Jak se světí studánka

Jsou místa nevelká svou rozlohou, nevedou k nim asfaltové silnice, nejezdí nablýskaná auta a nepíše se o nich v bulvárním tisku. Přesto tvoří jakási centra krajiny - ale ne centra obchodní, nýbrž centra duchovní, odkud vyvěrá pramen čiré životní energie  - a nezřídka i pramen skutečný, pramen vody. Na taková místa člověk jednou přijde - a už mu zůstanou v paměti a rád se tam znovu a znovu vracívá. Třeba i jednou za pár let, ale prostě už je to v něm jednou pro vždy.

 

 

Asi bych měl trochu upřesnit název tohoto příspěvku - nejedná se přímo o studánku, ale o kapličku - o slavnostní vysvěcení kapličky sv. Vojtěcha nad studánkou. V dobách, kdy jsem o těchto věcech začínal psát, jsem hledal, kde máme v Polabí jaké studánky - a tak jsem našel v polích poblíž Přerova nad Labem i tuto studánku, patrnou již do daleka kapličkou, která stojí nad ní. Ovšem před těmi deseti lety to tu vypadalo opravdu úplně jinak. Nakonec ... článek Studánka sv. Vojtěcha je na stránkách Říše snů dodnes.

Pak uplynulo několik let a polozapomenutého místa se stal krásný koutek země, kam se dá jít v neděli na procházku s dětmi, nad brázdami polí tu zpívá skřivánek a je tu ticho a klid - přesně to, co člověk dnes potřebuje čím dál tím více. A kapličce nad pramenem se dostalo po letech strádání cti nejvyšší - byla znovu vysvěcena.

 

 

Čtyřiadvacátého dubna 2010 vyšel z městečka pod Přerovskou hůrou nezvyklý průvod. Desítky lidí zamířily prašnou cestou do polí, kde se na vzdáleném svahu bělá malá kaplička. V jejich čele kráčí muž v oděvu biskupa...

 

 

Již v devět hodin se účastníci oslavy shromáždili v kostele sv. Vojtěcha v centru Přerova nad Labem, kde Otec biskup Václav Malý sloužil Mši svatou k poctě sv. Vojtěcha a českých světců. Nyní bude půl jedenácté a za chvíli začne obřad u kapličky.
 

 

Kde jsou žáby, tam prý je čistá voda. A tady opravdu žáby žijí, k velké radosti a povyražení přihlížejících dětí.

 

 

Posloucháme zasvěcený výklad o místu, na kterém právě stojíme.

Kaplička nad studánkou se podle pověsti nachází na místě, kde český světec sv. Vojtěch zabodnul do země svou hůl během cesty z Břevnova do Libice. Stavba pochází z první poloviny 19. století. Při oslavě 900. výročí smrti sv. Vojtěcha (1897) došlo k obnově kapličky za přispění majitele přerovského panství Ludvíka Salvátora Toskánského.

Od poloviny 20. století byla studánka s kapličkou ve špatném technickém stavu. Obrat přišel až v roce 2005, kdy občanské sdružení Přerováci nadlabáci získalo příspěvek na rekonstrukci stavby z programu Opomíjené památky Nadace Občanského fóra. Na jaře 2006 byla vytvořena cesta ke kapličce, která byla do té doby díky intenzivní zemědělské činnosti nepřístupná. V roce 2007 provedl restaurátor Josef Červinka celkovou obnovu stavby včetně výmalby obrazu světce. Přístupové cesty byly mezi roky 2005–2009 osázeny ovocnými stromy, kaplička byla doplněná čtveřicí lip srdčitých. Na obnově stavby a jejího okolí se vedle zmíněné nadace podílela obec Přerov nad Labem a místní občané.

Obec Přerov nad Labem společně s místními občanskými iniciativami v posledních letech usiluje o obnovu kulturních památek i volné krajiny. Proběhla výsadba stromořadí podél silnic, došlo na rekonstrukci Božích muk Na Vrších, Kříže na rozcestí a Kříže v Rovinách. Následovat má oprava sochy Panny Marie, křížku na Městečku a pomníku padlých. Dlouhodobým cílem je celková rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha, duchovního centra obce.
 

 

Pak se slova ujímá P. Malý - obřad svěcení kapličky svatého Vojtěcha nad studánkou začíná.

 

 

Slavnostní chvilka je tady ... kapky svěcené vody z kropenky dopadají na kapličku. A pak ještě P. Malý požehnal okolním polím a jejich úrodě.

 

 

Sešlo se tu snad ke stovce dospělých lidí, dětí, ba i psů - a pro všechny to byl nevšední a neopakovatelný zážitek.

 

 

Slavnost končí ... Lidé zpívají Svatováclavský chorál, a pak se rozcházejí - ještě dostanou od ministrantů svatý obrázek na rozloučenou. Ohlédněme se na krásně upravené okolí právě vysvěcené kapličky ...

 

 

Podívejte se na výše uvedený obrázek  - ten vpravo. Píše se duben roku 2010 ... okolí kapličky se studánkou je upravené, přístupová cesta je lemována stromky ... A teď se podívejte dolů. To bylo v dubnu 2001. Kaplička sice zachovalá, ale bez výzdoby, přístup oranicí, kde vám bláto stahovalo při každém kroku boty. O to větší dík majitelům zdejších pozemků, že umožnili vybudovat důstojný příchod a upravit i okolí kapličky se studánkou.

 

 

Jen jednu věc jsem si mohl dovolit tehdy a dnes ne - nahlédnout do podzemí, kde je vlastní pramen. Celkem zachovalá klenutá podzemní prostora nebyla nyní dostupná, neboť vysoký stav vody nedovolil proniknout k otvoru, který vede dovnitř. Podívejte se tedy alespoň na dnes již skoro 10 let staré snímky, jak to vypadá "dole u pramene".

 

 

 

 


JL

Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?