Bez strachu prostě žít

Nad Evropou z úst vrcholných politiků už zase létají falešná vylhaná obvinění, jako možné záminky k rozpoutání války. V uplynulých letech jsme viděli důsledky takových vylhaných válek. Viděli jsme rozvrat mnoha zemí – pod falešnými, vylhanými záminkami, pod prolhanými „důvody“ prý „ ve prospěch dobra“. Viděli jsme to v historii dávnější i blízké mnohokrát. Viděli jsme to nedávno i v zemích v sousedství našeho evropského kontinentu - takovéto vylhané války vedou jen ke smrti milionů nevinných a k utrpení a ke ztrátě perspektivy pro všechny, kteří vůbec přežijí a přežívají.

Před lety se komentátoři amerických televizních stanic smáli bombardování Iráku, že Iráčané se nemusí dívat na televizi, protože se můžou jen prostě podívat z okna. Tentokrát by podobný “vtip“ platil i pro Evropany. Ani obyvatelé Prahy, Berlína, Paříže, Vídně, Budapešti, Varšavy, Říma a všech dalších evropských měst, městeček i vesnic by se nemuseli dívat na televizní zprávy a měli by válku v přímém přenosu hned za svými okny. To my všichni, Vy i já, Vaši a moji blízcí a přátelé, rodina, sousedé, známí, to my všichni bychom měli válku hned za svými okny.

Nad Evropou z úst vrcholných politiků už zase létají falešná, vylhaná obvinění jako možné záminky k rozpoutání války. Nomenklaturní elita politické a vojenské moci už opět vyhrožuje válkou. Zatím to jsou jen slova, lži a volání politiků do zbraně a do války, ale brzy místo slov politiků mohou nad Evropou, nad naším domovem, létat bomby a rakety uprostřed šílené a zbytečné války. Války, která by pro Evropany nebyla jen válkou sledovanou ve zprávách. Byla by další válkou tupých „elit“, kterou ale jako vždy odnesou především obyčejní lidé. Vy osobně a lidé, které znáte a máte rádi. Tentokrát by šlo o válku v Evropě. Tentokrát by šlo o válku jadernou.

To my, Evropané bychom se tentokrát nemuseli ani dívat na zprávy. To my bychom měli válku v přímém přenosu hned za oknem. Ale jen chvíli, protože jaderná válka v Evropě znamená smrt, konec. Smrt všech a konec všemu.

Tato válka by byla jaderným holokaustem.

Tato válka by byla hrůzou, pro kterou lidské jazyky zatím ani nemají jméno.

Ale my tohle přeci nechceme. My přeci chceme něco úplně jiného. Něco obyčejného, něco, co nemá falešný hysterický patos prohlášení politiků, kteří by se tak rádi stali novými vůdci v historicky neblaze proslulém smyslu slova.

My přeci chceme obyčejnou, jednoduchou věc – žít. A žít bez strachu, že zažijeme takové hrůzy, jaké zažili naši dědové a babičky. Bez strachu, že se budou opakovat hrůzy první světové války s miliony mrtvých a zmrzačených. Bez strachu, že se budou opakovat hrůzy druhé světové války s vybombardovanými a vypálenými městy a vesnicemi, s desítkami milionů mrtvých, s dalšími desítkami milionů zmrzačených lidí, s dalšími stovkami milionů zničených životů.

Chceme přeci jen jednoduchou věc – bez strachu prostě žít.

Je to naše právo. To nejzákladnější právo ze všech práv.

Právo, které má absolutní přednost před vším ostatním, před všemi zájmy a žvaněním nomenklatury politiků, fanatiků i propagandistů nové války:

Chceme bez strachu prostě žít


Přišlo mailem ...
Vlk Samotář

Zpět na stránky Politická nekorektnost

 

Zpět k Mostu ?