Kam to směřuješ Česko?

Žádný režim není jen dobrý a žádný režim není jen špatný. Aby to bylo ještě složitější, tak pro každého je něco jiného dobré a něco jiného špatné. Prostě, každá liška si chválí svůj ohon. Každý režim pochopitelně preferuje své příznivce a upozaďuje své odpůrce. Tak to na světě chodí od pradávna a s tím se nedá nic dělat, protože to má svoji logiku a na této bázi je založena jakákoliv a každá další lidská společnost.

V dávné minulosti, kdy byly zakládány první lidské komunity či společenství různého druhu a kvality se horda, tlupa či shluk lidí, žijící náhodou nebo důvodně na stejném místě lišila od jiné později v průběhu času tím, že takové trvalé společenství, žijící mnoho let na stejném místě si vytýčilo hranice svého teritoria, které si postupně začalo hlídat a tak se vytvořilo vojsko a ještě později pro postupně se rozvíjející obchod si vytvořilo svoje primitivní platební prostředky (měnu), která platila pouze na tomto území.

Tak postupně a pomalu z těchto původně málo definovatelných seskupení vznikaly pospolitosti, které byly později až do dnešních dnů nazývány národy, které měly rovněž svoji řeč. Toto byl zákonitý logický vývoj se všemi nutnými atributy pro přežití ! Lze tedy konstatovat, že národ se od náhodného shluku lidí žijících na stejném místě liší tím, že se zejména vyznačuje třemi atributy a to, má hranice, vojsko a svoji měnu.

Domnívám se a moje domněnka hraničí téměř s jistotou, že komunisté nedělali všechno špatně, ale doplatili nejvíce na svoje omezování a restrikce. Nelze se zabývat všemi, ale jen tou hlavní co většinou, všem vadila nejvíce. Bylo to v prvé řadě velmi ztížené a skoro pro někoho úplně nedostupné cestování na „bájný“ zlatý západ, opředený pověstmi o zemi neomezených možností, kde všem, létají pečení holubi přímo do úst, kde se vesele žije, hodně vydělává a proto nám to režim nepřeje.

Platí psychická zákonitost, že to co je nám zakazováno nás naopak ještě silněji přitahuje. Přitom, už naše babičky s úsměvem říkávaly, všude je chleba o dvou kůrkách. Pochopitelně, že nikdo tomuto moudru nepřikládal absolutní vážnost a pravdivost.

Každý režim vyžaduje od svých obyvatel nejméně, jistou dávku loajality, protože nikdo si nenechá beztrestně rozvracet své společenství a řád. Těmto loajálním hází za odměnu „drobky“ a těm ostatním, pokud je jejich opozice a neloajalita již hrubšího zrna, znesnadňuje život různými nenapadnutelnými způsoby, které na první pohled vypadají spravedlivě a logicky jako např. výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost atd.

Tato loajalita s vedoucí ideologií plutokracie (vláda bohatých, peněz a majetku) je pochopitelně u různých profesí a činností pestrá. Např. televize a kinematografie chrlí tendenční filmy se společenskými tématy např. „dříve a nyní“ a pěje ódy na své chlebodárce, že žijeme konečně ve skutečně demokratické, spravedlivé a rozvinuté kapitalistické společnosti, a to vše s vidinou dotací a dalších finančních benefitů a udílených cen do dalších úspěšných období, které zase přijdou.

To potom plodí a tvoří zejména takové názory naší mladé generace a budoucnosti národa. Znáte názory některých z mladší generace ? Tady jsou : Zasraní důchodci, to oni zde po sobě zanechali ten srab, ze kterého se tak špatně dostáváme ! Seberte důchodcům volební právo !

Prostě nic nového pod sluncem a zase jen věčné osvědčené a trvalé vymývání mozků ovcím. Zase požiji moudro našich babiček se slovy: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Co je účelem ? Rozbít společenství lidí, oddělit je, postavit je proti sobě a pak je snáze ovládnout. To divide et impera. Nic nového toto bylo známo už za starého Říma.

Našich 99% komediantů bude vzývat jakýkoliv režim, který je momentálně u moci, protože je na nich po všech stránkách závislý. Oni už to tak, mají charakterově nastavené.

