstavujú inteligentné a vzdorovité európske národy, s inteligenciou IQ 100 a vysokým počtom silne nadpriemerne inteligentných ľudí.
Preto globalisti investovali mnoho financií do neverejných výskumov a vynašli množstvo rôznych stratégií, akými umelo znížiť inteligenciu svetovej populácie.
Na úvod pripomenutie. Praktická inteligencia človeka sa skladá približne z 50% z genetickej vrodenej inteligencie a z 50% získanej inteligencie, hlavne pomocou vzdelania. Aby bolo možné čo najviac oslabiť inteligenciu populácie, potrebujú sa globalisti zamerať na všetky stránky témy.

1. Znižovanie vrodenej inteligencie detí ešte pred narodením.

Inteligencia človeka je síce zakódovaná v génoch, ale počas tehotenstva sa môže vyskytnúť množstvo vplyvov, ktoré túto inteligenciu negatívne ovplyvnia. Napríklad:

  1. pitie alkoholu a fajčenie počas tehotenstva spôsobuje narodenie dieťaťa s výrazne nižším IQ, než by malo na základe svojej genetickej výbavy.
  2. bolo preukázané, že nedostatok vitamínu D3 (slnečný vitamín vznikajúci v pokožke počas letných dní) sa prejaví mierne nižším IQ dieťaťa. Vitamín D3 sa totiž okrem riadenia stavby kostí a riadenia imunity podieľa aj pri výstavbe a činnosti nerovových buniek.
  3. rôzne ťažké kovy vážne poškodzujú inteligenciu dieťaťa: ortuť, hliník, taktiež niektoré lieky. Tieto faktory sú natoľko známe, že sa dáva dostatočný pozor, aby im tehotné ženy neboli vystavené. Napriek tomu napríklad v USA v poslednej dobe začali presadzovať očkovanie tehotných žien vakcínami proti chrípke, pričom tieto vakcíny v sebe obsahujú vysoko nadlimitné dávky hliníka.

2. Znižovanie vrodenej inteligencie detí krátko po narodení

V stratégiach poškodzovania inteligencie detí sa pokračuje aj po ich narodení. Prvé dva roky života dieťaťa prebieha intenzívne formovanie jeho mozgu a práve tieto dva roky sú najdôležitejšie pre jeho budúcu inteligenciu.
Najbrutálnejšou stratégiou je masívne očkovanie detí v prvých mesiacoch života. Vakcíny obsahujú obrovské množstvo neurotoxických látok, ktoré by v tele detí nemali čo hľadať:

Všetky tieto látky v nejakej podobe spôsobujú zápalové procesy v mozgu. Pre práve sa vyvíjajúce mozgové neuróny detí je takáto zápalová situácia zničujúca a mnohé nervové bunky sa vyvinú poškodené, resp. predčasne uhynú. Taktiež antigény vo vakcínach v tele vyvolávajú imunitný stres a zápalovú reakciu v celom organizme. Pokiaľ by sa jednalo o jednorazovú vakcínu, tak sa po niekoľkých mesiacoch s ňou telo vysporiada a potom by mozog pokračoval vo svojom prirodzenom vývine. Malé deti však dostávajú vakcíny každých pár mesiacov, niekedy dokonca niekoľko vakcín súčasne, takže v prvých rokoch života nemá mozog dieťaťa potrebný kľud na svoj prirodzený vývoj a škody sa stávajú trvalé a nezvratné. V extrémnych prípadoch sa u detí vyvinie autizmus alebo iná porucha psychiky (napríklad hyperaktivita a nesústredenosť), ktoré dané dieťa trvalo vyradia z náročnejšieho spoločenského uplatnenia. Viac o rizikách očkovania tu: http://www.hlavnespravy.sk/cesky-ustavny-sud-rozhodol-ze-je-mozne-odmietnut-ockovanie-dietata-kvoli-slobode-svedomia/734792#comment-2472316619
Medzi ďalšie obľúbené stratégie poškodzovania inteligencie detí patria neurotoxické látky dávané do detských potravín:

Niektoré zdroje udávajú, že podvýživa v tehotenstve a v detstve má negatívny vplyv na formovanie mozgu a môže znížiť výslednú inteligenciu človeka až o 6 bodov.

3. Znižovanie inteligencie dospievajúcich a dospelých

Používajú sa všetky vyššie vymenované chemické látky a pridávajú sa ďalšie, určené špeciálne pre “dospelých”:

4. Degradácia vzdelávacieho procesu

Keďže získaná inteligencia formou výuky v škole predstavuje až 50% z celkovej praktickej inteligencie dospelého človeka, elity venujú veľkú pozornosť tomu, aby rozvrátili školstvo a vzdelávací systém. K tomu používajú množstvo rozmanitých stratégií:

5. Manipulácia a ohlupovanie dospelých pomocou médií a iných technológií:

Svetové globalistické elity vďaka svojim financiám nahromadili za posledné desaťročia obrovské množstvo špičkového psychologického výskumu ľudskej povahy, pričom tieto informácie nie sú bežnej verejnosti dostupné. Globalisti vďaka nim presne vedia, ako manipulovať s davmi tak, aby ľudia skákali, ako oni potrebujú, zatiaľ čo ľudia vôbec netušia, ako to funguje.
Dám sem zopár príkladov, čo sa mi podarilo vypozorovať:

6. Multikultúrne kríženie

Za zmienku stojí ešte táto Kallergiho stratégia. Ako už bolo mnohokrát citované, cieľom je dosiahnuť miešanie bielych európanov s menej inteligentnou hnedou rasou, aby z toho vzišla “svetlohnedá rasa s IQ 90, ľudia dosť inteligentní na to, aby mohli pracovať, ale príliš hlúpi, aby chápali súvislosti“, ako povedal Kallergi.
.
Všetky súvisiace časti seriálu: https://diskuter.wordpress.com/category/politicky-nekorektne-o-teme-iq/

 


Převzato ze stránek Za slobodnů a spravodlivů spoločnosť


Vlk Samotář

Zpět na stránky Politická nekorektnost

 

Zpět k Mostu ?