Prý jsme násilní vůči "Romům", napsali o nás "Amíci"

Milena Doušková, 21.04.2018

Hej Amíci já vám se.u na vaše lživé zprávy, protože nemáte ani ponětí, co jsou Romové zač a čeho všeho jsou schopni. Tady je diskriminované majorita a romská minorita se nám směje do ksichtu a posílá nás do práce, aby jsme prý vydělali na jejich z.urvené dávky. Už mám plné zuby té lživé propagandy. Klidně si je všechny odvezte do té vaší skvělé Ameriky a nechte je zapojit do vašeho pracovního procesu. Pokud se vám to povede, hluboce se pokloním a omluvím.

V Česku je největším problémem násilí vůči Romům, hodnotí americká lidskoprávní zpráva – sdělila nám ČT24

Tak jsem se zamyslela na dnešní skvělou americkou zprávou a vyhrkly mi do očí slzičky. Bože já jsem tak divná osoba. Dneska jsem ještě nezmlátila ani jednu „romskou osobnost“ naší společnosti. Já jsem tak pitomá, že se kolem nich dokonce bojím projít, protože mám strach, že bych mohla dostat přes hubu, přijít o řetízek na krku po mojí babičce, o peněženku ve které stejně skoro nic není, ale mám tam doklady a nechce se mi lítat po úřadech a dělat si nové. Mobil mám sice nový, ale stál jen 600,-Kč, ten mi neukradne ani cikán. Co by s ním dělal, když si může pořídit mobil za tisíce. Kde na ně vezme? No přece z dávek.


Do pěstounské péče se dostanou děti, o něž se vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Pěstouni mají nárok na podporu od státu. Celkem mohou dosáhnout na čtyři typy dávek.

Dávky pěstounské péče jsou čtyři:

Podmínky nároku na jednotlivé dávky a jejich výše:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Nárok na tuto dávku má dítě svěřené do pěstounské péče, tj. do 18 let věku. Po dovršení 18. roku pěstounská péče končí. Pokud však dítě dále studuje a zůstává ve společné domácnosti s bývalým pěstounem, má i dále nárok na tento příspěvek, ovšem nejdéle do věku 26 let.

Výše měsíčního příspěvku činí 2,3násobek životního minima. V případě zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje úměrně stupni postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90 u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte.

Odměna pěstouna

Tato dávka je určena pěstounům jako odměna za vykonávání pěstounské péče. Výše odměny je stanovena ve výši částky životního minima jednotlivce (3 126,- korun) za každé svěřené dítě. Pečuje-li pěstoun alespoň o tři svěřené děti nebo o jedno svěřené dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III., IV., činí odměna pěstouna 5,5násobek životního minima jednotlivce, přičemž za každé další svěřené dítě se odměna dále zvyšuje.

Příspěvek při převzetí dítěte

Pokud dítě do rodiny pěstouna přichází, nemá často skoro žádné vlastní věci. K pokrytí finančních nákladů, které s příchodem dítěte do pěstounské rodiny vznikají, slouží tato jednorázová dávka. Její výše činí:

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Tuto dávku může dostat pěstoun, který má ve své péči nejméně čtyři děti. Pěstoun nesmí toto auto používat pro svou výdělečnou činnost. Příspěvek je poskytován ve výši 70 procent z ceny pořizovaného vozidla, nejvýše ovšem činí 100 000 Kč.

Pokud pěstoun do pěti let ode dne, kdy mu byl příspěvek poskytnut, osobní motorové vozidlo prodá, daruje nebo je bude využívat k výdělečné činnosti nebo přestane vykonávat pěstounskou péči, je povinen vrátit poměrnou část příspěvku. Tento příspěvek však není povinen vrátit, pokud přestal vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů.

Jak dlouho lze dávku pobírat:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna se pobírá po dobu, kdy jsou děti v pěstounské péči, maximálně do dovršení 26 let, pokud studují a žijí s pěstouny ve společné domácnosti. Příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení vozidla jsou jednorázové příspěvky.


My jsme tak velkorysí vůči nim, že nevím, jestli už nepatříme do cvokárny kam nás poslala jedna velmi inteligentní cikánská ženuška. Já vlastně neznám chytřejší lidi, když se to týká jejich kapsy. Romská mamina se zřekne svých 6 dětí a její soucitná babička si je vezme do své péče. Mamina o ně nepřijde a babička vydělává jako by makala 24 hodin denně.

Hej Amíci já vám se.u na vaše lživé zprávy, protože nemáte ani ponětí, co jsou cikánská zač a čeho všeho jsou schopni. Tady je diskriminované majorita a cikánská minorita se nám směje do ksichtu a posílá nás do práce, aby jsme prý vydělali na jejich z.urvené dávky. Už mám plné zuby té lživé propagandy. Klidně si je všechny odvezte do té vaší skvělé Ameriky a nechte je zapojit do vašeho pracovního procesu. Pokud se vám to povede, hluboce se pokloním a omluvím.


Převzato ze stránek Na Šeptandě
Vlk Samotář

Zpět na stránky Politická nekorektnost

 

Zpět k Mostu ?