Nevím, ale mně by se chtělo za sebe zvracet. Holt charakter a svědomí nikde, kachní žaludky k tomu. Nevím, kde tedy berou tu drzost, vydávat se za elitu národa, vždyť je to stoka. Samozřejmě jsou výjimky, těm slušným můj komentář nepatří a před těmi smekám klobouk ! Bohužel, mnoho jich je už po smrti.

Toto také platí pro široké spektrum dekadentní kultury na všech úrovních a televizi nevyjímaje, kde nás v první řadě, živí většinou filmy z nepřeberné a nekonečné americké produkce z různých daleko minulých časových a historických období, kde většinou vítězí hrubost, násilí a kdo dřív vystřelí.

Stačí se jen podívat do programu televize. Různé tendenční filmy pochybné kvality se často několikrát v týdnu opakují v různých časech, protože není kde brát. Nebo většinou jen násilí a boj za „spravedlnost“, drama, kriminální film, akční film, sci­fi, thriller, akční sci­fi, horor, katastrofický film atd. Ostatní témata jsou jen velké výjimky. Tato vizitka snad stačí. Sovětské filmy z minulosti byly v plném rozsahu nahrazeny Americkými filmy. Toto už to jednou bylo ! Všeho moc škodí !

Pokud náhodou a ojediněle, chce ČT televize vysílat něco svého českého a z jiného dějového okruh, tak musí sahat moc hluboko do minulosti Československé zlaté éry kinematografie, kdy Československý film byl ve světě jednička a vozil často první ceny ze světových filmových festivalů.

V 60­tých letech kralovala v Evropě Francouzská, Československá a Italská kinematografie. Toto je dnes, už spíše neuvěřitelná pohádka. Československý film měl ve světě výbornou pověst a byl dlouhodobě známý, zejména filmy pro děti a mládež s výchovným účinkem s předvedením a významem dobra v životě a pro život.

Dnes je normální tvorba pro potěšení, poučení nebo jen pro radost velmi nedostatkovým zbožím. Když je pořad v televizi pro děti s filmem, tak se vysílá americký nic neříkající nonsens, protože něco nového domácího, už dávno není.

Mohou srovnávat pohledem do hluboké minulosti a současnosti. O tomto a mnoho dalším jak dále uvádím, dnešní mladí mudrci absolutně nic neví a proto jsou platnými a žádoucími občany této společnosti.

Československu byla v minulosti vždy přisuzována nejen kulturní velikost, ale bylo považováno za technickou velmoc, které dokázalo vyvíjet a vyrábět motocykly, osobní a nákladní automobily, proudová letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, kvalitní zbraně, turbíny, lokomotivy, námořní lodě, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, textilní a zemědělské stroje, kvalitní ocel a hutnické výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru a další výrobky šikovných rukou, které byly ve světě pojem.

Byli jsme úplně soběstační v zemědělství a potravinářské výrobě bez jediné koruny dluhu a naopak se značnými pohledávkami v zahraničí. Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme nic, jsme jenom montovna automobilů. Byli jsme sebevědomým národem přesto, že jsme země o malém rozsahu co do velikosti, ale byli jsme velkým trnem v oku všem okolním jestřábům a tak si nás vložili za pomoci vlastních ochotných přisluhovačů do „své kapsy“.

Postupně byla zničena nezávislost národní ekonomiky a hlavně průmyslu. V naší zemičce nám nepatří zhola nic ani to uhlí pod zemí. Neumíme si už ani načerpat minerálku z vlastní země a také jsme prodali pitnou vodu z vodovodních trubek. Co je nejhorší je likvidace zemědělství a potravinová soběstačnost. Pro totální ovládnutí jakékoliv země je v první řadě nutné, zničit nezávislost národních ekonomik a hlavně průmyslu v celém širokém spektru.

Neviditelná ruka trhu totálně zklamala a máme místo řemeslníků samé Magistry všeho možného a nemožného co vůbec nepotřebujeme. Bylo úplně zlikvidováno rozvinuté učňovské školství s motivačními pobídkami pro některé skupiny mládeže.

Další velmi důležitá, dokonce existenční podmínka pro řádné a perspektivní fungování a rozvoje státu nebo země je alespoň optimální natalita (porodnost) k udržování nebo raději zvyšování počtu obyvatel země, protože země, kde je více starých lidí, než mladých práce schopných je dříve nebo později odsouzena k živoření a dokonce k zániku.

Politika natality je totiž dlouhá cesta, která se musí nastoupit včas a co nejdříve, protože výsledky se dostavují nejdříve za 20 roků nebo ještě později, až dospěje další generace do dospělosti se vzděláním v dané společnosti v dané kultuře. Ať se nám to líbí nebo ne, je to neúprosný zákon přírody.

Dnes se to řeší migrací z jiných zemí z úplně jiných civilizačních končin světa, což není zrovna to nejlepší řešení, spíše patří mezi ty velmi špatné bez jakékoliv jistoty posunu a také se skrytým jiným záměrem. Migrace do Evropy má také úplně jiný důvod. Je to zejména pro ředění společnosti a obyvatel dané země za osoby, které nemají k tomuto historickému teritoriu Evropy vůbec žádný vztah ! Znáte zkratku NWO ? Je to přeloženo do češtiny spolek „Nový světový řád“ k ovládnutí světa několika desítkami bohatých lidí.

Komunisté měli politiku k podpoře natality pro mladé rodiny dobře propracovanou a např. průběžně vyhlašovali různé úlevy, podpory nebo benefity pro rodiny s dětmi. Pokud měl mladý pár nějakou půjčku, (např. na nábytek) tak při narození každého dítěte se o danou částku půjčka snížila apod. jako podpora porodnosti. Podpory byly různé, také podle jejich zaměstnavatele. Bezúročné půjčky z FKSP. Některé firmy mohly přednostně přidělovat byty, jako tzv. podnikové stabilizační byty a podobně. Toto je dnes jen neuvěřitelná pohádka pro mladé.

O rostoucí družstevní bytové výstavbě pro mladé rodiny s dětmi, ani nemluvím, protože bydlení pro mladou rodinu je ten úplný základ. Ženy po mateřské dovolené měly zajištěné svoje původní místo v zaměstnání nebo jiné, odpovídající úrovně. Nikdo se nemusel bát, že ho po mateřské dovolené nevezmou zpět do práce. Tento stav jistoty zaměstnání, měl velký pozitivní vliv na psychický stav obou manželů mladé rodiny.

V mnoha městech se stavěly tzv. Hotelové domy většinou pro bezdětné páry, aby se osamostatnily a naučily se hospodařit se svými finančními prostředky a získaly obecný přehled. Byly to tzv. startovací byty, protože to bylo v té době pro mladé lidi prestižní, že se co nejdříve osamostatní v bydlení od rodičů.

Dnes často, zůstávají mladí lidé bydlet u svých rodičů do 30 roků i déle, protože nemají miliony na bydlení, nebo musí žít s vědomím celoživotního zadlužení hypotékou, pokud splní jejich podmínky a strachem ze ztráty zaměstnání. Toto nejisté klima stresu a nervozity, má také velký vliv na řádné fungování rodiny po všech stránkách např., kdy se v mnoha případech odkládá stále na později založení rodiny nebo se rodina rozpadá a rozvádí. Tato realita v praxi prostě existuje !

Jeden Idiot prohlásil, že komunisté stavěli pro pracující králikárny. Byly to stavby, které se rok od roku architektonicky zlepšovaly. Bylo to solidní, vyvážené a slušné uživatelské bydlení v daném místě a čase. V té kritizované době neexistovali lidé bez domova. Toto dříve prostě nebylo ! Stačí říci jedno slovo H Systém…. Pravda a láska zvítězila !

Samozřejmě, že dnes se staví lepší domy a byty než v minulosti, ale tak je to se vším, protože to je vývoj nejen v bydlení, ale ve všem. Nikdo rozumný a soudný se nesměje a nepomlouvá auta vyrobená např. před 50 léty. Protože je logické, že všechno se postupně vyvíjí.

A nyní se vrátím k velmi vstřícnému a slušnému financování družstevní výstavy těch „králikáren“, které bralo na vědomí logickou a dočasnou menší finanční solventnost mladých rodin. Jak to fungovalo ? Stát postavil na základě svých prognóz a odhadů vývoje na svoje náklady panelový dům nebo často většinou celé sídliště ve vhodném městě a lokalitě.

Splácení družstevních bytů bylo potom rozděleno vybraným uživatelům na dvě části a každá s jinou velikostí. První část byla nejmenší. Jednalo se cca o 30 tisíc korun pro 3 pokojový byt (r.1970). Byla to platba v hotovosti předem, pokud člen družstva dostal přidělený družstevní byt. Většinou to byly rodiny s dětmi, které měly přednost podle vypracovaných kritérií v pořadníku.

Druhá část byla rozdělena na dílčí anuitní splátky. Bylo to měsíční splácení cca 500 korun po dobu cca 20 roků. Byly to tzv. anuitní splátky ve stejné výši.

Třetí největší částku uhradil stát, protože ten to na svoje náklady pro svoje pracující občany stavěl a spravedlivě očekával loajalitu. Tak toto byla rodinná a sociální politika pro podporu rodin a porodnosti.

Pochopitelně, že u každého zaměstnavatele, byly také další různé benefity a podpory pro rodiny s dětmi např. nevratné půjčky, levnější podnikové dovolené podle firem apod. Zaručená jistota návratu po mateřské dovolené. Finanční nejistota pro většinu, téměř nulová. Dnes ani nevíte, jestli Vás po mateřské dovolené vezmou zpět do zaměstnání. Z toho vyplývá trvalá nervozita a stres v rodině a odkládání početí dětí na jindy a zase na jindy, ale na kdy, když je to pořád stejné nebo spíše ještě horší. Tak to je !

Lidé jsou unaveni dobou s různými stále rostoucími a nekonečnými povinnostmi, administrativními složitostmi, nespravedlnostmi a snahou uživit své rodiny. Lidé chtějí slyšet, kdo a jak a čím jim usnadní život, ale stále nic a nic nepřichází!

Pořád není nic slyšet, protože všichni politikové mají přednostně starost o svojí další existenci a bezpracná korýtka v naší přebujelé státní nebo evropské byrokracii a nebo se pořád řeší a nakonec realizuje nákup státem vepřína Lety. Na to najednou peníze jsou a je to důležitější než ti, kteří chodí do práce a vytvářejí hodnoty pro tento stát a je na ně spolehnutí !!

Proč musel stát vykoupit a zlikvidovat funkční a prosperující vepřín Lety ? Bojovala za to již delší dobu, spravedlivá strana TOP­09, která bezostyšně prosazovala pod pláštíkem humanity a soucitu vystavění romského památníku na stejném místě.

Realita je jako obvykle úplně jiná. Lesy a pozemky v okolí vepřína patří Schwarzenbergům a tyto lukrativní pozemky se už dlouho snaží majitelé prodat zahraniční společnosti, která ale odmítá mít ve své blízkosti „prasečák“. Je to zase kšeft a zase náhodou je u toho Kalouskova strana a pracující lid, jim opět a zase jako vždy, naletěl !

Většina národa, která má zde pevné kořeny na kterých vyrostla naše kultura se živí poctivou prací je diskriminována na úkor menšiny, zde pouze po mnoho let převážně jen parazitující ! Začínáme být málo sebevědomým národem a našim pohunkům to vyhovuje a podporují nás v tom.

Dochází k postupné likvidaci České národní kulturní identity. Krásný květnatý a mnohavýrazový Český jazyk je trvale przněn různými anglickými „kvoky“, slátaninami a náhražkami, což se stále více stává letitou tradicí a módou všech, co chtějí dávat veřejnosti na vědomí, že jsou něco víc…

Abych vše korunoval na závěr, tak děti podle výkladu těch co jsou moderní a jdou s dobou, již nepatří rodičům, ale státu. Podpora homosexualismu je nejúčinnější zbraní proti rodině.

Množí se případy, že rodiče zabíjí své právě narozené vlastní děti. Děti utíkají od rodičů z domu Sodoma gomora. Co může být ještě horšího ? Celý svět je v úpadku a rozkladu Toto nikomu nevadí !!!

Je zarážející, jak se fašismu stále dopřává v médiích takové velké pozornosti. Pustíte televizi, je tam Hitler s Evou nebo bez Evy a podobně často na několika stanicích současně a několikrát denně nebo týdně. Tajemství Třetí říše, Nacistické zlato, poslední tajemství atd. Nechápu to. Copak tu není co dělat, nebo o čem aktuálním a rozumném není co vysílat ….

 


Došlo mailem, autor neznámý ...


Vlk Samotář

Zpět na stránky Politická nekorektnost

 

Zpět k Mostu ?